Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Vaxpalm


Synonymer Karnaubapalm, carnaubapalm, solfjäderpalm
Botaniska namn Copernicia cerifera Mart. och Copernicia prunifera
Engelska namn Brazilian wax palm tree
Andra namn Carnauba (i växtländerna)

Besläktade Släktet Copernicia omfattar ca 25 solfjäderspalmer från Sydamerika och Västindien.
Ej besläktade Oljepalm (Elaeis guineensis)
Kokospalm (Cocos nucifera)
• Vanlig vaxpalm (Ceroxylon andirola H.B. Kth.): Sydamerika. Ger "vanligt palmvax" från stammen.

Beskrivning • Träd: Upp till 15 m högt. Smäcker stam. Överst en tät solfjädersformad bladkrona.
• Blad: De yngre bladen, upp till 2 m långa, täcks under den torra årstiden med vax på båda sidor, på översidan så tätt och löst att det kan skakas av.
• Blomma: Blomkorgarna är ätbara.
• Frukt: Ätbara bär.
Odling och bruk Skörd
• Blad: 6-8 inte fullt utslagna blad skärs av varannan månad under det torra halvåret. För hundra år sedan kunde man ta upp till hundra blad varannan vecka. Får torka 4-5 dagar varefter vaxet kan skakas, piskas, borstas eller kokas ur.
Växtförhållanden
Kräver tropiskt eller subtropiskt klimat och skyddad solig plats. Växer långsamt.
• Förökas från frö.
Utbredning
• Amerika: Norra Sydamerika (Brasilien, Venezuela).
Växtdroger och beredningar

Karnaubavax (vax)


Historia Namnet
• Copernicia efter den polske naturvetaren Copernicus på 1500-talet.
Cerifera = med vax, efter latin cera = vax.
Prunifera = med plommon, efter latin prunum = plommon.
Ursprung
Brasilien, Venezuela. Vid sekelskiftet 1900 påbörjades de första odlingsförsöken.
Den ligger inte långt från Rio de la Plata...
lyder rubriken 1955 i en annons där Evert Taube sitter framför en vajande palm och knäpper på luta.
 
Men inte så förfärligt långt från "pampas många hundra gröna mil" ligger ett annat land, Brasilien, och i Brasilien växer det en palm som heter Carnaubapalmen. Så hemtan Evert Taube är i Sydamerika, är det inte säkert att han sett den själv, ty den växer bara långt inne i de djupa urskogarna, dit även indianerna ha svårt att finna vägen. Men att han stiftat bekantskap med det ädla, glansgivande vax, som dess blad lämnar, är vi däremot förvissade om. Ty hur skulle en så elegant och dansant caballero kunna undgå att vara väl förtrogen med Viking, skokrämen som hämtar sin oförlikneliga glans just från Carnaubapalmen, där den reser sin smäckra stam, inte långt från Rio de la Plata...

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935).
Nätpublikationer: Gustav Hess GmbH (2005 09 09).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/vaxpalm.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 07 5
Cookieinfo
Made with a Mac