Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Trämossa


Botaniska namn Evernia furfuracea 
Engelska namn Treemoss, fir moss (Storbritannien), oakmoss (USA)
Andra namn Romanska språk
Mousse d'arbre (franska)

Besläktade Ekmossa (Evernia prunastri): I USA kallas alla arter av ekmossa och trämossa för oakmoss.
Ej besläktade • Mjölig brosklav, mjölmossa (Ramalina farinacea): På gamla träd; denna och följande lavar åker ofta med i skörden av trämossa.
• Brosklav (Ramalina fraxinea): På ek och ask.
• Ramalina pollinaria
• Sticta pulmonacea = Stecta pulmonacia = eng. Lobaria, oak lungs, lung moss, lungs of aok, lungworth: Grönbrun lav som använts för att behandla luftvägsbesvär.
• Skägglav (Usnea barbata): På bok och barrträd. Den enda andra art som i Frankrike också kan passera som trämossa.
• Usnea ceratina
• Usnea plicata

Beskrivning • Lav: Några mm - cm hög. Grå, trådig och mjuk.
Odling och bruk Växtförhållanden
Lever på träd, framför allt barrträd.
Växtdroger och beredningar • Lav
Trämossa resinoid (extrakt)

Historia Namnet
Furfuracea är senlatin = skorvig, mjällig, kliliknande, efter latin furfur = fnas, fjäll, kli.
Egypten
Man har funnit korgar med ekmossa och trämossa i pyramiderna; egyptierna använde dem som smaktillsats i bröd. Lavarna importerades från Grekland - Egypten är inte nog fuktigt för att de ska växa där. 

Litteratur: Se t ex Corneliuson (2000), Linné (1986), Naves (1947).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/tramossa.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac