Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Tea tree


Synonymer Teträd, teoljebuske
Botaniska namn Melaleuca alternifolia = Melaleuca linariifolia var. alternifolia 
Engelska namn Tea tree, ti tree, ti-trol, melasol, narrowleaved paperbark tea tree 
Andra namn Nordiska språk
Tea-tree (danska), tea-tree (norska), tee tree-puu (finska)
Andra språk
Teebaum, Tebaum, Australisches Tee Baum (tyska)

Besläktade Otaliga buskar och träd i Australien kallas tea tree och ger eterisk olja, t. ex:
• Tea tree (Melaleuca ericifolia), eng. tea tree.
• Tea tree (Melaleuca bracteata), eng. tea tree.

• Niaouli (Melaleuca quinquenervia), eng. niaouli.
• Niaouli (Melaleuca viridiflora), eng. niaouli.
Kajeput (Melaleuca leucadendra), eng. cajeput, cajuput
.  
• Kajeput (Melaleuca minor), eng. cajeput, cajuput.
Ej besläktade Tea tree citron (Leptosperum petersonii) 
• Dracena (Cordyline-arter), eng. ti tree: Nya Zeeland.

Beskrivning • Träd - buske: 6-7 m högt. I odling hålls det vanligen som lättskördad buske. Ljus, smal stam och papperstunn flagnande bark.
• Blad: Ljusgröna, mjuka och barrlika blad.
• Blomma: Små gula eller krämfärgade blommor.
Odling och bruk
Skörd
• Träd: Maskiner hugger av buskarna jäms med marken och hackar dem till flis.
Växtförhållanden
Sumpiga områden. Binder jord bra, vilket är ett av skälen till att det börjat odlas i t. ex. Kina. På 1990-talet började plantera stora arealer med klonade träd i Australien.
Utbredning
• Australien: Vilt och odlat i Australien.
• Asien: Odlas i Kina, Indien, Vietnam.
• Afrika: Sedan millennieskiftet odlas i bl. a. Zimbabwe och Kenya.
  

"The paperbark tree"
Växtdroger och beredningar • Blad (Melaleucae foliae)
Tea treessens (eterisk olja)

Historia Namnet
Malaleuca troligen efter grekiska malakos = mjuk, och leukos = vit.
Alternifolia = med ej motsatta blad, efter latin alternus = omväxlande, och folia = blad.
• Namnet teträd lär ska komma av att James Cooks besättning kokade te på bladen för att häva skörbjugg när de landade i Australien 1770. Många träd och buskar i Australien och Nya Zeeland kallas så.
Ursprung
Sydöstra Australien (South Wales).
Tidig kontakt
De första omnämnandet av trädet är från James Cooks expedition som ankom norra Australien 1770; medlemmarna i expeditionen gjorde te av bladen och kallade sedan trädet teträd. 1800-talets nybyggare gjorde vad de kunde för att bli av med buskarna när sankmarkerna torrlades, men de är seglivade.
Utvinning och odling
Aboriginer tros ha använt trädet medicinskt mycket länge. 1925 kom en första mycket positiv forskningsrapport om den eteriska oljan, vilket ledde till att australiska myndigheter började uppmuntra odling och utvinning. På några få år startades nära 30 destilleringsanläggningar. Avsättningen var god under kriget, då tea treeolja användes i brist på andra desinfektionsmedel, men därefter glömdes den mer eller mindre bort och på 50-talet fanns bara några få destillationsanläggningar kvar. På 70-talet ledde nya positiva rapporter om oljan till att regelrätt plantageodling kom i gång och australiska myndigheter började åter ge sitt stöd för att effektivisera skörd och utvinning. Idag har tea tree-industrin starkt stöd av de australiska myndigheterna både nationellt (forskning, projektering) och internationellt (standardisering, branschkrav).
Element och kvaliteter
Enligt elementläran varmt och torrt.
Kinesiskt element: Metall, viss mån eld.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Bruhn och Eneroth (2000), Corneliuson (2000), Drury (1991), Färnlöf och Tunón (2001), Klüge (1999).
Nätpublikationer: Cropwatch: Tea trea oil: The EU/SCCP gets it wrong agin (2006 06 30). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 17).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/teatree.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 06 13
Cookieinfo
Made with a Mac