Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Sumakträd


Synonymer 1) Fernissasumak, fernissumach, fernisträd, lackträd, färgareträd
2) Vaxsumak, japanskt vaxträd
3) Skogssumak
Botaniska namn 1) Rhus vernicifera DC. = Rhus vernix
2) Rhus succedana L.
3) Rhus silvestris Sieb & Zucc.
Engelska namn Rhus, sumach
Andra namn Romanska språk
Rhus, sumac (franska)
Andra språk
Rhus, Sumach (tyska), summaq (arabiska)

Besläktade Släktet Rhus omfattar ca 200 arter av klätterväxter, buskar och träd. En del av de lövfällande trädgårdsodlas för sina färgrika höstblad. Ur flera arter utvinns garvämne ur blad, kvistar eller galläpplen. Exempel:
• Kapsumak (Rhus lucidum, Rhus viminalis): Afrika.
• Japansk sumak (Rhus semialata): Himalaya till Japan.
• Siciliansk sumak, spansk sumak, smack (Rhus coriaraia): Medelhavsområdet och österut. Fröna används som krydda i Västasien.
Ej besläktade • Toxicodendron är ett nytt släkte av asiatiska och amerikanska arter som förr räknades till Rhus. Alla är giftiga och extremt allergena vid hudkontakt. Hit hör Toxicodendron radicans (eng. poison ivy), Toxicodendron diversilobum (eng. posion oak) och Toxicodendron vernix (eng. poison sumac).
• Vaxfikus (Ficus ceriflua): Träd från Java och Sumatra vars mjölksaft används till "japanskt växtvax".

Beskrivning • Buske eller träd: 7-10 m högt.
• Blomma: Blommor i klasar.
• Frukt: Frukterna är stenfrukter med fettrikt fruktkött.
 
1) Fernissumak
 
Fernisträdet äger en mjölkaktig saft uti sig, som är den yppersta av alla kådor till lackering
  noterade Linné-lärjungen Thunberg under sin resa i Japan på 1770-talet. Hartsen är seg och sirapslik, till färgen grå till brunaktig och svartnar i kontakt med luft till den hårdaste och motståndskraftigaste av alla lacker.
2) Vaxsumak
Stam och grenar avsöndrar harts som används till enklare lack.
Odling och bruk Skörd
• Mjölksaft (sommar): Mjölksaft tas från fernissumak (Rhus vernicifera) och vaxsumak (Rhus succedana) genom att skåror skärs i stam och grenar. Den bästa sommarsaften kan efter filtrering användas genast som lack.
• Frukt: Frukt samlas från alla tre arterna.
Växtförhållanden
Alla behöver sol och framför allt vindskydd.
• Förökas från frö, med sticklingar och rotskott.
Utbredning
• Asien: Vilda i Indien, odlade Japan och Kina (Shanghai, Hongkong, Singapore).
Växtdroger och beredningar

Japanvax (vax)
Garvsyra (extrakt)


Historia Namnet
Rhus efter grekiska rhous och latin rhus = sumak, färgareträd. Ursprunget är ett semitiskt ord med betydelsen mörkröd.
Vernicifera = som har välluktande harts, efter sengrekiska veronike = sandarakkåda, medeltidslatin veronix = välluktande kåda. Härav franska vernis = kåda.
Succedana = ställföreträdande, som följer efter; från medeltidslatin succedaneus = ställföreträdande, efter latin succedere = följa.
Silvestris = skog, som växer i skog, från latin silva = skog.
• Namnet sumak, av arabiska summaq, finns belagt i svenskan sedan 1739.
Ursprung
Alla tre har sitt ursprung i Japan.
Asien
1,2 ) Fernissumak, Vaxsumak
Enligt kinesisk mytologi var det en kejsare på 2200-talet f. Kr. som lärde medborgarna att betäcka byggnader med dessa träds harts, som länge har använts också medicinskt.

Litteratur: Se t exBotanica (2003), Corneliuson (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918, 1946), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Thunberg (1980).
Nätpublikationer: Gernot Katzer's spice pages (2006 02 14).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/sumak.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 07 5
Cookieinfo
Made with a Mac