Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Sibetdjur


Synonymer Sibet, sibetdjur, sibetkatt, zibet, civett, civette
1) Afrikansk sibet, afrikansk sibetkatt, civett
2) Stor indisk sibet, indisk sibetkatt
3) Malaysisk sibet, orientalisk sibet
4) Storfläckig sibet
5) Malabarsibet, malabarsibetkatt
6) Liten indisk sibet, liten indisk sibetkatt
Zoologiska namn

1) Civettictis civetta = Viverra civettina
2) Viverra zibetha
3) Viverra tangalunga
4) Viverra megaspila
5) Viverra civettina
6) Viverricula indica

Engelska namn 1) African civet
2) Large Indian civet, Indian civet
3) Malayan civet, Malaysian civet, Oriental sibet
4) Large-spotted sibet
5) Malabar civet
6) Small Indian civet, lesser Indian civet, rasse
Andra namn Romanska språk
Zibethum (medeltidslatin), civette (franska)
Andra språk
Zibetkatze (tyska)

Besläktade

Sibetdjuren hör till familjen Viverridae (viverrider, inte kattdjur) vars elva släkten omfattar något eller några tiotal arter, de flesta asiatiska. I tre av släktena (Civettictis, Viverra, Viverricula) finns den handfull djur som avsöndrar doftämnet sibet.


Beskrivning Sibeter är pälsdjur med lång nos, rätt korta ben och kraftig svans. Kroppen är 60-95 cm och svansen ungefär hälften så lång (30-50 cm). Vikten varierar från 1,5 till 15 kilo. Pälsen är kort till halvlång och silverfärgad, grå, beige, grågul, gul eller brun och tecknad med brunsvarta ränder och fläckar, på kroppen ofta i rader. Svans och hals har ofta ringar. En del arter, och då både hanar och honor, avsöndrar doftsekret från en säck nära analöppningen.
s
s h
s
s
1) Afrikansk sibet 2) Stor indisk sibet 3) Malaysisk sibet 4) Storfläckig sibet 5) Malabarsibet 6) Liten indisk sibet
Odling och bruk Skörd
1) Afrikansk sibet: I Etiopien och andra afrikanska länder tas sibet från uppfödda djur och används fortfarande officiellt i parfymindustrin.
3) Malaysisk sibet: Sibet tas från uppfödda djur, som lär bli rätt tama.
5) Malabarsibet: Sibet tas från vilda djur, eller togs åtmins tone fram till 1980-talet. I mitten av 1800-talet uppger Piesse i England att det mesta av sibeten kommer till Europa från Malabar, vilket helt enkelt kan ha betytt att den gick över västkustens hamnar.
6) Liten indisk sibet: Sibet tas från uppfödda djur.
Levnadsförhållanden
Sibeter lever skyggt i gräs- och skogsområden nära människorna, som inte ser mycket av dem utom möjligen i skymningen. Alla är nattjagande ensamdjur som lever av vad de kan hitta på marknivå - växter, insekter, fåglar, råttor. Både till utseende och levnadssätt liknar de närmast rävar. De blir 5-20 år gamla. Hotet mot djuren idag består i att deras livsmiljöer försvinner när skog ersätts med plantager och i att de blir dödade som skadedjur när de tar kaffebönor och höns och river får. En del blir tama och hålls som husdjur.
Utbredning
1) Afrikansk sibet: Hela Afrika från västkust till östkust utom längst i norr och söder.
2) Stor indisk sibet: Indiska fastlandet.
3) Malaysisk sibet: Malaysia och sydostasiatiska övärlden.
5) Malabarsibet: Västra Indien (Malabarkusten). 
6) Liten indisk sibet: Asiatiska fastlandet.
Handel
Handeln med doftämnet sibet, med Frankrike som huvudsakligt importland, har minskat mycket under 1900-talet; syntetiska ersättningar finns. Idag är det krympande livsmiljöer och konkurrens med människan som hotar djuren. Klassning enligt den internationella konventionen CITES om handel med utrotningshotade arter:
CITES klass III - arter som tagits med på begäran från ett land som självt reglerar handeln och behöver hjälp från andra länder:
1) Afrikansk sibet (Civettictis civetta): Fridlyst i flera afrikanska länder. 2005 anmälde Tanzania export av 200 levande djur till CITES.
2) Stor indisk sibet (Viverra zibetha): Av CITES även kallad tangalunga; möjligen förväxlad med
3) Malaysisk sibet (Viverra tangalunga)
5) Malabarsibet (Viverra civettina): Enligt en del djurskyddsorganisationer ska endast 2-300 djur finnas kvar i Indien.
6) Liten indisk sibet (Viverricula indica)
Växtdroger och beredningar

Sibet och sibettinktur (sekret och alkoholutdrag)


Historia Namnet
Zibethum är medeltidslatin = sibetdjur, sibetolja, av arabiska zabad. Härav svenska sibet = sibetolja som finns belagt sedan 1613 och sibet = sibetdjur från 1776.
Ursprung
1821 skildes sibetdjuren från kattdjuren genom upprättandet av en egen familj viverrider (Viverridare). Underfamiljer och släkten har tillkommit vartefter; idag finns de doftgivande djuren i släktena Viverricula och Viverra (asiatiska) och Civettictis (den afrikanska), men släktskapen är fortfarande oklara och omstridda bland zooetnologer och zoologiska systematiker.
1) Afrikansk sibet: Beskrevs av en europé och fick sitt vetenskapliga zoologiska namn på 1770-talet.
2) Stor indisk sibet: Beskrevs av en Linnélärjunge 1758; Linné står som auktor för det vetenskapliga zoologiska namnet, antagligen det första som gavs ett sibetdjur.
3) Malaysisk sibet: Beskrevs och namngavs på 1860-talet.
4) Storfläckig sibet: Beskrevs och namngavs på 1860-talet.
5) Malabarsibet: Beskrevs och namngavs på 1860-talet.
Sibet i Asien
På 1600-talet hittade holländare "katten", antagligen malaysisk sibet, på kryddöarna i den indonesiska övärlden. Djur togs till Amsterdam där de hölls i bur för utvinning av doftämnet. Holländare som flyttade till England tog med sig metoden och lärde ut den. Det var nyttig kunskap, engelsmännen hade ju en del sibet i sina indiska kolonier.
Sibetkaffe
Senare fick holländarna stora problem på kaffeplantagerna på Java som anlagts på 1710-talet. Djur tog sin in i odlingarna nattetid och åt upp kaffebären. Till slut gjorde man en dygd av nödvändigheten och började sälja de osmälta bären från djurens spillning som sibetkaffe. Åtminstone från början var omvägen över djuren en kvalitetsgaranti eftersom de bara åt mogna och oskadda bär. Smaken förändras också lite av matsmältningsenzymerna. Idag matar man djuren, som inte är äkta sibet utan några arter av de många sibetliknande djur som finns i Asien, mest palmmård som också kallas palmsibet. Kopi luwak (palmmårdskaffe, sibetkaffe) framställs framför allt på Sumatra och marknadsförs som världens dyraste kaffe (2.000-6.000 kr kilot).
Sibet i kvällspressen
Många fyrfota djur går under namnet sibet i östra Asien. Några, som ger sekret eller inte, hålls som husdjur. Andra jagas för pälsen eller föds upp för köttproduktion ungefär som kyckling, bl. a. i Indonesien, Malaysia, Vietnam och södra Kina. Katter äts i Asien blir kvällstidningsrubriken av detta. 2003 fick några sibetdjur rubriknamnet SARS-katten eftersom de troddes kunna överföra SARS-virus mellan djur och människor.

Litteratur: Se t ex Aftel (2002), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Naves (1947), Piesse (1857).
• Artiklar: Rapporter om SARS-KATTEN dök upp i svensk dagspress i maj 2003. Källa var Peter Cordingley, talesman för WHO i Manila.
Nätpublikationer: Convention on International Trade with Endangered Species: CITES (2005 04 28, 2006 09 29). University of Michigan Museum of Zoology: Animal Diversity Web: Viverridae (2006 09 26, 2006 10 19). Lioncrusher: Animal information pages Viverridae (2006 09 26).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/sibetkatt.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2010 05 8
Cookieinfo
Made with a Mac