Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Australiskt sandelträd


Synonymer Sandelträ
Botaniska namn Santalum spicatum = Santalum spicata = Eucerya spicata 
Engelska namn Australian sandalwood 

Besläktade Släktet Santalum omfattar 9 arter från Asien - Australien.
Äkta sandelträ
(Santalum album)
• Sydaustraliskt sandelträ (Santalum preissianum): Ger eterisk olja.
• Västaustraliskt sandelträ (Santalum cygnorum: Ger en eterisk olja.
Ej besläktade Amyris, "falskt sandelträ", västindiskt sandelträ (Amyris balsamifera)
Rött sandelträ (Pierocarpus santalinus)
Indiskt sandelträ, äkta sandelträ (Santalum album) - som coskå dolas i Australien

Beskrivning • Träd: Halvparasit med sugrötter som tar näring från andra växters rötter.
Odling och bruk Skörd
• Ved: Trädet fälls och flisas.
Växtförhållanden
Vill ha sol eller halvskugga (kan behöva skyddas från sol mitt på dagen) och fuktig men väldränerad jord. Regelbunden vattning kan behövas.  
• Svårt att fröså.
Utbredning
• Australien: Vilt i västra Australien.
Växtdroger och beredningar Australisk sandelträolja (eterisk olja)

Historia Namnet
Santalum = sandelträd, efter grekiska santalon = sandelträd, indiskt färgträd. Samma ord finns i många språk som sanskrit candanah, persiska candal, arabiska zandal, alla med betydelsen sandelträd. Härav svenska sandelträd sedan 1786 om trädet och sandelträ 1578 om träslaget. Vilket av sandelträden det handlar om framgår inte.
Spicatum = med ax, efter latin spica = spets, ax, klase.
Ursprung
Västra Australien.
Odling
Trädet odlas i västra Australien. Redan The Sandalwwod Act (1929) gav regler för odling och skörd: Bara 1 % av beståndet fick exporteras och för varje fällt träd måste ett dussin nya sås. Kontrollen sköts av Forest Products Commission (FPC) och West Australian Forestry Commissioners.
Element och kvaliteter
Samma som äkta sandelträd.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Lindgren (1918), Nationalencyklopedins ordbok (1995).
Nätpublikationer: Forest Producta Commission (2009 11 20). Forbes India magazine (2009): How India's sandalwood oil trade got hijacked... (2009 11 20).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/sandeltraaustr.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 12 1
Cookieinfo
Made with a Mac