Shenet Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Historia

Örtkännare
Örtkännare f. Kr.
Kina: Qi Bo  Egypten: Papyrus Ebers  Grekland: Herodotos - Hippokrates - Theofrastos
Örtkännare e. Kr.
Rom: Plinius - Dioskorides - Galenos  Persien: Avicenna  Kina: Li shi zhen  Europa: Hildegard av Bingen - Marco Polo - Paracelsus - Culpeper  Sverige: Arvid Månsson - Linné - Klemming


Avskrifter av avskrifter • Inga forntida eller antika verk finns kvar i original av författarens hand. Vad som finns är avskrifter av avskrifter av avskrifter.
• Läkemedelsförteckningar började sammanställas på 1100-talet. Den första tryckta som gäller för att vara en farmakopé för apotek utkom på 1500-talet i Florens. I Sverige räknas Pharmacopeia Holmiensis, Stockholmsfarmakopén (1686) som den första farmakopén, 1775 kom den första nationella.
• De första europeiska böckerna om växter som läkemedel trycktes i slutet av 1400-talet. Från runt 1500 började de innehålla också botaniska beskrivningar. 15- och 1600-talen flödar över av botanisk-medicinska verk, särskilt tyska.
Översättningar av översättningar • Tidiga arbeten är inte bara avskrifter utan också översättningar av översättningar av översättningar. Grekiska och romerska arbeten finns till stor del kvar endast tack vare de muslimska erövrarnas insamling och tjuvnad i Europa och Nordafrika under tidig medeltid. En vanlig översättningsväg var klassisk grekiska eller latin - syriska - arabiska - medeltidslatin - folkspråk som tyska, franska, engelska och svenska.
• Lärda européer skrev på latin in på 1800-talet. Svenska farmakopéns första svenskspråkiga upplaga kom 1901. Linnés svenska flora översattes till svenska först 1986.
Vidare

Litteratur, t. ex. äldre örtaböcker, farmakopéer, medicin- och läkemedelshistoria, forntida och antik historia
Länkar till t. ex. äldre medicin, farmakopéer
Fällor i källor
Namngivning av växter, råvaror och preparat
Liten medicinhistoria


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/ortkannare.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 06 7
Cookieinfo
Made with a Mac