Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Spansk mejram


Synonymer Spansk mejram, hartstimjan, cineoltimjan
Botaniska namn Thymus mastichina 
Engelska namn Thyme, Spanish majoram, Spanish wild marjoram, mastic thyme 
Andra namn Romanska språk
Thym, maejolaine des jardins  (franska)

Besläktade Släktet Thymus omfattar 300-350 arter, beroende på vem man frågar.
Backtimjan (Thymus serpyllum)

Spansk mejram (Thymus mastichina) 
Trädgårdstimjan (Thymus vulgaris) - se där för flera arter av Thymus.
Ej besläktade Mejram (Origanum majorana) - se där för flera arter av mejram.

Beskrivning • Buske: Dvärgbuske upp till 50 cm hög. Gängliga stammar.
• Blomma: Vita till rosa-lila blommor.
Odling och bruk Skörd
• Hel ört: Örten skördas vid torrt väder.
Växtförhållanden
Inte härdig i Sverige utan får hållas i kruka och tas in vid kyla. Plantan växer sig tätare om blommorna tas bort efter blomningen.
• Förökas genom avläggare eller sticklingar när plantan börjar bli spretig.
Utbredning
• Europa: Spanien, Portugal.

Växtdroger och beredningar Spansk mejramessens (eterisk olja)

Historia Namnet
Thymus efter grekiska thymon, thymos och latin thymum, båda med betydelsen timjan, kyndel. Namnet kan ha sitt ursprung i de grekiska orden thymos = livskraft, ande, rök, thyein = dofta, röka, offra som rökelse, och thyo = rökelsedoft, särskilt vid slaktoffer. Det har också gissats på släktskap med gammalegyptiska tham = växt använd vid mumifiering.
• Namnet mejram, i svenskan sedan 1538, kommer av latin majorana, sengrekiska mezourana, arabiska marjamie, marjamach, alla med betydelsen mejram. Ordet tros gå tillbaka till hindi.
Användning
"Begagnas nu mera sällan som krydda", meddelas 1910 i ett svenskt nyttoväxtlexikon.
Ursprung
Iberiska halvön - Spanien och Portugal.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Jönsson (1910).
Nätpublikationer: Den virtuella floran (2006 11 12).
SKUD - Svensk kulturväxtdatabas (2010 06 30).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/mejramspansk.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 07 1
Cookieinfo
Made with a Mac