Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Kelp


Synonymer 1) Kombu
2) Fingertare, fingertång, fingeralg, hästtare
3) Jättekelp
Botaniska namn 1) Laminaria japonica
2) Laminaria digitata = Laminaria stenophylla
3) Macrocystis pyrifera
Engelska namn 1) Kombu
2) Tangle, sea tangle, oarweed, tangleweed, fingered tangle, sea girdle (Storbritannien), finger kombu (USA)
1) Giant kelp, sequoia of the sea
Andra namn Nordiska språka
2) Fingertang (danska)
Asiatiska språk

1) Kombu, konbu (japanska), haidal (mandarin = kinesiska)

Besläktade Både kombu, tare och kelp kan kallas kelp, som är ett samlingsnamn för stora brunalger. Andra Laminaria i Norden är t. ex:
• Stortare, barkig fingertång (Laminaria hyperborea): Europas Atlantkuster - Skottland, Norge. Hörde fram till 1800-talets mitt med annan kelp till Europas viktiga sodaväxter; sodan framställdes genom att man lakade ur askan ur havs- och strandväxter.
• Bladtång, sockertång, skräppetare (Laminaria saccharina), eng. sugar wreck, sweet kombu, poor man's weatherglass: På svenska västkusten.
Ej besläktade Många andra brunalger kan användas på samma sätt till kroppsvård och i mat, t. ex:
• Sågtång (Fucus serratus): I Sverige på västkusten och Östersjön.
• Blåstång (Fucus vesiculosus): I Sverige på västkusten och Östersjön.
• Knöltång (Ascophyllum nodosum): I Sverige särskilt på västkusten.
• Wakame (Undaria pinnatitida), jap. wakame: Brukar också räknas till kelp. Ännu större matalg i Japan än kombu.

Beskrivning Fleråriga brunalger. Varje år kommer nya blad i övergången mellan skaft och gamla blad.
1) Kombu: Långa mörkgröna blad.
2) Fingertare: Fäster på klippor och stenar med en klolik stjälk som fortsätter i en lång smal stam. Från denna utbreder sig böjliga, 1-4 m långa blad som band, som i sin tur flikar sig i "fingrar". Färgen är olivgrön till brun, konsistensen läderartad och hal.
3) Jättekelp: Världens största alg; kan växa en halvmeter om dagen och bli över 65 m lång. Fäster på klippor med grova hårda fästen som kan bli 3 m tjocka och 1-2 m långa. Från fästena utgår grenar med bruna blad, vart och ett med en luftfylld blåsa som kan bli stor som en golfboll, med vilken grenarna flyter uppåt och fångar solljus. I augusti blir bladen gula och orange och fälls som på ett lövträd. På våren bildas sporer i mängd som fäster på klippor och utvecklas till nya plantor.
Odling och bruk
2) Fingertare (Laminaria digitata)
enligt National University of Ireland
Skörd
• Blad: Uppspolade alger (tång) samlas in. På 1900-talet började man i Japan skörda från båtar, först med knivar på långa skaft, idag med skärmaskiner. Många liknande brunalger finns i Norge och Sverige, särskilt på västkusterna. De ska insamlas där vattnet är rent och strömt. Delar bevuxna med djur och småalger väljs bort. Algen ska inte slitas upp hel från fästena utan stammen skärs av eller så plockar man av bladen; de nedersta är bäst. De håller sig några dagar i kylskåp. För långtidsförvaring kan de förvällas och sedan frysas eller ugnstorkas vid 60-70°; det tar några dagar.
Växtförhållanden
Kelp växer i kalla havsvatten där de fäster på klippor och stenar på 15-25 m djup och kan bilda riktiga skogar.
3) Jättekelp: Charles Darwin såg jättekelpskogarna utanför Chile och kommenterade i "The voyage of the Beagle" (1834):
Antalet levande varelser av alla ordningar vars existens beror av kelpen är sagolik. En enda planta kan hysa mer än en halv miljon djur. Hundratals fiskar och ryggradslösa djur lever i kelpskogarna.
Jättekelp odlas också idag genom att sporer eller unga plantor får växa till sig på rep i havet eller i havsvattendammar. Tillväxten är snabb och livstiden kort; en kelpskog förnyas helt på två år.
Utbredning
1) Kombu: Odlad framför allt i Kina, vild och odlad i Japan.
2) Fingertare: Längs kuster i Asien och USA och Nordeuropa - Skottland, Irland, Norge.
3) Jättekelp: Vild och odlad längs amerikanska kontinentens västkust (Stilla havet).
Handel
Den årliga världsproduktion av brunalger är 5-10 miljoner ton, våt vikt, varav 80 % är kombu från Kina.
Växtdroger och beredningar

Alginater (extrakt)
Tångbad (badpreparat)
Soda (salt)


Historia Namnet
Laminaria efter latin lamina = skiva, platta.
Digitata = fingerlik, efter latin digitus = finger, tå.
Macrocystis = stor blåsa, efter grekiska macro = stor, och kystis = blåsa.
Pyrifera = som har päron, efter latin pirum = päron.
• Kelp, i svenskan sedan 1751, från engelska kelp med samma betydelse, är ett samlingsnamn för många brunalger. Ursprunget är ovisst.
• Tare är det gamla bohuslänska namnet på alger när de växer i havet. Alg, av latin alga = den klibbiga. När algerna flutit upp på land kallas de tång; ordet finns i svenskan och andra språk sedan före 1500-talet, troligen från germanskt ord med betydelsen tät, alltså ungefär = tät massa.
Kelp världen runt
Sverige har många brunalger som kan användas på samma sätt - se Besläktade och Obesläktade ovan.
1) Kombu
Utan kombu stannar Japan. Det är på den och lite till man kokar dashi, oumbärlig soppbas i misosoppa och det mesta annat. Började exporteras till Kina på 400-talet. Efter revolutionen 1949 började kineserna odla kombu själva och idag är Kina världens största producent av brunalger.
2) Fingertare
Till skillnad från i Japan och Kina där man äter många slags alger i stora mängder har de i Europa mest varit krydda och nödföda. Olika arter av Laminaria har ätits framför allt i Norge och Sibirien och på Island, Färöarna och Grönland. Fingertare har också varit ett viktigt jordförbättringsmedel i Europa, t. ex. i Skottland och Irland där det har räddat många potatisskördar. Idag framställs många sorters flytande gödningsmedel ur denna och andra alger.
3) Jättekelp
Den sort som används mest i USA. Liksom kombu i Asien används den mycket i livsmedel och som råvara för alginater.
  Skadlig tång
Allt tång var inte nyttig, visste islänningarna. Egil Skallagrimsson och hans dotter ligger på 900-talet inlåsta i sängrummet och begrundar de senaste dagarnas dödsfall och andra katastrofer:
 
- Vad är det dotter, tuggar du på någonting?
- Jag tuggar på tång, svarade hon, jag tror att den blir jag sämre av, och jag är rädd att leva för länge annars.
- Är det skadligt? frågade Egil.
- Mycket, svarade hon, vill du ha lite?
- Varför inte, svarade han.
  Kosmetisk alg
I kosmetikaindustrin används framför allt extrakten alginater ur kelp och andra alger. Algerna kan också användas som de är, t. ex. i tångbad, rengöringspulver och ansiktsmasker.
2) Fingertare
Det säljs också algblandningar som ska användas som inpackningar: lägg på kroppen i ett tjockt lager, slå in med gladpack och låt verka varmt i 20 minuter. En sådan algmix av fingertare, rödalg (Lithothamnium calcareum) och salt sägs vara "stärkande", medan blandningen fingertare, blåstång (Fucus vesiculosus) och knöltång (Ascophyllum nodosum) sägs vara "aktiverande och slimmande". I en asiatisk mataffär får man 20 gånger så mycket torkad alg av matkvalitet för samma peng. På västkusten ligger de och skräpar alldeles gratis.

Litteratur: Se t ex Corneliuson (2000), Eidlitz (1971), Jönsson och Simmons (1935), Kalm (1960), Linné (1986), Ljungqvist (2007), Nationalencyklopedins ordbok (1995).
• Citat: Vad är det dotter...: Egil Skallagrimssons saga; händelser på 900-talet nedskrivna på 1200-talet, citerat av Tillhagen (1995).
• Artiklar: Wheeler J North.: Giant kelp: sequoias of the sea (National Geographic, August 1972). Sylvia A Earle.: Undersea world of a kelp forest (National Geographic, September 1980).
Nätpublikationer: National University of Ireland: Seaweed Site (2005 10 23). Hellquist (1922): Svensk etymologisk ordbok (2010 09 03).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/kelp.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 09 4
Cookieinfo
Made with a Mac