Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Kajeputträd


Synonymer Cajeput, cajaput, kajeputbuske, cajuput, teträd, titräd
Botaniska namn Malaleuca leucadendra L. = Melaleuca leucadendron = Melaleuca leucadendron var. cajeputi = Myrtus leucadendra = Maleleuca cajeputi = Melaleuca cajuputi = Melaleuca minor
Engelska namn Cajeput, cajaput, cajuput
• White tea tree, white wood, swamp tea tree, punk tree, paperbark tree

• River tea tree, weeping tea tree
Andra namn Romanska språk
Cajeput (italienska), cayeput (spanska)
Nordiska språk
Kajeput (danska), kajeput (norska), kajepuuttipensas (finska)
Asiatiska språk
Caju-put (malaysiska)
Andra språk
Kajeput (tyska)

Varieteter av arten

Möjligen men bara möjligen finns två varieteter av trädet eller t.o.m. skilda arter; åtminstone engelskan skiljer på två olika.

Besläktade • Kajeput (Melaleuca minor), eng. cajeput, cajuput.
Tea tree (Melaleuca alternifolia)
• Tea tree (Melaleuca bracteata), eng. tea tree.

• Niaouli (Melaleuca quinquenervia)
• Niaouli (Melaleuca viridiflora): Ger eteriska oljan gomenol.
Ej besläktade Tea tree citron (Leptosperum petersonii).

Beskrivning • Träd: Upp till 30 m högt. Den vita till askgrå barken är tjock, mjuk, svampig och flagnande, inte olik björknäver. Grenarna hänger ner, ibland ända till marken.
• Blad: Ständiggröna blad på korta stjälkar, 7-13 cm långa, 1-1,5 cm breda, lansettformade och starkt doftande när de smulas.
• Blomma: Små gräddvita blommor utan lukt; odlade varieteter kan också ha rosa och vinröda.
• Frukt: Trerummiga frökapslar med många små frön.
Odling och bruk Växtförhållanden
Blir helt dominerande efter bränder och kan då bli ett svårt ogräs, som t. ex. i Florida.
Utbredning
• Asien: Vilt och odlat (Vietnam, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Java).
• Australien: Odlat.
• Amerika: Svårt ogräs i Florida.
Växtdroger och beredningar • Blad (Melaleucae folia, Melaleucae folium)
Kajeputessens (eterisk olja)
Eukalyptol, 1,8-cineol (isolerat ämne)

Historia Namnet
Malaleuca troligen efter grekiska malakos = mjuk, och leukos = vit.
Leucadendra efter grekiska leukos = vit, och dendron = träd.
Ursprung
Östra Indien, varifrån trädet antagligen har spritts över Sydostasien (Filippinerna, malajiska övärlden) till Australien.
Äldre och yngre bruk
Nävern har använts länge ungefär som björknäver till taktäckning och askar. På 1800-talet började den eteriska oljan utvinnas vilket ledde till intresse också för eukalyptusträdet, som snart konkurrerade ut kajeput.
Element och kvaliteter
Enligt elementläran varmt och torrt.
Kinesiskt element: Metall, i viss mån eld.

Litteratur: Se t ex Corneliuson (2000), Jönsson och Simmons (1935), Meyer (1952), Ullmark (1997).
Nätpublikationer: Felter och Lloyd: King's American Dispensatory (1898, 1900) (2003 12 22).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/kajeput.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac