Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Växtskörd och beredning av växtdroger

Innehåll - Vikt och volym
Skörda: örter och blad - blommor - frukter och frön - ved, bark, skal - rotdelar


Beskrivning Växtdroger är färska eller torkade växtråvaror för framställning av läkemedel. Samma växt kan ge många olika droger - frukt, blomma, bark, ved, blad, rot, etc. - alla med olika innehåll och egenskaper.
Växtdrogers innehåll
Torkade växtdelars vikt och volym
Hur och när man skördar, torkar och förvarar
örter och blad
blommor
frukter och frön
ved, bark och skal
rotdelar.

Latinsk ordlista Nedan de vanligaste latinska termerna för växtdroger och närliggande i farmakopéer och örtaböcker, i generöst urval eftersom gränsen mellan obearbetad och bearbetad drog (bark - harts - balsam - eterisk olja etc.) är flytande.
A
Aetheroleum = eterisk olja
Albedo = vita mjuka insidan på citrusfrukters skal
Antherae = ståndarknappar
B

Bacca = bär (singular)
Baccae = bär (plural)
Baccatur = bärfruktig
Balsamum = balsam
Bulbus = lök
Bulbi = lökar

C
Calice = blomkalk
Communis = vanlig, allmän
Cortex = bark (singular)
Cortex pericarpium = fruktskalsbark (om citrusfrukters skal)
Cortex pericarpium sine albedo = citrusfrukters skal utan vit insida
Cortices = bark (plural)
Cum = med
Cum calice = med blomkalk
Cum cortex = med bark (stam eller rot)
Cupulae = frukthöljen
E
Endocarpia, endocarpium = fruktskals innersta lager närmast kärnan (hos persikor det hårda skalet kring fröet, hos citrusfrukter fruktköttet)
Epicarpia, epicarpus = fruktskal
Exocarpia, exocarpium = yttersta lagren av fruktskal (hos persika den gulröda delen, hos citrusfrukt den gula delen flavedo)
Excorticata, excorticatum, excorticatus = avbarkad, avskalad
Extractum = extrakt
F
Faba = böna
Flavedo = gul/orange grov utsida på citrusfrukters skal
Flores = blommor
Flos = blomma
Fol., folia = blad, gröna löv (plural)
Fol., folium = blad, grönt löv (singular)
Folium cum flore = blad med blommor
Folliculi = skidor, baljor
Fructi = frukter
Fructus = frukt
Fructus recens = färsk frukt
Fungus = svamp
Fungi = svampar
G
Glandes = ollon
Gemma = knopp (av blomma eller blad)
Gemmae = knoppar (av blommor eller blad)
Gummi = gummi, stelnad fruktsaft
H
Herba = ört, örtstånd, gröna delen av ört, hel växt, gräs
Herbae = örter, örtstånd, hela växter, gräs
I Inflorescentia = blomställning
L
Legumen = skida, baljfrukt
Legumina = skidor, baljfrukter
Lignea, ligneo = av ved, trä
Ligna = ved, trä (plural)
Ligni = av ved, trä
Lignum = ved, trä (singular)
Liq., liqu., liquor, liquoris = vätska
Liq., liqu., liquores = vätskor
Liquidus = flytande
M
Matura = mogna
Mesocarpia, mesocarpium = fruktskals mellersta lager (hos persikor fruktköttet, hos nötter de hårda skalen, hos citrusfrukter den vita delen albedo)
Mucilago = slem
Mundata, mundatum, mundatus = skalad
N
Naturalis = oskalad, oskalade
Niger = svart
Nuces = nötter
Nuclei = kärnor
Nux = nöt
O
Oleum = vegetabilisk olja
Oleum coctum = örtolja
Oleum destillatum = eterisk olja
Oleum expressum = vegetabilisk olja
Oleum stillatitum = eterisk olja
P
Pericarpia = fruktskal, fruktväggar
Pericarpium = fruktskal, fruktvägg
Planta = hela växten
Pura, purum, purus = ren, rensad, skalad
Pyroleum = tjära
R
Racemosus = med blommor i klasar
Radices = rötter
Radix = rot, ibland inkluderande jordstam
Ramo = kvist
Recens, recentium = färsk
Recentes = färska
Resina = kåda, harts
Rhiz., rhizoma = rotstock, jordstam, rhizom
Rhiz., rhizomes = rotstockar, jordstammar, rhizomer
S
Sarcocarpia, sarcocarpium - se mesocarpia
Secta, sectum, sectus = skuren
Semen = frö, med eller utan fröskal
Semina = frön, med eller utan fröskal
Sicca, siccus = torr
Sine = utan
Sine calice = utan blomkalk
Sine cortex = utan bark (om stam eller rot)
Spinosus = med tornar
Stigma = blomstift, pistillens märke
Stipite = stjälk (icke förvedat skott som vissnar på hösten)
Stipites = stjälkar (icke förvedade skott som vissnar på hösten)
Succus = växtsaft
Summitates = skott
T
Trunce = stam
Tuber = armrot, rotknöl (rot eller rotstock)
U Uva = druva
V Vulgaris = vanlig

Litteratur: Se t ex Bondeson (1982), Corneliuson (2000), Ellmer (1981), Färnlöf och Tunón (2001), Genders (1981), Gentz och Lindgren(1946), Jönsson och Simmons (1935), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1950), Linné (1986), Meyer (1952), Nielsen (1991), Pharmacopoea Svecica I (1775), Podlech (1989), Sahlin (1979), Stodola och Volák (2000), Thomson (1980).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/drog.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2010 06 13
Cookieinfo
Made with a Mac