Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Behenträd


Synonymer Moringaträd, murungaträd, soringaträd
1) Behenträd
2) Pepparrotsträd, behenträd, behenoljeträd, benträd, benoljeträd
Botaniska namn 1) Moringa arabica Pers.
2) Moringa oleifera Lam. = Moringa pterygosperma Gärt.
Engelska namn Behen tree, ben tree, balanos tree, moringa tree
1) Behen tree
2) Drumstick tree, horseradish tree
Andra namn Romanska språk
Myrobalanum (latin)
Andra språk
Myrobalanon (grekiska), jasár (egyptisk arabiska)
2) Bak (fornegyptiska)

Besläktade Släktet Moringa omfattar 14 arter som varierar mycket i storlek och form. Några är knotiga och kraftiga träd, andra är "flaskträd" med bullig stam och ytterligare några är knappt mer än örter. I Indien där odlingen av träden är ekonomiskt viktig experimenteras det med både kloning och hybrider för att få fram träd med större frön, t. ex. korsningar med:
• Moringa stenopetala Cufod.
• Moringa peregrina (Forsk) Fiori.
Ej besläktade • Myrobalan (Myrobalamus chebula = Terminalia chebula Retz.)
• Myrobalan (Myrobalamus bellerica = Terminalia bellerica Roxb.)
Sydasiatiska träd vars garvämnesrika päronlika frukter blev kallade myrobalaner när de nådde Europa på medeltiden. Stor förvirring inträdde därmed eftersom de nya frukterna ständigt förväxlades med antikens myrobalaner. Till slut slut började de gamla frukterna kallas med det arabiska namnet bân, som snart blev ben och behen. Det är alltså mycket länge sedan som det antika namnet myrobalan betydde behenfrukt.

Beskrivning
2) Pepparrotsträd (Moringa oleifera) i afrikansk försöksodling.
1) Behenträd
• Blad: Parbladiga.
• Frukt: Frukten är en lång gurklik kapsel med många ärtstora frön som är rika på olja.
2) Pepparrotsträd - bilden t.v.
• Träd: 5-12 m högt. I Indien odlas en klonad lågvuxen sort (PKM1) som ettårig. Paraplyformad krona och vanligen en enda stam. Ljus och korkig bark och mjuk ved. I stammen finns rikligt med korn eller 2-4 cm långa strängar av moringagummi, rödbrunt till brunsvart, efter pulverisering grågult och påminnande om dragant.
• Rot: Roten smakar skarpt som pepparrot och används som sådan.
• Blad: De ljusgröna håriga bladen är dubbelt parbladiga, 30-60 cm långa med 2-4 cm långa småblad. I en del klimat är träden ständiggröna.
• Blomma (vår): Vita, gräddfärgade, gula eller röda blommor som doftar honung, 2-3 cm i diameter och samlade i klasar.
• Frukt: Frukten är en mörkgrön räfflad skida, 25-120 cm lång och ett par cm bred - som en lång smal gröngurka med sparrislukt. Vid mognad spricker den upp och visar ett rum med ca 20 oljerika svartbruna frön, stora som ärter till hasselnötter, rundat trekantiga och med tre vingar, som ligger tätt packade i rad och bildar små gropar i det svampiga fruktköttet. Fröna påminner och nötter och smakar beskt och sött; de används i indisk matlagning. Också baljorna används i indisk mat, rötterna kan ersätta pepparrot och även blad och blommor är ätliga.
Odling och bruk Skörd
• Frukt (Sri Lanka mars-april): Trädet sätter frukt 6-8 månader efter plantering och kan sedan skördas i flera år.
Mogna frökapslar plockas och fröna tas ur.
Växtförhållanden
Snabbväxande; skjuter upp 3-4 meter första året. Frodas i tropiska områden och även subtropiska; helst i sandjord; i det forntida Egypten växte det i öknen kring Thebe. Träden tål torka, direkt sol och lätt frost, acklimatiserar sig till det mesta, även regniga klimat, och är motståndskraftiga mot sjukdomar. Konstbevattning och gödsling behövs sällan men förekommer i den storskalig odling i Indien.
Utbredning
1) Behenträd (Moringa arabica)
• Afrika, Asien: Växer vilt och odlat på båda sidor om Röda havet, på den afrikanska sidan t. ex. i Egypten.
• Asien: Vilt på arabiska halvön.
2) Pepparrotsträd (Moringa oleifera)
• Asien: Den mest storskaliga odlingen står Indien för. Därifrån har det spritts till tropiska och subtropiska områden i hela världen, som prydnadsträd eller odlat för oljan. I Asien finns det idag i t. ex. Sri Lanka, Malaysia, Filippinerna.
• Afrika: Odlat i Egypten, Sudan, Somalia, Zimbabwe, Kenya, Uganda.
• Amerika: Odlat i Mexiko, Jamaica.
Växtdroger och beredningar

• Frukt (Nuces Ben, Nuces Been, Nuces Behn): Stockholmsfarmakopén 1686.
Behenolja
(olja)


Historia Namnet
• Moringa efter singalesiska murunga = ett inhemskt trädnamn på Sri Lanka.
• Pepparrotsträd = engelska horseradish tree, gavs av engelsmän och syftar på rotens skarpa smak medan namnet drumstick tree = trumpinneträd, har givits på grund av frukternas utseende.
• Oleifera = oljebärande, är en latinsk sammansättning av oleum (av grekiska elaion som i sin tur kommer från armeniska eul = olja) och fera- = bärande, som har, från latin bära, alltså en växt som innehåller olja.
• Myrobalanum , latinets namn på frukten, efter grekiska myrobalanon = parfymnöt, salvnöt, ska enligt Plinius komma av grekiska myron = salva.
Ursprung
Träd, frukt och olja har varit svåra att identifiera och många misstag har gjorts på vägen - se under behenolja.
1) Behenträd (Moringa arabica): Från arabiska halvön och nordöstra Afrika inkl. Egypten.
2) Pepparrotsträd (Moringa oleifera): Från Ostindien, särskilt kring Himalaya i norra Indien; kanske inhemskt också i Egypten.
Tidigt bruk
1) Behenträd (Moringa arabica)
Detta afrikansk-arabiska träd kan vara det som det berättas om i Gamla Testamentet om judarnas ökenvandring från Egypten (1200-1500 f. Kr.), då Gud visar Mose hur öknen Surs vatten kan renas genom att man kastar ett träds ved i det. I Nildeltat kallas trädet "det renande" efter frönas - inte vedens - uppseendeväckande förmåga att rena vatten.
2) Pepparrotsträd (Moringa oleifera)
Trädet fanns både vilt och odlat i det forntida Egypten och växer där fortfarande. Runt år 70 berättar Plinius i Rom om trädet, som växte i Asien och Arabien. Han skiljer på det egyptiska trädet med svarta nötter (som pepparrotsträdet) som ger mycket olja och det syriska från Arabien med vita nötter och olja a högre kvalitet. Det finns också en etiopisk med svart nöt vars olja har stark lukt. Dioskorides vid samma tid kallar frukten Balanos myrepsike, "ollonformig frukt lämpad till beredning av välluktande salva", av att de gav "en vätska som man använder istället för olja till beredning av kostbara salvor". Hans rekommendationer ledde till att frukterna kom att användas rätt mycket medicinskt, alltid importerade; trädet har inte odlats i Europa.
Dagens odling
2) Pepparrotsträd (Moringa oleifera)
Oljan användes rätt mycket i Europa 1800-talet ut; pressad i Europa av frön som importerades från Egypten. Ännu 1910 beskriver Jönsson trädet som mycket odlat, men berättar inte var. Den indiska odlingen har vuxit till storskalig utan att göra mycket väsen av sig.
Sedan slutet av 1980-talet har flera projekt startats i Afrika för att odla trädet och utvinna olja för lokalt bruk - en motvikt till den annars så vanliga exporten av oljefrön till i-världen, som faktiskt kan ställa en befolkning som arbetar med oljeväxter utan egen matolja. Tanken är alltså inte att exportera frön eller olja utan att producera matolja för det egna behovet.
"Det renande trädet"
Till försöksodlingarna är knutna förhoppningar om att utforska och utveckla Moringaträdens vattenrenande egenskaper. I liten och vardaglig skala går reningen till så att man sänker ner ett nät med smulade frön i vatten varvid vattenlösliga proteiner i fröna drar till sig och binder orenheter så att de koagulerar. Fröresterna efter oljepressning består till nära 60 % av rent protein, så man försöker nu hitta nya sätt att använda presskakorna.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Henrikson (1992), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918), Manniche (1999), Manniche (2006), Meyer (1952), Plinius bok 12:XLVI (1968), Theofrastos (1916). Renande ved: Gamla Testamentet: 2 Mosebok kap. 15.
Nätpublikationer: Felter och Lloyd: King's American Dispensatory (1898, 1900) (2003 12 22). University of Leicester: Moringa oleifera Lam. (2004 09 01). Purdue University: Moringa oleifera Lam. (2005 07 21).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/behen.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac