Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Agar-agar


Synonymer Agar, agartång
Botaniska namn Gelidium amansii, Gelidium corneum, Gelidium cartilagineum och andra arter av Gelidium
Engelska namn Agar-agar
Andra namn Romanska språk
Agar-agar (franska)
Asiatiska språk
Tengusa (japanska), agar-agar (malaysiska)
Andra språk
Agar-Agar (tyska)
Förväxlingsrisk Karragentång (Chondrus crispus och arter av Gigartina): Rödalger.
Kelp (arter av Laminaria och Macrocystis): Brunalger.

Ej besläktade • Pterocladia-arter: Nya Zeeland. Anses med arter av Gelidium ge bäst agar-agar. Flera andra rödalger från Stilla havet och Indiska oceanen används dock, främst:
• Gracilaria-arter, som Gracilaria confervoides (Australien), Gracilaria lichenoides (Ceylon; "agal agal"): Ger hälften av världsproduktionen, är av sämre kvalitet men ger hälften av världsproduktionen.
• Hypnea-arter: Ger sämre kvalitet.

Beskrivning • Rödalg: Ganska småväxt, svagt grenig.
Odling och bruk

Skörd
• Blad (Japan maj-september): Algerna samlas in för hand efter blåsigt väder.
Utbredning
• Asien: Algen odlas ingenstan utan samlas från vilda bestånd. Japan är den största producenten och anses också ha den bästa (Gelidium amansii). Skördas också i Indien.
• Europa: Som tvåa kommer Spanien (Gelidium corneum). Skördas också i Portugal.
• Amerika: Kalifornien, Mexiko, Chile.
• Afrika: Marocko, Sydafrika.
• Audtralien: Skördas i Nya Zealand.

Växtdroger och beredningar Agar-agarpulver (geléämne)
Agar-agargelé (gelé)

Historia

Namnet
Gelidium = som stelnar, av latin gelare = isas, stelna, syftande på att pulvret bildar ett isliknande gelé i vatten.
• Malaysiska agar-agar = sjögräs.
Asien
I Japan har denna alg använts länge till matlagning och annat. På 1800-talet började man exportera den till Europa.

Litteratur: Se t ex Corneliuson (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918, 1946), Linell och Hylander (1955).
Nätpublikationer: National University of Ireland: Seaweed Site (2005 10 23).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/agaragar.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac