Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Vikt och volym

Gammal vikt och volym i Sverige


Mellan de gamla måtten fot och skålpund finns det inte ringaste samband. Att räkna ut, vad en kubikfot vatten väger, leder vanligen till ett decimalbråk med många decimaler, och ändå felas den fulla exaktheten.
(Albert Holmkvist: Stilblommor och grodor: fynd på språkets gröna ängar; 1974)


Svensk handelsvikt (viktualievikt) 1665-1863 Kilosystemet
skålpund uns lod kvintin ass   kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 16 32 128 8.848   0,43 4,26 425,6  
  1 2 8         26,56  
    1 4         13,28  
      1 69 1/8       3,32 3.320
        1       0,048 48
Skålpund med varierande vikter har använts i Sverige sedan 1540-talet. Med 1665 års "Placat om mått och vikt" blev det huvudenhet för svensk handelsvikt och förblev så fram till 1863 då det decimalindelades (nedan).

Svensk handelsvikt (borgerlig vikt, decimalvikt) 1855-1878
Kilosystemet
skålpund ort korn kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 100 10.000 0,42 4,25 425  
  1 100 0,04 0,4 4,25 4.250
1855, helt genomfört 1863, decimalindelades det svenska skålpundet som ett slags kompromiss mellan det gamla svenska systemet (ovan) och det nya "franska" metersystemets decimalvikter som började gälla fullt ut 1878. Under 1860-80-talen användes handelsvikterna också av svenska apotek parallelt med metersystemet och de gamla medicinalvikterna (nedan).

Svensk medicinalvikt (apoteksvikt) 1668-1889
Kilosystemet
liber (Lb.) uns drachma skrupel gran   kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 12 96 288 5.760   0,36 3,6 356,3  
  1 8 24 480     0,3 29,7  
    1 3 60       3,7 3.710
      1 20       1,24 1.237
        1       0,031 30,9
1688 fastställdes svenska apoteksvikter i enlighet med internationell standard, så gott det nu gick - många olika medicinalpund användes i Europa. 1863 började svenska apotek använda metersystemets decimalvikter men de blev tvingande först 1889. I mellantiden fick man lov att använda också handelns decimalvikter (ovan).

Svensk handelsvolym 1665-1878
Litersystemet
kanna stop kvarter jumfru ort kubiktum liter (l, lit), kubikdm deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml), kubikcm (cc)
1 2 8 32   100 2,62 26 260 2.620
          38 1 10 100 1.000
  1 4 16     1,3 13 130 1.309
    1 4     0,33 3,3 33 327
      1     0,082   8,2 82
        1   0,042   4,2 42
          1 0,026 0,26 2,6 26

Svensk köksvolym
Litersystemet
tekopp (tkp) kaffekopp (kkp) matsked (msk) dessertsked (dsk) tesked (tsk) kryddmått (krm) liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1     25 50 2.500 0,25 2,5 250 2.500
  1 10 15 150 1.500 0,15 1,5 150 1.500
    1 1,5 3 15       15
      1 2 10 0     10
        1 5       5
          1       1

Svensk medicinalvolym
Litersystemet
congium           liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1           3,3 33 328 3.283

Litteratur: Se t ex Berlin (1849), Berlin (1851), Birkeland (1971), Bruzelli och Carlestam (1999), Jansson (1995), Lagerqvist och Nathorst-Böös (1997), Meyer (1952), Nordisk Familjebok (1904-1926), Ohlon (1986), Pharmaca Composita (1896), Svensk uppslagsbok (1952-1955).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/viktsverige.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2008 10 18
Cookieinfo
Made with a Mac