Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Vikt och volym

Beräkning av procent


Viktprocent
av 1 kilo av 1 hekto av 1 gram
100 % (1.000.000 ppm) = 1 kilo = 10 hekto = 1.000 gram = 1 milj mg 100 % (1.000.000 ppm) = 1 hekto = 100 gram = 100.000 mg 100 % (1.000.000 ppm) = 1 gram = 1.000 mg
10 % (100.000 ppm) = 1 hekto = 100 gram = 100.000 mg 10 % (100.000 ppm) = 10 gram = 10.000 mg 10 % (100.000 ppm) = 100 mg
1 % (10.000 ppm) = 0,1 hekto = 10 gram = 10.000 mg 1 % (10.000 ppm) = 1 gram = 1.000 mg 1 % (10.000 ppm) = 10 mg
0,1 % (1.000 ppm) = 0,01 hekto = 1 gram = 1.000 mg 0,1 % (1.000 ppm) = 0,1 gram = 100 mg 0,1 % (1.000 ppm) = 1 mg
0,01 % (100 ppm) = 0,001 hekto = 0,1 gram = 100 mg 0,01 % (100 ppm) = 0,01 gram = 10 mg 0,01 % (100 ppm) = 0,1 mg
0,001 % (10 ppm) = 0,0001 hekto = 0,01 gram = 10 mg 0,001 % (10 ppm) = 0,001 gram = 1 mg 0,001 % (10 ppm) = 0,01 mg
0,0001 % (1 ppm) = 0,00001 hekto = 0,001 gram = 1 mg 0,0001 % (1 ppm) = 0,0001 gram = 0,1 mg 0,0001 % (1 ppm) = 0,001 mg
Hur mycket är 1 ppm (miljondel) av ett hekto? 0,1 mg.
Volymprocent
av 1 liter av 1 dl av 1 cl
100 % (1.000.000 ppm) = 1 liter = 10 dl = 100 cl = 1.000 ml 100 % (1.000.000 ppm) = 1 dl = 10 cl = 100 ml (ca 2.000 dr) 100 % (1.000.000 ppm) = 1 cl = 10 ml (ca 200 dr)
10 % (100.000 ppm) = 1 dl = 10 cl = 100 ml (ca 2.000 dr) 10 % (100.000 ppm) = 1 cl = 10 ml (ca 200 dr) 10 % (100.000 ppm) = 1 ml (ca 20 dr)
1 % (10.000 ppm) = 0,1 dl = 1 cl = 10 ml (ca 200 dr) 1 % (10.000 ppm) = 0,1 cl = 1 ml (ca 20 dr) 1 % (10.000 ppm) = 0,1 ml (ca 2 dr )
0,1 % (1.000 ppm) = 0,01 dl = 0,1 cl = 1 ml (ca 20 dr) 0,1 % (1.000 ppm) = 0,01 cl = 0,1 ml (ca 2 dr) 0,1 % (1.000 ppm) = 0,01 ml
0,01 % (100 ppm) = 0,001 dl = 0,01 cl = 0,1 ml (ca 2 dr) 0,01 % (100 ppm) = 0,001 cl = 0,01 ml 0,01 % (100 ppm) = 0,001 ml
0,001 % (10 ppm) = 0,0001 dl = 0,001 cl = 0,01 ml 0,001 % (10 ppm) = 0,0001 cl = 0,001 ml 0,001 % (10 ppm) = 0,0001 ml
0,0001 % (1 ppm) = 0,00001 dl = 0,0001 cl = 0,001 ml 0,0001 % (1 ppm) = 0,00001 cl = 0,0001 ml 0,0001 % (1 ppm) = 0,00001 ml
Hur många ml är 5 % av en liter? 50 ml.

Delar och procent
Det gamla receptet säger 1:5, en del på fem. Hur hög blir halten av det första ämnet? Inte vad det ser ut som vid en hastig titt. Skillnaden är obetydlig vid låga halter men avsevärd vid höga.
Angivna delar på delar
består av delarna
= totalt antal delar
= totalt %
varav
1/100 eller 1:100
1 + 100 (inte 1 av 100)
101 delar (inte 100)
100 %
1 del = 0,9 % (inte 1 %)
2/100 eller 2:100
2 + 100 (inte 2 av 100)
102 delar (inte 100)
100 %
2 delar = 1,8 % (inte 2 %)
3/100 eller 3:100
3 + 100 (inte 3 av 100)
103 delar (inte 100)
100 %
3 delar = 2,7 % (inte 3 %)
1/10 eller 1:10
1 + 10 (inte 1 av 10)
11 delar (inte 10)
100 %
1 del = 9 % (inte 10 %)
10/100 eller 10:100
10 + 100 (inte 10 av 100)
110 delar (inte 100)
100 %
10 delar = 9 % (inte 10 %)
11/100 eller 11:100
11 + 100 (inte 11 av 100)
111 delar (inte 100)
100 %
11 delar = 10 % (inte 11 %)
1/9 eller 1:9
1 + 9 (inte 1 av 9)
10 delar (inte 9)
100 %
1 del = 10 % (inte 11 %)
1/5 eller 1:5
1 + 5 (inte 1 av 5)
6 delar (inte 5)
100 %
1 del = 17 % (inte 20 %)
1/4 eller 1:4
1 + 4 (inte 1 av 4)
5 delar (inte 4)
100 %
1 del = 20 % (inte 25 %)
50/100 eller 50:100
50 + 100 (inte 50 av 100)
150 delar (inte 100)
100 %
50 delar = 33 % (inte 50 %)
75/100 eller 75:100
75 + 100 (inte 75 av 100)
175 delar (inte 100)
100 %
75 delar = 43 % (inte 75 %)
50/50 eller 50:50
50 + 50 (inte 50 av 50)
100 delar (inte 50)
100 %
50 delar = 50 % - fifty-fifty

Dosering från vattenlösning (alikvotering)
Du behöver 0,02 gram av ett ämne men kan inte väga så lite.
Lös upp 2 gram
i 100 ml vatten
= 102 gram lösning
som innehåller 2 gram av ämnet
Tag 1 ml lösning
 
= 1 gram lösning
som innehåller 0,02 gram av ämnet

Sänkt halt
Du har två lösningar, den ena med 35 % (vikt eller volym) av ett ämne, den andra med 10 %. Du vill sänka halten i den första till 15 %.
Skriv först in den önskade halten 15 % i mitten, därefter till vänster de nuvarande halterna 35 % och 10 %. Räkna sedan ut skillnaden på tvärs: 35 - 15 = 20 och 10 - 15 = 5. Det kvittar om den önskade halten är högre eller lägre än de övriga; det är skillnaden som räknas. Resultat: De delar man ska ta av respektive lösning för att få den önskade halten.
nuvarande halt 35 %
= 5
= tag 5 delar 35 % lösning
15 %
= 25 delar 15 % lösning
nuvarande halt 10 %
= 20
= tag 20 delar 10 % lösning
Du har en lösning på 80% (vikt eller volym) som du vill späda till 50 %. Hur mycket vatten behövs?
Skriv först in den önskade halten 50 % i mitten, därefter till vänster de nuvarande halterna 0 % (vatten) och 80 %. Räkna sedan ut skillnaden på tvärs: 0 - 50 = 50 och 80 - 50 = 30. Det kvittar om den önskade halten är högre eller lägre än de övriga; det är skillnaden som räknas. Resultaten blir de delar man ska ta av respektive lösning för att få den önskade halten.
nuvarande halt 0 %
= 30
= tag 30 delar 0 % lösning (vatten)
50 %
= 80 delar 50 % lösning
nuvarande halt 80 %
= 50
= tag 50 delar 80 % lösning
Eller, formulerat på annat sätt: Du har en lösning med 80 % och vill späda till 50 %. Tag 50 delar (t. ex. 50 ml) av lösningen (av ämnet blir det alltså 50 x 0,80 = 40 ml) och tillsätt vatten upp till 80 delar (här ml, alltså 30 ml upp till 80 ml). Du får 50 ml lösning + 30 ml vatten = 80 ml ny lösning, varav 40 ml är ämnet, alltså 50 %.

Höjd halt
Du har en lösning med 25 % vikt av ett ämne och vill höja halten till 30 %. Hur mycket av det rena ämnet ska tillsättas? Dra den nuvarande halten 25 % från den önskade 30 % (resultat: 5) och multiplicera med 100 (resultat: 500). Dra sedan den önskade halten 30 % från 100 (resultat: 70). Det första resultatet (500) delas med det andra (70).
önskad halt 30 %
- nuvarande halt 25 %

= 5

x 100

= 500
100
- önskad halt 30 %
   

= 70
500 : 70
   
= 7,1, alltså 7,1 gram ska sättas till 100 gram.
Totalt 107,1 gram som nu utgör 100 %

Litteratur: Se t ex Nordström (1940), Svanberg (1948).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/viktprocent.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 02 27
Cookieinfo
Made with a Mac