Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Vikt och volym

Vikt och volym i Grekland


Attisk (hellisk) vikt, 500-talet f. Kr.-
Kilosystemet
talent mina drakme obol kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 60 6.000 36.000 26,2      
  1 100 600 0,44 44 436,6  
    1 6     4,36 4.360
      1     0,73 730
De attiska vikterna infördes i området runt Aten (Attika) av lagstiftaren Solon på 500-talet f. Kr. och ersatte då de äldre eginetiska vikterna.
Både talent och mina (i svenska bibelöversättningar ofta kallade pund) ärvdes från Mesopotamien och Egypten. Homeros på 700-talet f. Kr. är en av de första att nämna den babyloniska omräkningen 1 talent = 60 minor. Vid ett tillfälle beskriver han en talent som en guldtacka om 26 kilo. Oboler var det gängse grekiska betalningsmedlet i internationell handel fram till 600-talet f. Kr. och i bruk i inrikes detaljhandeln i ytterligare ett par århundraden.
6 smala järnstänger (obeloi) kunde hållas i handen samtidigt och blev en handfull = drakme.

Grekisk volym, torra varor, 400-talet f. Kr.
Litersystemet
koinix kotyle kyatos       liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 4         1,08 10 108 1.078
  1         0,27 2,7 27 270
    1       0,045 0,45 4,5 45

Grekisk volym, flytande varor, 400-talet f. Kr.
Litersystemet
koos sextarius kotyle oxybaphon kyatos   liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 6 12 48 72   3,28 33 328 3.280
  1 2       0,55 5,5 55 547
    1 4 6   0,27 2,7 27 273
      1 1,5   0,045 0,45 4,5 45

Litteratur: Se t ex Bibeln (1917; ordförklaringar och sakupplysningar), Bonniers världshistoria 3: Grekernas värld (Stockholm: Bonnier, 1982), Herodotos (2000), Nordisk Familjebok (1904-1926), Ohlon (1986), Plutarkos (1958 volym 7 bok 17 Alexander), Svensk uppslagsbok (1952-1955).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/viktgrekland.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2008 10 18
Cookieinfo
Made with a Mac