Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem

Vikt och volym


Decimalmått Dagens kilo-hekto-gram-mg-ug ... liter-dl-cl-ml
pH-värde Från frätande surt pH 1 till etsande alkaliskt pH 14
Procentsatser Räkna ut delar, vikt- och volymprocent, höj och sänk halten
Droppdosering Dosera 1-3 % eterisk olja snabbt
Råvarors vikt & volym De vanligaste råvarornas vikt/100 ml och volym/100 gram
Alkoholmått Halter, utspädning, vikt- och volymprocent, grader, proof
Andra tider och platser
Sverige 16-1800-tal
Storbritannien 1500-tal-
USA 1800-tal - idag
Rom Första århundradet
Grekland 600-400-tal f. Kr.
Bibeln F. - e. Kr.
Egypten 2000-1500 f. Kr.
Kina 1505 och tidigare

JavaScript Metric to Imperial Conversion Table
Vikt (pounds, kilo...), volym (pints, liter...), temperatur (Fahrenhet, Celsius) och annat. (Fungerande länk september 2007)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/vikt.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2008 09 23
Cookieinfo
Made with a Mac