Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Vitaminer och livsmedelstillsatser


Se även böcker om
Livsmedel som kosmetikaråvaror - salt, olja, alkohol, vatten och annat ätligt som används i kosmetika
Kemikalier - varulexikon och vardagskemi

Vitaminer
Davis, Adelle
! Let's eat right to keep fit
(London: Unwin, 1977. ISBN 0-04-641023-6)
Adelle Davis gjorde megadosering av vitaminer känt för en större amerikansk allmänhet med denna bok 1970. Vitamin för vitamin och mineral för mineral gås igenom.
Davis, Adelle
! Let's get well
(London: Unwin, 1978)
Här utgår Adelle Davis från sjukdomssymptom och rekommenderar allsidig kost och megadoser av vitaminer.
Holford, Patrick
! The optimum nutrition bible
(Freedom, Ca: Crossing Press, 2000. ISBN 1-58091-015-7)
Gediget och färdigtuggat om vitaminer och mineraler. Denna nyutgåva är ämnad för den amerikanska marknaden men även på engelsk mark utlovar dessa kurer alltid något optimum och super. Författaren är grundare av Institute for Optimum Nutrition (ION) i London som utexaminerat många av den nya generationens vitaminterapeuter.
Mindell, Earl
Vitaminbibeln: allt du behöver veta om vitaminer och mineraler
(Malmö: Aldebaran, 1989.  ISBN 91-87472-11-2)
Beskriver vitaminer och mineraler, var de finns, hur de verkar och vilka (megastora) doser man kan behöva av dem. Författaren är apotekare och fil. dr. i näringsfysiologi. Slarvig översättning.
Oberbeil, Klaus
Stora boken om vitaminer
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002.  ISBN 91-46-18316-7)
Författaren är journalist med hälsa som specialitet och har skrivit böcker som "Bli smal med äppelcidervinäger". Här handlar det om vitaminer genom mat, inte tabletter. Specialkapitel om yttre skönhet. Något infantilt tilltal - t. ex. om kollagenproduktion: "En armé av biljarder pyttesmå tomtenissar har jobbat flitigt hela natten med att rusta upp bindväven."
Okholm, Lars
Vitamin-ABC: vitaminer från A till K och mineraler från aluminium till zink
(Stockholm: Trevi, 1989.  ISBN 91-7160-958-X)
Okholm var chef för den danska konsumentkooperationens centrallaboratorium och flitig skribent i kostfrågor. Här som alltid är han klar och koncis och lyckas ta ner näringsfysiologins teori till praktiska råd utan att tappa innehåll på vägen.
Rosenberg, Harold och Feldzamen, A N
Stora läkarboken om vitaminterapi: megavitaminer för hälsan
(Johanneshov: Lerchs, 1974. ISBN 91-7338-020-2)
Tydlig 70-talskänsla med vitaminterapin i sin linda, men läsvärd för kapitlet "De 'officiella' vitaminkvoterna", som beskriver hur slumpmässigt de amerikanska rekommendationerna om dagligt intag - som t. ex. svenska myndigheter tog efter - växte fram. Tyvärr har denna svenska upplaga inte med följdkapitlet "FDA och riskerna för nationell undernäring".
Wilhelmsson, Peter
! Friskare liv med rätt kost + vitaminer och mineral: en uppslagsbok i tillämpad näringskunskap
(Västerås: ICA, 2003. ISBN 91-534-2425-5. Upplaga 3)
Faktaspäckat och välrefererat om vitaminer och hur de passar in i vår kost. Mycket hämtas från Holford (ovan). Första upplagan kom 1997; på sex år hände mycket men tredje upplagan är endast obetydligt reviderad. I nästa upplaga kostar sig förlaget förhoppningsvis också på korrekturläsning, lite redigering och ett register, för detta är trots allt det bästa hittills på svenska i ämnet.

Livsmedelstillsatser
Elkington, John och Hailes, Julia
Den nya maten
(Stockholm: Bilda, 2000. 01-574-5711-5)
Granskning av genmanipulerade, ekologiska, funktionella etc. livsmedel som finns eller snart finns på våra butikshyllor.
Hanssen, Maurice
E-nummerboken: en fullständig översikt av tillsatserna i maten
(Malmö: Bernces, 1986. ISBN 91-500-0450-6)
Alla tillsatser med korta beskrivningar av framställning och funktion.
Livsmedelsverket
Statens livsmedelsverks föreskrifter om livsmedelstillsatser: SLVFS 1999:22
(Uppsala: Livsmedelsverket, 1999. ISSN 1651-3533)
Här finns alla detaljer som vilka tillsatser som får användas exakt i vad, med hur mycket och under vilka förhållanden. Tillsatserna förtecknade i både E-nummer- och alfabetisk ordning. Kan rekvireras från Livsmedelsverket (följ länkar till myndigheter) som också ska publicera E-nummerlistan (annars här).
Livsmedelsverket
Tillsatser i livsmedel - en faktabok
(Uppsala: Livsmedelsverket, 2008. Upplaga 4. ISBN 91-7714-190-3)
Reviderad upplaga av nedanstående.
Livsmedelsverket
Tillsatser i livsmedel: information från Livsmedelsverket
(Uppsala: Livsmedelsverket, 1998. Reviderad upplaga. ISBN 91-7714-101-6)
Utarbetad version av E-nummerlistan med uppgifter om ämnenas ursprung, funktion och tillåtna användning i olika typer av livsmedel. Lagstiftningen i översikt. Många upplagor finns med lite varierande titlar, t. ex. ovanstående.
Nilsson, Mats-Eric
! Den hemlige kocken: det okända fusket med maten på din tallrik
(Stockholm: Ordfront, 2007. ISBN 978-91-7037-315-2)
(Stockholm: Ordfront, 2008. ISBN 91-7037-389-2)
Boken väckte uppståndelse - va, är det kemikalier i maten? Den hemlige kocken är förstås livsmedelsindustrin, som vill att vi ska veta så lite som möjligt. På slutet en komplett E-nummerförteckning med kort kommentar till varje ämne.
Nilsson, Mats-Eric
! Äkta vara: guiden till oförfalskad mat
(Stockholm: Ordfront, 2008. ISBN 978-91-7037-391-6)
Uppdaterad inköpsguide (Apelsin - Öl) och det handlar fortfarande om den oerhörda mängden tillsatser som ersätter äkta vara i livsmedel (vanillin från rötad granved). Därtill stödkapitel som Allt står inte på förpackningen (t. ex. 2.800 aromämnen, Vägvisare i märkesdjungeln (nyckelhål till Fairtrade) och årets adresslista till gårdshandlare och marknader med riktig mat.
Zinck, Orla och Hallas-Møller, Torben
! E-nummerboken
(Stockholm: Fitnessförlaget, 2005. ISBN 91-85225-52-5)
Utförligt om tillsatserna i livsmedel (färgämnen, konserveringsmedel, antioxidanter, emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel, syror, baser och salter, klumpförebyggande medel, smakförstärkare, ytbehandlingsmedel, förpackningsmedel och drivgaser, sötningsmedel, andra tillsatser). Varje tillsats ges ungefär en sida med rubrikerna Beskrivning, Funktion, Hälsomässiga förhållanden och Får användas i. Till detta en 90-sidig ordlista med snömostermer och ingredienser utan E-nummer som kan vara problematiska, bilagor om allergi, ämnen som kan vara förbjudna enligt judiska eller muslimska regler och tillsatser i ekologiska livsmedel. Alfabetiskt register. Danskt original.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-vitaminer.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 06 21
Cookieinfo
Made with a Mac