Shenet

Växter  Råvaror    Sök  Forum  Kontakt Hem
Litteratur

Växtnamn


Anell, Ivar
Vad betyder växtens latinska namn?
(Stockholm: Forum, 1976. ISBN 91-37-06121-6)
Förtecknar de flesta vilda växter i Sverige, ibland med små kulturhistoriska notiser. Ger släkt- och artnamnens ursprung och betydelse och i förekommande fall också danska, norska, finska, engelska och franska namn.
Corneliuson, Jens
! Växternas namn: vetenskapliga växtnamns etymologi: språkligt ursprung och kulturell bakgrund
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000. ISBN 91-46-17679-9)
Bibel på över 600 sidor med inledande kapitel om växtnamnens uppkomst, därefter alfabetisk uppslagsdel med 11. 300 latinska släkt- och artnamn som spåras bakåt så långt det går.
Fries, Theodor Magnus
Svenska växtnamn [Arkiv för botanik; band 3, nr 14]
(Stockholm: Norstedt, 1904)
Genomgång och listning av svenska växtnamn så som de uppträder i framför allt läkeböcker. "Ingen del av svenska språket synes mer blivit missvårdad än de inhemska naturalstrens namn. Egentliga språkforskare har saknat erforderlig bekantskap med naturen och hithörande litteratur - och naturforskarna har, av förkärlek till sina självdiktade namn, mer sökt undertrycka än uppfatta folkspråket."
Hylander, Nils et al
Våra kulturväxters namn på svenska och latin
(Stockholm: LT, 1977. ISBN 91-36-00281-X)
Odlade prydnads- och nyttoväxter i en latinsk och en svensk uppslagsdel.
Lyttkens, August
Svenska växtnamn: I-II
(Lund: Walter Ekstrand, 1981. ISBN 91-7408-058-X)
Faksimil av första upplagan tryckt 1904-1906 (del 1, slutar mitt i Rumex) respektive 1911-1916 (del 2). Växterna är ordnade familjevis och deras namn ges på på latin, grekiska, svenska, tyska, danska, engelska m.m. så långt tillbaka som kan spåras, vilket på folkspråken vanligen är 1100-talet. Drygt 40 sidor kronologiskt ordnad litteraturförteckning (romerska författare till svenska språkforskare i början av 1900-talet).
Wingård, Sven
Blomsterspråk: Svenska blommor - folktro och folkliga namn
(Stockholm: Sveriges Radio 1997. ISBN 91-522-1787-6)
Mest snygga bilder - Winblad är fotograf - och därtill lite kåseri samt de vanligaste gamla svenska namnen på ett 40-tal växter.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-vaxtnamn.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2007 09 22
Cookieinfo
Made with a Mac