Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Uppslagsverk och ordböcker


Allmänna uppslagsverk
Diderot, Denis
A Diderot pictorial encyclopedia of trades an industry : manufacturing and the technical arts in plates selected frpn "L'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" of Denis Diderot; I-II
(New York: Charles Coulston, 1977. ISBN I: 0-486-22284-5; II: 0-486-22285-3)
Ur den stora franska encyklopedin har här gjorts ett urval bland planchverken med t. ex. bilder av biodling, indigoframställning och annat hantverksmässigt och industriellt som det såg ut i mitten av 1700-talet. Originalets hela väldiga text- och bildmassan finns utlagda på nätet - sök den med söksträngen "Encyclopédie de Diderot & d'Alembert".
Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi; 1-38
(Stockholm: Norden, 1904-1926. Upplaga 2)
Den klassiska Uggle-upplagan med mycket och bra historiskt material som svårligen hittas i dagens uppslagsverk. Både denna och första (1876-1926) finns utlagda på nätet; följ länkarna till uppslagsverk.
Svensk uppslagsbok; 1-32
(Malmö: Svensk uppslagsbok, 1947-1955. Upplaga 2)
Sveriges nationalencyklopedi tills Nationalencyklopedin gavs ut. Andra upplagan anses vara av hög klass även vid internationell jämförelse. Mer teknik än humaniora.

Specialordböcker
Hellquist, Elof
Svensk etymologisk ordbok; I-II
(Lund: Gleerup, 1948. Upplaga 3)
Första upplagan kom 1922 (finns utlagd på nätet; följ länkarna till uppslagsverk), tredje upplagan så sent som 1999 i sin sjunde tryckning. Ännu har ingen matchat Hellquist. Förkortningar, förklaringar och litteraturhänvisningar i andra bandet.
Nationalencyklopedins ordbok; 1-3
(Göteborg: Språkdata, och Höganäs: Bra Böcker, 1995. Upplaga 1. ISBN 91-7119-970-5; 91-7119-975-6)
Superb ordbok som med 5-10 rader lyckas ge ett ords uppbyggnad och användning, kort förklaring samt historia med uppgifter om ursprung i andra språk och när det först användes i svenskan.
Nobelius, Gustav
4-språkigt varulexikon: handels- och tullteknisk ordbok för export och import
(Stockholm: Tiden, 1960)
Författaren, "förutvarande föreståndare för Tullverkets undervisningsanstalt" har sammanställt 18.000 uppslag över "de varuslag, som varit föremål för intereuropeiskt tarifferingsarbete, samt dessutom de flesta i handeln förekommande pälsverken". Svenska, engelska, franska och tyska.
Renander, Acke
Medicinsk terminologi
(Stockholm: Victor Petterson, 1967)
Lagom gammal för att omfatta resterna av galenisk medicin, tillräckligt färsk för att få med modern kemi.

Mått, vikter och priser
Birkeland, Knut
Mått mål vikt

(Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt, 1971)
Nordisk historik, uppslagsdel från Ampere till Åttondel och omräkningstabeller.
Bruzelli, Birger och Carlestam, Håkan
Svensk mått-, mål- och vikthistoria: 1605-1889

(Nora: Nya Doxa, 1999. ISBN 01-578-0077-4)
En bok om alla mätverktyg man kan samla på. På köpet får man svensk mäthistoria fram till metersystemets införande.
Jansson, Sam Owen
Måttordboken

(Stockholm: Nordiska Muséets förlag, 1995. ISBN 91-7108-384-7. Upplaga 2)
Allt om de gamla svenska måtten (Aln till Övermål) innan metersystemet infördes 1879-1888 och lagfästes 1889. Register, vidlyftig käll- och litteraturförteckning.
Lagerqvist, Lars O och Nathorst-Böös, Ernst
Vad kostade det: priser och löner från medeltid till våra dagar
(Stockholm: Kungliga myntkabinettet, 1997. ISBN 91-03343-X)
Nedslag vart tionde år 1170-1995 med 10-15 svenska prisexempel. Hjälp med omräkningar mellan myntslagen - örtugar, skillingar, marker, daler... Inledningskapitel om myntsorter, penningvärde, mått och vikter. Sakregister.
Ohlon, Rolf
Gamla mått och nya

(Stockholm: Svensk byggtjänst, 1986. ISBN 91-7332-321-7. Upplaga 2)
Teknikhistoria från Mesopotamien till SI-systemet, inte bara om vikt och volym utan också om mått för elektricitet, strålning, ljud m.m. Sist tabeller över enheter, deras definitioner, beteckningar och omvandlingar.
Omvandlingstabeller
(Stockholm: Exportspråk, 1966)
Tabeller utarbetade för att underlätta översättningsarbete till och från engelska - vikt, volym, temperatur, yta och längd från decimalsystemet till Imperial och US och tillbaka igen.
Söderlund, Börje
Engelska mått och vikter: tabeller för handel och industri

(Stockholm: Språkringen, 1962)
Handeln behövde verkligen måttabeller innan decimalsystemet genomfördes i Storbritannien och USA. Hur många cl är t. ex. "1 gallon, 6 pints, 4 fluid ounces"?

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-uppslagsverk.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2008 10 16
Cookieinfo
Made with a Mac