Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Färgämnen


Se även böcker om
• Recept: Naturkosmetika

Adrosko, Rita J
Natural dyes in the United States
(Washington: Smithsonian Institution Press, 1968)
Handbok för textilhantverkare om växtfärgämnen som indigo, valnöt, färgtistel, alkannarot och deras moderväxter - historia, framställning, egenskaper, recept. Alfabetiskt register, utförlig bibliografi. Författaren var 60-70-talens största auktoritet på textilfärgämnen i USA.
Bemis, Elijah
The dyer's companion
(New York: Dover, 1973. ISBN 0-486-20601-7)
Utgiven 1806 som den första handboken för färgare i USA. Denna utgåva är en faksimil av den andra utökade upplagan från 1815. Ca 120 recept på kalla och varma färgbad, 1815 års tillägg om utrustning och verktyg samt en samling osorterade recept på allt från bläck till mjöd. Här hittar man en del om användningen av indigo och kochenill i USA. Förord och uppdaterande ordförklaringar av Rita Adrosko (ovan).
Hallström, Björn
Måleriets material
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1986. ISBN 91-46-15099-4)
Akke Kumliens (nedan) efterträdare som professor vid Konsthögskolan i Stockholm uppdaterar rönen om måleriets material. Praktiskt handbok om alla material en bildkonstnär kan komma i kontakt med, inklusive färgpigment, oljor, vaxer och hartser. Ordlista med över 500 termer.
Hansen, Fenge & Jensen, Ole Ingolf
Farvekemi: uorganiske pigmenter
(Köpenhamn: G.E.C. Gad, 1991. ISBN 87-12-01864-3)
Lärobok om de oorganiska färgpigmentens historia, framställning, egenskaper och kemi, både naturligt förekommande och syntetiskt framställlda mineral- och metallpigment - järnhaltiga som ockra, manganhaltiga som umbra, kopparhaltiga som malakit, zinkhaltiga som zinkoxid, kvicksilverhaltiga som cinnober, kalkhaltiga som kalciumkarbonat, blyhaltiga som blyvitt samt ultramarinblått av halvädelstenen lapis lazuli. Författarna är bildkonstnärer och konstpedagog respektive färgkemist.
Kumlien, Akke
Oljemåleriet: material, metoder och mästare
(Stockholm: Norstedt, 1946. Upplaga 1)
(Stockholm: PAN/Norstedt, 1967. Upplaga 2)
"Behovet av en lärobok i materialkunskap för konstnärer har sedan långt tillbaka varit mycket stort..." inleder Kumlien (1884-1949), lärare vid Konsthögskolan i Stockholm. Boken blev ett standardverk på sitt område, med allt en konstnär kan behöva veta om limämnen, bindemedel, feta och eteriska oljor och naturligtvis pigment. I tredje upplagan 1949 började Kumlien göra upp med vedertagna tyska teorier om bland annat hartsers användning i måleriet. Många upplagor och utgåvor. Register, litteraturförteckning.
Larsson, Beda och Boëthius, Gerda
Hemfärgning med växtämnen : råd och anvisningar
(Stockholm : Nordisk rotogravyr, 1959. Upplaga 14)
Bedas och Gerdas växtfärgningsbok utkom första gången 1913 och blev den främsta läroboken i hemslöjdskurser. Här får man bl. a. lära sig göra asklut och bereda urinbad med indigo.
Lundegårdh, Per H.
Nyttosten i Sverige
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1971)
Mineral och bergarter som glimmer, talk, kalciumkarbonat, kaolin, lera, alunskiffer beskrivs; svenska förekomster ges län för län. Kartor, länsregister, ortsregister, sakregister.
Ponting, K G
Dictionary of dyes and dyeing
(London: Bell & Hyman, 1980. ISBN 0-7135-1311-x)
Ken Ponting arbetade som textilfärgare hela sitt liv och var väl skickad att skriva ett uppslagsverk om färg och färgning. Utmärkta artiklar om stora färgväxter som krapp och indigo och om den rödfärgande sköldlusen kochenill. Vidlyftig bibliografi.
Sandberg, Gösta
Purpur, koschenill, krapp: en bok om röda textilier
(Stockholm: Tiden, 1994. ISBN 91-550-3945-6)
De gamla röda textilfärgernas historia och användning i olika kulturer, med moderna recept. Jan Sisefsky bidrar med kapitel om de röda naturfärgernas kemi. Vackert illustrerad. Register, litteraturförteckning.
Sandberg, Gösta och Sisefsky, Jan
Växtfärgning
(Stockholm: Norstedt, 1980. ISBN 91-804462-X. Upplaga 5)
"Den svenska standardboken för alla växtfärgare" har verkligen en hel del att berätta om färgväxter, växtfärgämnen och kemikalier som bl. a. tvålkokare kan ha nytta av.

Indigo
! Balfour-Paul, Jenny
Indigo
(London: British Museum Press, 2000. ISBN 0-7141-2550-4)
Det närmaste man kommer en heltäckande bok om indigo - om dess framställning, mytologi och användning som textilfärg, kroppsfärg och läkemedel världen över från forntid till idag. Författaren är väl skickad för uppgiften; hennes doktorsavhandling handlade om indigo i Nordafrika och Mellanöstern. Rikt illustrerad, med bibliografi, ordförklaringar och register.
Miller, Dorothy
Indigo from seed to dye
(Aptos, CA: Indigo Press, 1984. ISBN 0-9604060-1-8)
En handbok om hur man odlar och skördar indigoväxter (här färgpilört), framställer färgämnet och färgar textilier med det. Litteraturlista.
Nessle, Lena
Jeans och blåa naglar - en bok om indigo
(Stockholm: Östasiatiska muséet; Borås: Textilmuséet, 2006. ISBN 91-975785-1-7)
Växten, färgen och dess användning i textilfärgning. Många vackra bilder tagna på plats i Indonesien, Indien, Thailand, Kina och Japan. Litteraturlista.
Sandberg, Gösta
Indigo: en bok om blå textilier
(Stockholm: Norstedt, 1986. ISBN 91-1-864122-9)
Indigoväxternas inklusive vejdes historia, användning världen över, teknik och kemi, gamla och nya recept. Författaren (1915-1995) var lärare i färglära och textilfärgning på Konstfack i Stockholm. Vackert illustrerad. Register, litteraturförteckning. Ett kärleksverk.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-ravaror-fargamnen.html
Datum: 2021 09 17 - Uppdaterad: 2010 08 31
Cookieinfo
Made with a Mac