Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Parfym- och rökelsehistoria


Se även böcker om
Moderna parfymer - parfymindustri och märkesparfym

Aftel, Mandy
! Parfym: en väldoftande historia
(Stockholm: Svenska Förlaget, 2003. ISBN 91-7738-642-6)  
Personligt, erfaret och påläst av parfymör och aromaterapeut om dofters alkemiska mytologi och användning. Omfattande litteraturförteckning. Översättning av Margareta Eklöf, inte helt lyckad - alldeles frånsett att avsnittet om inköpsställen, för vilka "speciella uppgifter tagits fram för den svenska upplagan", är en avskrift av Inköpsställen.
Fischerström, Iwan W
Skyar av väldoft: från bibelns myrra och antikens khypa till 4711: ungerskt vatten och nyslagen hödoft
(Stockholm: Bok och Bild, 1968)
Innehållsrik liten fickbok om äldre tiders dofter.
Kennett, Frances
! History of perfume
(London: Harrap, 1975. ISBN 0-245-52135-6)
Historik fram till 1800-talet. För ovanlighetens skull inleds inte med Egypten utan med Kina och eftersom utgångspunkten är handelsvägarna kommer också Arabien och Indien med. Växtförteckning som inte är helt pålitlig i botaniken, register.
Lilja, Saara
The treatment of odours in the poetry of antiquity
(Helsingfors: Societas scientiarium Fennica, 1972. ISBN 951-653-009-5. Serie: Commentationes humanarum litterarum; 49)
Noggrann genomgång av doft som stilistiskt grepp i grekisk och romersk poesi fram till ca år 130 som automatiskt blir en berättelse om hur doft verkligen användes. Mycket lärt; läsaren antas vara bekant med antikens alla diktare och pjäsförfattare och de många citaten på grekiska och latin översätts inte. Grekiskt och latinskt växtregister, bibliografi.
Sagarin, Edward
The science and art of perfumery
(London, New York: McGraw-Hill, 1945. Upplaga 1)
Standardverk med parfymhistoria fram till 1900-talets mitt.
Schelmerdine, Cynthia Wright
The perfume industry of Mycenaean Pylos 
(Partille: P. Åström, 1985. ISBN 91-86098-30-6)
Den mykenska kulturen under grekisk bronsålder (1500-1200 f. Kr.) var ett mysterium fram till 1950-talet då man lärde sig tolka skriften linear B. Här analyseras inskriptioner och andra arkeologiska fynd för att belysa tillverkning och användning av örtoljor, som var en stor handelsvara. Omfattande litteraturförteckning.
Thompson, C J S
The mystery and lure of perfumes
(London: John Lane The Bodley Head, 1927)
Gammaldags skriven, detaljrik parfymhistoria från urtid till 1900-talets början - Egypten, Babylon, Persien, Arabien, Indien, Palestina, Grekland, Rom, England, Italien, Frankrike. Särskilda kapitel om eau de cologne och andra luktvatten, kungliga parfymer, parfymers tillverkning, animaliska doftämnen, syntetiska ämnen, lukternas fysiologi och psykologi, primitiva folks användning av lukter. Register. Ingen litteraturförteckning.
Thompson, C J S
Vällukternas bok
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1928)
Svensk utgåva av föregående.

Rökelse och rumsdoft
Bedini, Silvio A
The trial of time: time measurement with incense in East Asia: shih-chien tsu-chi
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-37482-0)
Bedini är vetenskapshistoriker som forskar på hur tid mätts i olika kulturer. I Kina och Japan har man använt rökelsestickor och rökelsetrådar som t.o.m. fungerat som väckarklockor.
Day, Ivan
! Perfumery with herbs
(London: Darton, 1979. ISBN 0-232-51414-3) 
Om engelsk rumsparfymering - pomandrar, potpourrier, rökelser - i gedigen historisk genomgång. Nära hundra växtdroger beskrivs, inte bara engelska utan också mer exotiska som tagits hem från imperiets alla hörn, och gamla recept ges. Engelska The Herb Society står bakom utgivningen.
Hearn, Lafcadio
In ghostly Japan
(London: Sampson Low & Marston, 1899) 
1800-talets store Japan-fantast berättar om rökelse - några recept ges - och om silkeslarven. Senare utgåvor finns men är sällsynta både på bibliotek och antikvariat.
Kinkele, Thomas
Incense and incense rituals : healing ceremonies for spaces of subtle energy : handbook with best methods and substances
(Twin Lakes: Lotus Press, 2004. ISBN 0-914955-76-4)
Amerikansk utgåva av tyskt original. Författaren har passerat Sidharta, Yogananda, tibetanska dödsboken, Castaneda, rosenkreutzarna, svetthyddor och sufism på vägen till Martin Henglein, vars lära om "plant messages" är den teoretiska ramen för denna bok. Ett 80-tal rötter, hartser och blad presenteras med opålitliga uppgifter om botanik och historia. De handfasta råden om hantering av rökelsematerial är däremot bra. Inga källuppgifter.
Nielsen, Kjeld
Incense in ancient Israel
(Leiden: Brill, 1986. ISBN 90-04-07702-2) 
Rökelser i Främre Orienten - Egypten, Arabien, Syrien, Palestina, Mesopotamien: vad de bestod av och hur de använts i religiöst liv och vardagsliv. Studien (del av doktorsavhandling vid judiskt universitet i USA) baseras på analys av hebreiska urkunder som jämförs med texter på andra språk. Register, ordlista, litteraturförteckning.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-parfymhistoria.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 08 31
Cookieinfo
Made with a Mac