Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Moderna örtaböcker


Bartram, Thomas
Bartram's encyclopedia of herbal medicine
(London: Robinson, 1998. ISBN 978-1-85487-586-8)
Drygt 550 läkeväxter, beredningsformer och åkommor om vartannat ordnade alfabetiskt, klassiska beredningar ofta med recept. Bibliografi, alfabetiskt växtregister (latin-engelska). Författaren är mångårig örtläkare i England.

Grieve, M A
A modern herbal : the medicinal, culinary, cosmetic and economic properties, cultivation and folklore of herbs, grasses, fungi, shrubs & trees with all their modern scientific uses
(London: Penguin, 1982)
Beskriver hundratals växters användning men är tillräckligt nutida (1931) för att också betrakta dem som kulturhistoria. Finns utlagd på nätet.
Heino, Raimo
Våra läkande växter: en naturlig väg till ett friskare liv
(Stockholm: Prisma, 2001. ISBN 91-518-3497-9)
Drygt 60 huvudsakligen nordiska läkeväxter presenteras i ord (historik, nutida användning och forskning) och bild (närbilder i färg av författaren). Kort om fytofarmakologi = läran om läkeväxterna och läkeväxters innehåll. Författaren är läkare. Växt- och sjukdomsregister, litteraturlista.
Henriksson, Johannes
Vartill våra växter duga
(Dals-Rostock: Kroppefjälls hembygdsförening, 1978)
Henriksson var brunnsläkare, odlade medicinalväxter och drev privatläroverk. På brunnsorten höll han kurser och var kanske sin tids kunnigaste om medicinalväxter i Sverige. Dottern blev berömd som Vivi Täckholm, botaniker i Egypten. Faksimilutgåva av originalet från 1923.
Irenes, V
Naturens örter och din hälsa
(Stockholm: Eklund & Lerchs, 1974)
Presenterar vanliga medicinalväxter och deras användning i nutid. Lättviktigt.
Juneby, Hans Bertil
! Fytomedicin
(Gamleby: ArtAromaförlaget, 1999)
Fytomedicin är det moderna namnet på örtmedicin, eller ännu bättre: fytoterapi. Här beskrivs drygt 150 medicinalväxter, svenska som mer exotiska, med botaniskt namn, namn på nordiska språk, engelska och tyska, förekomst, använd växtdel, verksamma beståndsdelar, verkan, giftighet, användning, beredningsformer och i vilka naturläkemedel växtdrogerna ingår. En kompakt liten volym med mycket innehåll. Register, litteraturförteckning.
Juneby, Hans Bertil
Junebys medicinalväxter
(Stockholm: Reformförlaget, 1984. ISBN 91-7416-050-8)
Uppslagsbok för modern örtmedicin, innehållande 50 örter.
Juneby, Hans Bertil
Medicinsk örthandbok
(Stockholm: Reformförlaget, 1977. ISBN 91-7416-022-2)
Beskriver ca 40 vanliga växtdroger och hur de bereds.
Kilian, Saum
Lilla klosterapoteket: medicinalväxter och huskurer i urval
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2007. ISBN 978-91-46-21515-8)
70 medicinalväxter - utan vetenskapliga namn - en per uppslag, med kulturhistoria, odling, beståndsdelar, användning. För var och en ges ett receptexempel, vanligen för invärtes bruk men här finns också en del salvor och omslag. Som avslutning samlas beprövade recept för vanliga åkommor och grundrecept på örtte, salvbas etc. Författaren är tysk benediktinermunk så hänvisningar till Hildegard av Bingen är vanliga. Alfabetiskt register, inga källor.
Laux, Helga och Laux, Has E
Örter som medicin och skönhetsmedel
(Stockholm: Informationsförlaget, 1984. ISBN 91-7736-132-6)
Ca 70 örter beskrivs i text och bild, med recept framför allt på invärtes medel men också en del för utvärtes bruk.
Lindeberg, Ingegärd (red.) och Göthberg, Gunnar (huvudmedarbetare)
! Örtmedicin och växtmagi
(Stockholm: Reader's Digest, 1982. ISBN 91-7030-073-9. Upplaga 1)
(Stockholm: Reader's Digest, 1998. ISBN 91-7030-298-7. Upplaga 2)
Förlagorna är franska och tyska Det Bästa-böcker men den svenska redaktionen under överinseende av Finn Sandberg satte som mål att skapa "ett populärvetenskapligt verk med vetenskaplig stringens". Resultatet blev en så gott som ny bok, något ojämn men kanske den bästa som givits ut i ämnet på svenska. 300 växter beskrivs samt finns kapitel om växtbiologi, historia och huskurer. I andra upplagan har uppgifterna om en del växters innehåll kompletterats samt tillagts ett tiotal exotiska växter som dykt upp under 80-90-tal. Rikt illustrerad. Register, ordförklaringar, litteraturförteckning.
Stary, F och Jirasek, V
Läkeväxter
(Stockholm: Norstedt, 1976. ISBN 91-1-754022-4)
Liten materia medica med tyskt ursprung.
Thiess, Barbara och Thiess, Peter
! Läkeörter för hela familjen
(Västerås: ICA, 1994. ISBN 91-534-1531-0)
Ung tysk apotekare börjar sälja naturnära preparat enligt landets örttradition, ger ut bok tillsammans med hustrun. De vanligaste läkeörterna beskrivs, mest för invärtes bruk, men en del tips ges också om hudmedel. Särskilt vallört, arnika och ringblomma hyllas som räddare i nöden.
Thomson, William A R (red.)
Läkeväxter från hela världen: en modern örtabok
(Stockholm: Norstedt, 1980. ISBN 91-1-797042-9)
Botaniska uppgifter om ca 250 örter och medicinalväxter och en handbok i egenvård.

Kinesisk örtmedicin
Junying, Geng et al
Medicinal herbs
(Peking: New World Press, 1991. ISBN 7-80005-119-6, 7-80005-120-X)
300 läkeväxter beskrivs med avseende på funktion enligt det kinesiska örtmedicinska systemet. Enstaka växter används sällan, i stället gör man vidlyftiga kompositioner utifrån en nyansrik diagnos. Författaren är läkare och ordförande i det kinesiska förbundet för traditionell kinesisk medicin och boken är avsedd som lärobok i ämnet.
Lucas, Richard
Secrets of the Chinese herbalists
(London: Thorson, 1978. ISBN 0-7225-0451-9)
Beskriver användningen av ca 50 örter och växter i kinesisk örtmedicin, med betoning på sådana som är tillgängliga i Europa.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-ortabockermoderna.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 03 16
Cookieinfo
Made with a Mac