Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Nyttoväxter


Aldén, Björn et al
Kulturväxtlexikon
(Stockholm: Natur och Kultur / LT, 1998. ISBN 91-27-33907-6)
"Kultur" här i betydelsen odling - listar ett stort antal växter som odlas i Sverige, med uppgifter om svenskt och latinskt namn, auktor, geografiskt ursprung, användning. Svenskt och latinskt namnregister.
Eidlitz, Kerstin
Föda och nödföda: hur människan använde vildmarkens tillgångar
(Stockholm: LT, 1971)
Populär version av avhandling i etnografi om hur människan har använt växter och djur för att överleva i riktigt nordliga områden - Grönland, Skandinavien, Sibirien, Kanada. Obegripliga källhänvisningar. Register.
Hallbert, Britt-Marie
Årspraktika: en bok om hur man kan ta vara på årets alla månader
(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1981. ISBN 91-29-44575-2)
Månadsvisa plocksidor om djur och växter och hur människan har brukat dem. I april savas björken och så här tappar man den och så här kan man använda näver, i maj lövas trädet och detta finns i bladen och så här gör man björkvispar... Många upplagor har följt på den första som kom 1975. Register.
Jönsson, B
! Gagnväxter: särskilt utländska: deras förekomst, egenskaper och användning
(Lund: Gleerup, 1910. Upplaga 1)
"Den känslan har nog ofta trängt sig på oss lite var, att man med den undervisning och handledning i naturkunnighet, som hittills lämnats i våra skolor och högre undervisningsanstalter, får en allt för ofullständig bekantskap med sådana växtrikets produkter, som ha större vikt och betydelse för oss i det dagliga livet samt i handel och vandel..." inleder Lundaprofessorn Jönsson. Därefter beskrivs hundratals växter och deras odling, handel och nytta så som de såg ut i början av 1900-talet. Huvudrubriker: Närings- och lantbruksekonomiväxter, njutningsväxter, industriväxter, läke- och giftväxter, prydnadsväxter, trolleriväxter. Latinskt och svenskt register.
Jönsson, B och Simmons, Herman G
! Gagnväxter: särskilt utländska: deras förekomst, egenskaper och användning
(Lund: Gleerup, 1935. Upplaga 2)
25 år senare uppdaterade Simmons, professor vid Ultuna, Jönssons arbete till 30-talets ekonomi vilket innebar en del utgallring av bl. a. nordiska växter, giftväxter och trolleriväxter. Slutresultat: 728 innehållsrika sidor med växterna ordnade efter användningsområde: födoämnen, kryddor, njutningsmedel, foder, råmaterial för industrin, medicinalväxter. Namn- och sakregister.
Lagerqvist, Lars O och Lindqvist, Herman
Den svenska skogens historia
(Stockholm: Norstedt, 1999. ISBN 91-1-300670-3)
Ett beställningsarbete och därför med slagsida åt skogsindustri och myndighetsutövning och hur dessa påverkat den svenska skogens utveckling.
Lehane, Brendan
Växternas makt
(Stockholm: Coeckelbergh, 1982. ISBN 91-7640-225-8)
Bok i storformat om människan och växterna genom tiderna. Framför allt finns här ett fantastiskt bildmaterial, från 1500-talets örtaboksteckningar till dagens makrofoton. Författaren är journalist i London och boken sägs vara ett resultat "av flera års planering och studier" - rätt många, antagligen.
Liljewall, Britt (red.)
Tjära, barkbröd och vildhonung: utmarkens människor och mångsidiga resurser
(Stockholm: Nordiska muséet, 1996. ISBN 91-7108-400-2)
Utmarker är det som ligger en bit från gården och som inte är åker eller äng - skog, för det mesta. Här har samlats artiklar om hur sådana marker utnyttjades under 15-1800-tal - till mycket mer än att hämta timmer. Engelska sammanfattningar och referenser.
! Människan och naturen: etnobiologi i Sverige; 1
(Stockholm: Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald, 2001. ISBN 91-46-17787-6)
60 artiklar av ett 40-tal författare (zoologer, historiker, etnologer, växtekologer, språkvetare, arkeologer, botanister, kulturgeografer...) om människans samspel med naturen genom tiderna. Block: Människan och landskapet, Samlare och jägare, Fångstmän vid kust och sjö, Åkerbrukare, Boskapsskötare, Hantverk och industri, I människans närhet, Framtida möjligheter. Rikt och roligt illustrerad. Litteraturförteckningar. Register.
Semjonov, Juri
Jordens rikedomar: om varornas ursprung och den ekonomiska utvecklingens banbrytare
(Stockholm: Kooperativa förbundet, 1949. Upplaga 5)
Om livsmedel (säd, stärkelse, salt, alkohol, kakao), textilier (bomull, ull, siden, lin, hampa), jordfyndigheter (kol, olja) och mycket mer, berättat med glädje och allvar.
Svanberg, Ingvar
! Människor och växter: svensk folklig botanik från "Ag" till "Örtbad"
(Stockholm: Arena, 1998. ISBN 91-7843-126-3)
Vilda och odlade växters användning som livsmedel, kryddor, djurfoder, medicin, kosmetika, textilier, orakel, medicin... Författaren är etnolog vid Centrum för biologisk mångfald i Uppsala. Register, noter och lång litteraturförteckning, antagligen den mest heltäckande hittills i ämnet etnobiologi (Linné: "bond-botanique").

Linnés landskapsresor

Linné, Carl von
Caroli Linneaei Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732: sumptibus Regiae Societatis literariae et scientiarium ...
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1977. ISBN 91-46-12469-1)
Titeln vanligen förkortad till Iter Lapponicum, på svenska Lapplandsresa. Linnés första landskapsresa, upp längs svenska östkusten och ner längs finska västkusten - Finland var fortfarande svenskt - var ett privatprojekt sommaren 1732. Rapporten skrevs på latin, publicerades på engelska 1811, så sent som 1899 på svenska och har sedan kommit i många utgåvor på olika förlag. I denna utgåva har en del beskrivningar av växter, verktyg och redskap uteslutits. En hel del latin finns kvar, särskilt s.k. diagnostiska fraser för att beskriva växter innan det binära namnsystemet var utarbetat, men botaniska och språkliga förklaringar hjälper upp. Redaktörer Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow, illustratör Gunnar Brusewitz.

Linné, Carl von
Carl Linnaei Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. med åtskillige figurer
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1977. ISBN 91-46-12468-3)
Titeln vanligen förkortad till Öländska och gotländska resa. Linnés första resa på statligt uppdrag; Öland, Gotland och Småland sommaren 1741. Skrevs på svenska, publicerades 1747 och har sedan kommit i många utgåvor på olika förlag. Denna utgåva innehåller Linnés teckningar och register (orter, fornlämningar, växtnamn, växters bruk, djur, stenar m.m.). Till detta botaniska och språkliga förklaringar och ett personregister. Redaktör Carl-Otto von Sydow, illustratör Gunnar Brusewitz.

Linné, Carl von
Carl Linnaei västgöta-resa: på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnigheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1978. ISBN 91-46-13190-6)
Titeln vanligen förkortad till Västgötaresa. Linnés andra resa på statligt uppdrag; Västergötland, Bohuslän, Värmland, Närke och Västmanland sommaren 1746. Skrevs på svenska, publicerades 1747 och har sedan kommit i många utgåvor på olika förlag. Denna utgåva innehåller Linnés register, därtill botaniska och språkliga förklaringar. Redaktörer Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund, illustratör Gunnar Brusewitz.

Linné, Carl von
Carl Linnaei Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningar ut i ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1975)
Titeln vanligen förkortad till Skånska resa. Linnés tredje och sista resa på statligt uppdrag; Skåne och Småland sommaren 1749. Skrevs på svenska, publicerades 1751 och har sedan kommit i många utgåvor på olika förlag. Redaktör Carl-Otto von Sydow, illustratör Gunnar Brusewitz.
Kalm, Pehr
Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa : förrättad år 1742 : med anmärkningar uti historia naturali, fysik, medicin, ekonomi, antikviteter etc. : jämte nödiga figurer
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1960)
Linnélärjungen Pehr Kalms rapport publicerades 1746 strax innan Linné påbörjade sin västgötaresa. Redaktör Claes Krantz, illustratör Gunnar Brusewitz.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-nyttovaxter.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 09 8
Cookieinfo
Made with a Mac