Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Mytologi och folktro om växter


Norden
Broberg, Johan Valentin
Bidrag från vår folkmedicins vidskepelser till kännedom om våra äldsta tider: förra samlingen
(Stockholm: 1878)
Bearbetningar av fyra föreläsningar i svensk medicinhistoria som hölls 1872 i Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet, dagens Karolinska. Ämnena är den röda färgen, rönnen, älvor och gommonastenar - av Gode Mor, sedermera Freja.
Henriksson, Johannes
Växterna i de gamlas föreställningar, seder och bruk
(Stockholm: Rediviva, 1975)
Kort om mytologin kring ett 100-tal medicinalväxter. Faksimilutgåva av originalet från 1911.
Hewe, Nils
Välsignade växter: skrock och fakta om hundra läkeörter
(Malmö: Nova, 1984. ISBN 91-970493-0-1)
Kort och utan åthävor om svenska läkeörter med en inledande översikt över läkeväxternas historia. Faksimilutgåva av originalet från 1939 - en av de första i en rad böcker som Hewe skrev om medicinalväxter och biologisk medicin.
af Klintberg, Bengt
Svenska folksägner
(Stockholm: Norstedt, 1986. ISBN 91-1-939021-1)
Efter en introduktion till sägenstudiet i ämnet folklivsforskning följer 430 sägner på teman som Näck, Bortbyting, Skogsrå, Mjölkhare, Häxor, Älvor, Vittror, samlade från hela Sverige under 18- och 1900-tal, var och en kommenterad och med referenser till källor och litteratur.
af Klintberg, Bengt
Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer
(Stockholm: Norstedt, 1998. ISBN 91-1-300548-0)
Bland annat om "De nio örternas galder" ur fornengelska läkeboken Lacnunga från ca år 1000 och om äldre folkliga uppfattningar om svamp i Sverige.
Lindberg, Erik Jonas (red. Agneta Lilja)
Om skrömt, magi och gammal klokskap
(Stockholm: Prisma, 1985. ISBN 91-518-1840-X)
Lindberg (1905-1985) var bonde i Jämtland tills han som 60-åring flyttade till Göteborg. I sin ungdom började han uppteckna vad byns gamla berättade särskilt om den folkliga läkekonsten. Anteckningarna lämnades till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, där de idag är en liten guldgruva för folklivsforskare.
Lindberg, Erik Jonas (red. Agneta Lilja)
Tugga beck, slå blod, skåda i brännvin
(Stockholm: Prisma, 1986. ISBN 91-518-1960-0)
Detta urval av Lindberg (se ovan) visar att få av dagens undergörande huskurer är särskilt nya.
Salminen, Ester
Växter i liv och legend
(Stockholm: Fabel, 1967)
Korta och kärleksfulla notiser om ett 80-tal vilda och odlade nordiska växter.
Schön, Ebbe
Älvor, troll och talande träd: folktro om svensk natur
(Sundbyberg: Semic, 2000. ISBN 91-552-2874-7)
Folklivsforskaren Schön introducerar lättsamt och underhållande till ämnet. För den som blir sugen på mer efter finns litteraturlista.

Nordiska träd
Arnborg, Gunnar
! Eneboken
(Gråbo: Arnborg, 1994. ISBN 91-970173-6-1)
Allt om den svenska enen, kärleksfullt beskriven i text och många vackra bilder. Utförlig källförteckning, alfabetiskt register.
Carlsson, Åke, Forshed, Nils och Larsson, Eva-Lena
Gastekar och väckefuror: träd med historia
(Vårgårda: Arnica, 2007. ISBN 978-91-633-0342-5)
120 individuella träd från Skåne till Norrland beskrivs i ord och bild. På köpet får man veta mycket om forna tiders användning av träd, inte sedan de huggits ner utan på plats där de stod. Vägbeskrivningar till träden, litteraturlista.
Ewald, Gustaf
Svenska vårdträd
(Vårgårda: Å. Carlsson, 1983. ISBN 91-970077-2-2)
Hembygdsforskaren Gustaf Ewald ägnade hela första halvan av 1900-talet åt att inventera värkträd, friareträd, supträd, galgekar och liknande som stod kvar framför allt i Västergötland. Särskilda kapitel om gammal svensk folktro om ek, björk, en, tall, gran och andra träd. Ortregister för den som vill spana i hemtrakterna.
Tillhagen, Carl-Herman
Skogarna och träden: naturvård i gångna tider
(Stockholm: Carlsson, 1995. ISBN 91-7798-918-X)
Först om människan och träden världen runt, därefter om den nordiska skogens träd och övernaturliga väsen. Sakregister, ortregister, personregister och redig litteraturlista.

Världen runt
Baumann, Hellmut
Greek wild flowers and plant lore in ancient Greece
(München: Hirmer, 1993. ISBN 1-871569-57-5)
Baumann kan sina växter och historia men är ingen berättare.
Crow, W B
The occult properties of herbs
(Wellingborough: Aquarian Press, 1976. ISBN 0-85030-036-3. Upplaga 1)
En liten bok om användningen av örter, träd och andra växter i alkemi, magi och religion från äldsta tid till idag.
Crow, W B
The occult properties of herbs and plants; astrological and magical significance of herbs, shrubs, fruit and trees
(Wellingborough: Aquarian Press, 1985. ISBN 0-85030-196-3. Upplaga 2)
Reviderad och utökad upplaga av föregående.
Dahlby, Frithiof
Symboler och tecken
(Stockholm: Diakonistyrelsen förlag, 1954)
Förkortad version av författarens "De heliga tecknens hemlighet" som berättar om bibliska tecken och symboler i konst, kyrkoarkitektur och liturgi.
Dyalogus creaturarum moralizatus 1483: Skapelsens sedelärande samtal 1483
(Uppsala: Michaelisgillet; Stockholm: Gidlund, 1983. ISBN 91-7021-456-5)
Första tryckta boken i Sverige i faksimil plus svensk översättning. 122 växter, djur och andra naturfenomen beskrivs i text och illustreras med träsnitt.
Ovidius, Publicus Naso
Metamorphoser: förvandlingar: i femton böcker i fullständig svensk tolkning: I-II
(Malmö: Allhem, 1969)
Ca 250 sagor mestadels ur den grekiska mytologin. Här förvandlas folk till växter, djur och andra naturfenomen på löpande band. Ovidius lär ha bränt originalet när kejsar Augustus efter en hovskandal förvisade honom till Långtbortistan år 8, men avskrifterna var många redan då. Berättelserna var omåttligt populära i Europa och Sverige på 1700-talet, några svenska översättningar utkom på 1800-talet. Denna med bibehållen hexameter gjordes i mitten av 1900-talet av Harry Armini på uppdrag av Svenska Akademien. Första bandet: böckerna 1-8. Andra bandet: böckerna 9-15, mytologiskt register, innehållsöversikt.
Dafnes förvandling

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-mytologi.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2010 06 21
Cookieinfo
Made with a Mac