Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Läkekonstens historia


Se även länkar till
Äldre örtaböcker - nytryck, urval, bearbetningar av äldre verk
Farmakopéer - förteckningar över råvaror och beredningar på apotek
Forntida och antik historia - Babylonien, Egypten, Grekland, Rom

Bergmark, Matts
! Medicinsk magi: om tro, förtroende och godtrogenhet

(Stockholm: Natur och Kultur, 1966. Upplaga 1)
Här skärskådar Bergmark sådant som magnetism, homeopati och Christian Science - som alltid empatisk i sin förnuftstroende kritik, till skillnad från många andra som tagit sig an samma uppgift.
Ehrenreich, Barbara och English, Deirdre
Witches, midwives and nurses: a history of women healers

(London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1973. ISBN 0-904613-24-0)
Historien om hur kvinnliga botare och barnmorskor kördes över av en manlig profession som gjorde bokkunskap och statlig licens till norm för sitt nya yrke, läkarens. Amerikanskt original. Kommenterad litteraturlista.
Foucault, Michel
Vansinnets historia under den klassiska epoken
(Lund: Arkiv, 1983. ISBN 91-7924-0097)
Foucaults första arbete om mörklagda delar av människans historia kom på 1970-talet och följdes av fängelsets och sexualitetens, alla numera moderna klassiker. Här ges kuriösa exempel på hur galenskap behandlades under 16- och 1700-talen, t. ex. med vidriga stanker som tänktes uppröra livsandarna till ny motståndskraft varvid människan tillfrisknade.
Fåhraeus, Robin
Läkekonstens historia: en översikt; I-II
(I: Stockholm: Bonnier, 1944)
(II: Stockholm: Bonnier, 1946)
En svensk klassiker på sitt område. Första delen behandlar forntid, antik och medeltid, andra delen 15-1700-tal. Alfabetiska register. Inga litteraturhänvisningar.
Haeger, Knut
Kungliga krämpor och andra medicinhistoriska kåserier

(Stockholm: Natur och Kultur, 1962)
Bibliska underverkare, sjuka genier, kirurgiska hjältar, kvicksilvernarkomaner, kvacksalvare, barnsängskvinnor och likhandlare passerar revy i denna lättsamma men inte oseriösa kuriosasamling.
Haeger, Knut
Om läkekonst

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1975. ISBN 91-20-04373-2)
Urkunder om allehanda sjukdomar och botemedel från Hammurabis läkarlag (Egypten 1650 f. Kr.) till Henchs Nobelföreläsning om reumatism 1950. Ingår i serien "Allehanda urkunder" redigerad av Alf Henrikson, som här bl. a. översatt Paracelsus text om sårsalvor.
Haggard, Howard W.
Devils, drugs & doctors: the story of the science of healing from medicine-man to doctor: with many illustrations from original sources

(New York: Pocket Books Inc., 1946)
Amerikansk läkare ("one of the great authorities on modern medicine") berättar medryckande och med historisk vidsynthet. Många måtte ha gillat det: denna pocketupplaga var den 23:e tryckningen av ursprungsupplagan från 1929. Rikt illustrerad.
Kennett, Frances
Folk medicine: fact and fiction

(London: Marshall Cavendish, 1976. ISBN 0-86585-162-0)
Historisk översikt av folkmedicinsk tradition varefter ges exempel på kurer från framför allt brittiska öarna och Australien. Rikt och roligt illustrerad.
Nilsson, Ingemar och Peterson, Hans-Inge
Medicinens idéhistoria
(Stockholm: SNS, 1998. ISBN 91-7150-719-1)
Medicinhistoria från Egypten till idag, med tyngpunkt på idéer om sjukdom och hälsa, medicinsk utbildning och strider om kunskapsmonopol. Författarna är idéhistoriker respektive läkare. Ordlista, register, litteraturförteckning.
Söderström, Mikael
Läkekonst, kvacksalveri och vidskepelse: medicinhistoriska kåserier
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1926)
En mindre klassiker, typisk för sin genre: Konventionellt skolad läkare gör sig rolig över folkliga och andra föreställningar på läkekonstens område. Hade Söderström levat idag hade han fått äta upp en del av sin kaxighet men kåserierna är välskrivna och har sina poänger.
Tillhagen, Carl-Herman
! Folklig läkekonst
(Stockholm: LT, 1977. ISBN 91-36-01056-1. Upplaga 3)
Här handlar det om den läkeform som dominerat folkmedicinen, den magiska. (Vår absoluta favorit, botemedlet mot periodisk frossa. När man väntade ett skov satte man upp ett meddelande på ytterdörren: "Jag är inte hemma!") Tillhagen disputerade i folklivsforskning med arbetet, så här finns ordentliga register, noggranna källangivelser, utförlig litteraturförteckning.
Wallnöfer, Heinrich och von Rottauscher, Anna
Läkekonst i Mittens Rike
(Stockholm: Natur och Kultur, 1960)
Akupunktur och örtmedicin i tidig översikt med godmodiga klappar på axeln. Matts Bergmark som har översatt ger författarna en och annan typisk råsop i kommentarerna.
Villner, Katarina
Blod, kryddor och sot : läkekonst för 350 år sedan
(Stockholm: ICA bokförlag, 1986. ISBN 91-7798-069-7)
Författaren är intendent vid Wasamuséet i Stockholm och utgår från läkeböcker och medicinsk utrustning som hittats på regalskeppet som sjönk 1628. Det blir en läsvärd och spännande undersökning av yrkesgruppen bardskärare - fältskärernas och kirurgernas föregångare - under 1600-talets första hälft.

Farsoter
Bergmark, Matts
! Från pest till polio: hur farsoterna ingripit i människornas öden

(Stockholm: Prisma, 1983. Upplaga 3)
Bergmark i sitt esse - vem mer kan locka till sträckläsning om digerdöden? Första upplagan kom 1957, andra och tredje blev väsentligt aktualiserade och utökade.

Harrison, Dick
Stora Döden: den värsta katastrof som drabbat Europa
(Stockholm: Ordfront, 2000. ISBN 91-7324-852-5)
Svensk medeltidshistoriker gräver djupt i hur pesten förändrade Europa, vilket han fick Augustpriset för 2000. Käll- och litteraturförteckning som heter duga för den som vill gräva vidare.

Tallerud, Berndt
Skräckens tid: farsoternas kulturhistoria
(Stockholm: Prisma, 1999. ISBN 91-518-3498-7)
Grym läsning om pest, smittkoppor, kolera, influensa, tuberkulos och syfilis, deras effekter på tänkande och samhälle och de förtvivlade botemedel man tagit till mot dem.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-medicinhistoria.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2012 06 24
Cookieinfo
Made with a Mac