Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Lukt och luktsinne


Bresle, Åke
! Näsa för lukter: handbok om lukter och luktsanering
(Stockholm: Ingenjörsförlaget, 1986. ISBN 91-7284-213-X)
Hur låter det här: En ingenjör som "vänder sig till allmänintresserade och yrkesverksamma som behöver en översiktlig handbok om tekniska lukter och luktsaneringsmetoder"? Men Bresle kan skriva intresseväckande om sitt ämne. Läsning för var och en som är det minsta intresserad av luktsinnet och fascineras av sådant som tabell 10: "Några litteraturdata för smörsyrans absoluta lukttröskelvärde".
Bresle, Åke och Stenson, Per
Luktsanering
(Stockholm: Brandförsvarsföreningen, 1994. ISBN 91-7144-020-8)
Först beskrivs hur lukter uppstår och registreras, därefter motåtgärder mot framför allt lukt efter brand, mögel och tobaksrök. Avsedd som handbok för sanerings- och brandpersonal, skadereglerare och sjukvårdspersonal och är intressant läsning rätt igenom för vem som helst.

Lukternas kultur och historia
Ackerman, Diane
Sinnenas naturlära
(Stockholm: Forum, 1992. ISBN 91-37-10177-3)
Essäer om de fem sinnena med många exempel från människans och djurens värld.
Bresle, Åke och Stenson, Per
Luktboken: från dofter till odörer
(Stockholm: Carlsson, 2002. ISBN 91-7203-926-4)
Om luktsinnet och dess psykologi av författarna till "Luktsanering" (ovan). Intressant och så vitt kan bedömas vederhäftigt om odörer som är författarnas yrkesområde, men otuggat och ofta felaktigt om väldofter. En parfymeriets termlista som man bör blunda för, kort litteraturlista.
Classen, Constance, Howes, David och Synnott, Anthony
! Aroma: the cultural history of smell
(London, New York: Routledge, 1994. ISBN 0-415-11472-1)
Luktsinnet är det sinne som västvärlden ända sedan antiken haft svårast att hantera - subjektivt och privat, ickelinjärt och omätbart och därför opålitligt och farligt. Freud avfärdade det som närmast apmässigt. Utanför Europa och Nordamerika finns andra synsätt som det här görs jämförelser med. Utmärkt introduktion till luktsinnets historia, antropologi och sociologi. Omfattande litteraturförteckning för den som vill ha mer.
Corbin, Alain
! The foul and the fragrant: odor and the French social imagination
(Leamington, Hamburg, New York: Berg, 1986. ISBN 0-907582-47-8)
Franska originalet kom 1982; redan en klassiker. Inte så begränsat franskt som det låter utan en analys av Europas förvandling från feodalt till borgerligt samhälle. Sett genom luktsinnet blir det historien om hur utlevelse och stank byts ut mot disciplin och "luktfri anonymitet". Register, källuppgifter i noterna.
Le Guérer, Annick
Scent: the mysterious and essential powers of smell
(London: Chatto & Windus, 1993. ISBN 0-7011-4019-4)
Inledande om doft och lukt som mystik och myt genom historien, därefter om luktsinnet så som det framstår för grekiska, romerska och kristna filosofer samt en handfull moderna europeiska (Montaigne, Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzche, Freud, Marcuse). Därtill några franska diktare med Proust som klimax. Författaren är kulturantropolog.
Howes, Dawid (ed.)
The varieties of sensory experience: a sourcebook in the anthropology of the senses
(Toronto: University of Toronto Press, 1991. ISBN 0-8020-5902-2)
Första boken från ett tvärvetenskapligt projekt (antropologi, psykologi, etnologi, religionsvetenskap, litteraturvetenskap) som fortfarande lever och har hälsan. Exempel från hela världen illustrerar de fem sinnenas relativitet och hur de formar och formas av verkligheten vi lever i. Alfabetiskt register, litteraturförteckning.
Rindisbacher, Hans J.
The smell of books: a cultural-historical study of olfactory perception in literature
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. ISBN 0-472-10383-0)
En studie av hur lukt och luktsinne behandlats i västerländsk skönlitteratur från den borgerliga 1800-talsromanen till 1980-talets postmodernism, och som sådan intressant eftersom historien om litteraturens lukter också är historien om samhällets lukter.
Vron, Piet
Smell: the secret seducer
(New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997. ISBN 0-374-25704-3)
Inledningskapitel om lukternas kulturhistoria, människans luktorgan och olika sätt och förmåga att uppfatta lukt. Därefter diskuteras lukternas och luktandets psykologi: Luktsinnets betydelse i olika åldrar, lukt och minne, lukt och sjukdom, lukters betydelse för mänskligt beteeende, sambandet mellan personlig lukt och påsatt parfym, t. ex. i kommunikation mellan föräldrar och barn. Utförlig litteraturförteckning.

Luktsinnets kemi, fysiologi och biologi
Bynum, W F och Porter, Roy (ed.)
Medicine and the five senses
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-36114-1)
En samling essäer om "medicin på sängkanten", d.v.s. diagnos baserad på direkta sinnesintryck istället för på rapporter från apparater, med bl. a. ett historiskt kapitel om luktsinnets natur och lukters användning som läkemedel från antiken till 1600-talet. Alfabetiskt register, notförteckning med källor.
von Linné, Carl
Läkemedlens lukt: akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1752
(Uppsala: Svenska Linnésällskapet, 1954. Serie: Valda avhandlingar; 15. ISSN 0283-8982)
Linnés försök att gruppera lukterna, mest blomdofter. Det blev sju grupper: Kryddiga och Balsamiska, som luktar gott för alla, Myskaktiga och Bockaktiga, som gillas av en del, mellangruppen Vitlöksaktiga, samt Vidriga och Äckliga, som stinker i allas näsor. Publicerad 1756 under titeln "Odores medicamentorum". Översättning av Hjalmar Hedfors.
Lucretius Carus, Titus
Om världsalltet ; I-II

• Volym I: bok 1-3 (Stockholm: Nordin & Josephson, 1903)
• Volym II: bok 4-6 (Stockholm: Nordin & Josephson, 1904 )
I denna långa dikt om universums lagbundenhet analyserar romaren Lucretius omkring år 59 f. Kr. bl. a. sinnena (bok 2 och 4). Det görs utifrån atomteorin och i sann spekulativ grekisk anda. Atomer har inga sekundära kvaliteter, som färg eller lukt, men kan förmedla dofter därför att de som andra kroppar avger ett slags bilder. Jämna atompartiklar ger goda lukter, ojämna ger dåliga. Med detta anses Lucretius vara den förste som anlade ett kemiskt betraktelsesätt på lukter. Översättning av Axel Jacobsson. Texten ("De rerum natura") finns utgiven även under andra titlar, t. ex. "Om tingens natur".
Moncrieff, R W
The chemical senses
(London: Leonard Hill, 1967. Upplaga 3)
Utkom första gången 1946 och är fortfarande ett standardverk om smakens och luktens kemi och fysiologi. Att så lite har skrivits beror inte bara på att luktsinnet ansetts oviktigt (olönsamt) utan också på att luktupplevelser är svåra att kvantifiera och därmed svåråtkomliga för forskning. Kräver kunskap i eller åtminstone ett visst intresse för kemi.
Siegel, Rudolph
Galen on sense perception: his doctrines, observations and experiments on vision, hearing, smell, taste, touch and pain, and their historical sources
(Basel: Karger, 1970)
Galenos (Grekland 130-200) är fortfarande levande i medicinen, som i begreppet "galenisk farmaci", och studeras av medicinhistoriskt intresserade läkare. Siegel tar fasta på det anatomiska. Galenos som drog sina slutsatser utifrån dissikerade djur får med tvekan godkänt som veterinär. Lukthallucinationer som Galenos intresserade sig mycket för betraktas som "psykiatri" och tas inte upp.
Stoddart, Michael D
The scented ape: the biology and culture of human odour
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-377511-8)
En jämförande zoologs syn på de mänskliga dofternas och doftsättningens biologi och psykologi. Inkluderar kapitel om parfymers bruk genom tiderna.
Vaughn Kohl, James och Francoeur, Robert T
The scent of Eros: mysteries of odour in human sexuality
(New York: Continuum, 1995. ISBN 0-8264-0677-7)
Mycket om receptorer, feromoner och hormoner och hur de i ungefär den ordningen bidrar till vår kommunikationsförmåga. Ordlista, omfattande notförteckning, litteraturlista.
Wright, R. H.
The sense of smell
(Bova Raton, Florida: 1982. ISBN 0-8493-5232-0)
Kemist sammanfattar luktforskning från många naturvetenskapliga discipliner och låter molekylbilder, formler och diagram belysa särskilt insekters luktstyrda beteende. Källförteckning efter varje kapitel, alfabetiskt register.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-lukt.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 12 30
Cookieinfo
Made with a Mac