Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Äldre läkeböcker


Ebbell, B
The Papyrus Ebers: the greatest Egyptian medical document
(Köpenhamn: Levin & Munksgaard; London: Oxford University Press, 1937)
Detta gravfynd, daterat till ca 1550 f. Kr, har namn efter egyptologen Ebers, som på den tidens sedvanliga dunkla vägar spårade upp och köpte det 1873. Det är en systematisk sammanställning av 877 invärtes och utvärtes recept som gör bruk av ca 700 olika droger från växt-, mineral- och djurriket. Översättaren Ebbell är medicinare.
Galenos
Om naturens krafter: översättning från grekiskan med medicinsk-historisk översikt och kommentarer
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958)
Galenos föddes i Grekland på 100-talet och verkade framför allt i Rom. Hans skrifter förblev rättesnöre för den europeiska medicinen till för bara några århundraden sedan. "Peri Physikon Dynameon" (eng. "On the natural faculties") var det första av honom som översattes till svenska - efter 1.800 år.
Haartman, Joh. Joh:son
Tydelig Underrättelse, Om de Mäst Gångbara Sjukdomars Kännande och Botande Genom Lätta och Enfaldiga Hus-Medel; Samt et litet Res- och Hus-Apothek; Dem til tjenst som ej hafva tilfälle at rådfråga Läkare; Med åtskilliga förbättringar och tilökningar, andra gången sammanfattad och utgifven
(Uppsala: Nyblom, 1963)
Faksimil av 1765 års utgåva i Åbo, där Haartman var provinsialläkare. Handboken gavs ut med privilegium av kung Adolf Fredrik vid rejält vite och var, från Affekter till Öronplågor, tänkt som "hjälp för en okunnig allmoge på landet". Tidstypiskt synsätt: "Människokroppen, det besynnerliga Skaparens Mästerstycke, kan förliknas vid ett väl sammansatt Mekaniskt eller Hydrualiskt verk..." De "lätta och enfaldiga husmedlen" är huvudsakligen apotekspreparat.
Hippokrates
Om läkekonsten
(Nora: Nya Doxa, 1994)
Ett urval av av de hippokratiska skrifterna i Michael Kolmodin Löwegrens översättning från 1909-1910. Lite av varje för den som vill bekanta sig med Hippokrates holistiska syn på människan.
Jägervall, Martin
Nils Rosén von Rosenstein och hans lärobok i pediatrik
(Lund: Studentlitteratur, 1990. ISBN 91-630-0364-3)
Rosén (1706-1773) fick Uppsala-professuren i botanik 1740 i hård konkurrens med Linné medan Linné fick den i medicin - året därpå bytte de helt sonika och båda var nöjda. Här ingår och kommenteras Roséns bok "Underrättelser om barnsjukdomar och deras botemedel" (1764) som ursprungligen publicerades som artiklar i den svenska almanackan och därefter gick ut i 26 upplagor på tio språk, på svenska den sista 1851.
von Rosén von Rosenstein, Nils
Hus- och reseapotheque: beskrifning på dessa medikamenters nytta och bruk
(Stockholm: Suecica rediviva, 1970)
Denna bok av "pediatrikens fader" innehåller mest färdiga preparat (theriak, malörtssalt, nervdroppar) från London- och Edinburgh-farmakopéerna och i övrigt knapphändiga anvisningar. Faksimil av originalupplagan från 1765, tio år innan Sverige fick sin första farmakopé.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-lakebockeraldre.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2007 09 22
Cookieinfo
Made with a Mac