Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Kroppens kulturhistoria


Här och nu
Baker, Nancy C
The beauty trap: how every woman can free herself from it
(London: Piatkus, 1984. ISBN 0-86188-329-2)
"There I was, about to debut on national television with a serious and important subject to discuss, and my biggest concern was how I looked!" Många exempel baserade på intervjuer och magasinsartiklar.
Balsamo, Anne
Technologies of the gendered body: reading cyborg women
(Durham and London: Duke University Press, 1996. ISBN 0-8223-1686-2, 0-8223-1698-6)
Kvinnors reaktion på teknifieringen av kroppen, så som den återspeglas i datorspelsvärlden och annan virtuell populärkultur i USA - gymträning, plastikoperationer och functional food för att skapa den hyperfunktionella kroppsmaskinen med tio extra liv!
Crona-Leandoer, Åsa
Bakom spegeln: om utseende och kvinnokamp
(Stockholm: Prisma, 1991. ISBN 91-518-2396-9)
Journalistiskt om kampen om, med, för och mot den egna kroppen. De kvinnliga framstegen under 1900-talet kan sammanfattas kort och koncist: Ner från barrikaden och upp på vågen.
Featherstone, Mike
Kultur, kropp och konsumtion: kultursociologiska texter

(Stockholm/Stehag: Brutus Östling Symposium, 1994. ISBN 91-7139-202-5)
Brittisk sociolog om den konsumistiska livsstilen med dess reklampåbjudna kroppsunderhåll. Förr skulle man odla karaktär, idag shoppar man ihop en personality.
Jacobson, Maja
! Gör kläderna mannen?: om maskulinitet och feminitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och dofter
(Stockholm: Carlsson, 1998. ISBN 91-7203-289-8)
Vad betyder den ökande estetiseringen av samhällskulturen - individualisering, infantilisering, kommersialisering, sexualisering, objektifiering, standardisering...? Intervjuer med unga män i Sverige om deras syn på kläder, utseende och livsstil och utifrån dessa resonemang om ungdomskultur och könsidentitet.
Wolf, Naomi
! Skönhetsmyten: hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor

(Stockholm: Natur och kultur, 1992. ISBN 91-27-03251-5)
Dåligt självförtroende, plågsam plastikkirurgi och självsvält till döds är bara några exempel på återvändsgränder för kvinnor som försöker hålla huvudet högt i en värld som förnedrar dem dagligen. Läs och rys.

Hur det blev så
Brown, Carolina
Skönhetens mask: ur den kroppsliga skönhetens historia
(Stockholm: Carlsson, 1994. ISBN 91-7798-559-1)
Idéhistoriskt och etnologiskt perspektiv på skönhetsidealet och de konkreta produkter som blev resultatet av det moderna borgerliga samhällets framväxt i Sverige.
Ekenstam, Claes
Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950
(Hedemora: Gidlund, 1993. ISBN 91-7844-207-9)
Doktorsavhandling om den mänskliga kroppens rationalisering i det borgerliga samhället. Först beskrivs disciplineringsprocessen, därefter diskuteras hur den har analyserats från två helt olika perspektiv av filosofen Michel Foucault och psykoterapeuten Alexander Lowen.
Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar
! Den kultiverade människan
(Lund: Liber, 1979. ISBN 91-40-30234-2)
Två etnologer om hur svensken blev en välkammad, hel och ren, luktfri och punktlig naturälskare.
Johannisson, Karin
! Kroppens tunna skal: sex essäer om kropp, historia och kultur
(Stockholm: Norstedt, 2001. ISBN 91-7297-550-4)
Professor i idéhistoria (Uppsala) om förändringar i synen på kropp, hälsa och sjukdom i Sverige under 18-1900-talen. Essäernas rubriker: Den anatomiska teatern, Kroppens teater: smärta, Kroppens teater: hypokondri, Kroppens teater: flickors dårskap, Medicinsk grammatik, Politisk anatomi.
Larsson, Maja
Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin
(Hedemora: Gidlund, 2002. ISBN 91-7844-617-1)
Tes: Det kliniska synsätt på människokroppen som läkarkåren stakade ut i slutet av 1800-talet avspeglade samhälleliga behov av disciplinering och spred sig därför snabbt till det allmänna medvetandet. Doktorsavhandling.
Lindeberg, Ragnar
Röd näsa - blå bak : kåserier om hull och hår, ögon öron och andra lemmar
(Stockholm: Ljungbergs förlag, 1931)
Kåserande uppsatser om kroppsmålning, kroppsplastik, hår- och skäggmoden, magerhet och fetma, smink och annat kroppsligt i Sverige och Europa på 30-talet och andra mer eller mindre vilda folk genom tiderna - "ett försök till 'jämförande folkforskning'".
McClintock, Anne
! Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest
(New York, London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-90889-2)
Doktorsavhandling i genusvetenskap om civilisationsprocessen, där den industritillverkade tvålen spelade en viktig roll. Med tvål försvann inte bara arbetarnas underklassiga smuts; i Pears' epokgörande annonskampanjer blev också koloniernas negrer vita och Englands kristna själar rena som oskulden själv.
Morris, Desmond
Manwatching: a field guide to human behaviour
(London: Triad Panther, 1978. ISBN 0-586-04887-1)
Morris hade skrivit många fackböcker om ormar, apor, pandor och andra djur när han slog igenom hos en större publik med människostudien "The naked ape" i slutet av 60-talet. Uppföljaren "Manwatching" beskriver djuret människan och hennes kroppsspråk i ord och många bilder. Båda böckerna finns översatta till svenska.
Taylor, Brandon och van der Will, Wilfried (ed.)
The Nazification of art : art, design, music, architecture and film in the Third Reich
(Winchester: Winchester School of Art Press, 1990. ISBN 0-9506783-9-2)
Kapitlet "The body and the body politic as symptom and metaphor in the transition of German culture to national socialism" om den tyska självuppfattningen avspeglad i synen på kroppen, t. ex. i Freikörperkulturbewagung, friluftskroppskulturrörelserna där nudism, solbad och fysisk träning var vägen till en stark kropp och karaktär.
Tillhagen, Carl-Herman
Vår kropp i folktron
(Stockholm: LT, 1989. ISBN 91-36-02853-3)
Etnologen Tillhagen spinner vidare på temat folkliga föreställningar i Norden, här om hur man sett på kroppen och dess funktioner. Det börjar med tvillingfödslar och fortsätter över den nakna kroppen och dess tunga, tänder, ögon, händer och fötter till utsöndringsprodukterna blod, tårar, urin och svett. Omfattande litteraturförteckning för den som vill ha mer.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-kroppshistoria.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2008 11 4
Cookieinfo
Made with a Mac