Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Innehåll i kosmetika


Antczak, Stephen och Antczak, Gina
! Cosmetics unmasked: your family guide to safe cosmetics and allergy-free toiletries
(London: Thorson, 2001. ISBN 0-00-710568-1)
Genomgång av kosmetika och hygienprodukter gruppvis (tvål, deodoranter, mascara, solskydd etc. som finns till försäljning i EU och USA) och deras typiska löften, etiketter, ingredienser, allergi- och andra risker. Därefter termer och ingredienser i en alfabetisk uppslagsdel som heter duga.
Carrière, Gerardus
Dictionary of surface active agents, cosmetics and toiletries: English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Polish
(Amsterdam: Elsevier, 1978. ISBN 0-444-99809-8)
Kan vara nog så nödvändig.
Johansson, Henry och Zimerson, Erik
Tox-Infohandboken: Del 7: Kosmetika och hygienprodukter
(Lund: Toxinfo, 1996. Upplaga 1. ISBN 91-88889-01-7)
Bautaverk nr 7 om kemikaliers verkan och användning handlar huvudsakligen om området personlig hygien.
Leung, Albert Y
! Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics
(New York: John Wiley, 1980. ISBN 0-471-04954-9)
Uppslagsverk avsett både för konsumenter och bransch - Absinthium till Yucca, med beskrivning av moderväxt, innehållets kemiska uppbyggnad, effekter på människokroppen och användning i kosmetika, livsmedel, skolmedicin och folkmedicin. Alfabetiskt register, utförliga litteraturreferenser.
Lodén, Marie
! Ren, mjuk och vacker: kemi och funktion hos dagens kosmetika
(Stockholm: Apotekarsocieteten, 2002. ISBN 91-8627-495-3) Upplaga 1
(Stockholm: Apotekarsocieteten, 2008. ISBN978-91-976510-2-8) Upplaga 2
Kosmetikas uppbyggnad, innehåll, tillverkning, testning, effekter. Författaren arbetar med utveckling av de svenska apotekens hudvårdsprodukter. Ordlista, alfabetiskt register, bra referenser men ingen litteraturlista. Plågsamt stolpigt språk med isär skrivningar och halvtuggad engelska. Och varför skriva 100 i löpande text när man kan skriva 10²?

Nyström, Börje
Praktisk tensidkemi
(Järfälla: Bifyke, 1996. ISBN 91-89022-01-7)
"Under många års arbete inom dessa fält har jag många gånger saknat en hjälpreda..." säger författaren som tänker sig målgruppen "produktutvecklare inom i första hand områdena tvätt-, disk- och rengöringsmedel men i viss utsträckning också kosmetika". För inledningskapitlet har satts det svåruppnådda målet att ge "en mer familjär inställning till tensider". I det andra beskrivs de vanligaste tensiderna och i det tredje ges ramrecept för diskmedel, hårschampo, bilvårdsmedel, kedjesmörjolja m.m.

Steinman, David och Epstein, Samuel
The Safe Shopper's Bible: a consume'r guide to nontoxic household products, cosmetics and food
(New York: Macmillan, 1995. ISBN 0-02-082085-2)
Här har en M.D. och hans kompis noggrant skrivit av varenda innehållsförteckning de hittat i New York och sedan gått hem och hittat på ett intrikat symbolsystem med sifferkoder, varningsvärden och bra och dåliga köpvagnar som de sedan dekorerat långa listor av varugrupper med. Tyvärr fungerar inte systemet utanför deras eget tankeuniversum och någon vägledning till det finns inte. Synd på så mycket jobb och så mycket kul!
Svenska Naturskyddsföreningen
Miljökriterier för tvål och schampo

(Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen, 1995)
De regler Naturskyddsföreningen ställer upp för att tvål och achampo ska få märkas med Bra Miljöval. Många andra varugrupper finns; alla kan tas hem i PDF-format från SNF:s webbsida eller rekvireras från Bra Miljövals kontor i Göteborg.
Swedish Society for Nature Conservation [Svenska Naturskydsföreningen]
Surfactants 2000: foundations concerning criteria for Bra Miljöval: draft for public hearing
(Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen, 2000)
Norwegian Institute for Water Reasearch (NIVA) har på beställning av SNF samlat fakta om de vanligaste tensiderna och miljöeeffekterna av deras tillverkning och användning och ger avslutande rekommendationer. Källförteckning. Finns nätpublicerad i PDF-format på SNF:s webbsida.
Winter, Ruth
A consumer's dictionary of cosmetic Ingredients: complete information about the harmful and desirable ingredients found in men's and women's cosmetics
(New York: Three Rivers, 1994. ISBN 0-517-88196-9. Upplaga 4)
Kortfattat om 5.500 ämnen i kosmetika, parfym och hygienprodukter, uppställda alfabetiskt. Inledande kapitel om marknadsläge, marknadsföring, aktuell forskning, lagstiftning. Litteraturförteckning.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-kosmetikainnehall.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2009 02 26
Cookieinfo
Made with a Mac