Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Kemikalier


Se även böcker om
Vitaminer och livsmedelstillsatser - A, B, C, D, E-nummer

Andersson, Stig et al
Kemin i samhället
(Stockholm: Esselte, 1989. ISBN 91-24-32730-1)
Lärobok för gymnasiet som beskriver hur kemi tillämpas inom industri och vardagsliv. Här får man veta något om vad plaster, tvättmedel, tandkräm, lackfärg, sololja, insekticider, läkemedel och andra vardagsprodukter är och hur de görs.
Bergmark, Matts
Farligt att förtära, inandas och beröra: en bok om gifter och förgiftningar; 1-2
(Stockholm: Prisma, 1974. Upplaga 4)
Del 1: Vår farliga omvärld (ISBN 91-518-0861-7)
Del 2: Gifter på gott och ont (ISBN 91-518-0902-8)
Gifternas kulturhistora - från giftormar till bekämpningsmedel. Intresseväckande och faktarikt som allt av Bergmark. Första upplagan kom 1961. Nya upplagor omarbetades tills den fjärde svällde ut till två delar - en spegling av kemins utveckling.
Bolin, Iwan och Gustaver, Bror
! Den organiska kemin: 1-3
(Stockholm: Liber, 1960)
Del 1: Kolföreningarnas kemi
Del 2: Biokemi
Del 3: Organisk kemi i teknik och praktik

Roligare än titlarna antyder - författarna älskar organisk kemi och vill ge andra samma glädje. Grunder i kemin och historiska översikter och kulturhistoria bakom de vanligaste ämnena. Utförliga register i alla delar.
Johansson, Henry och Zimerson, Erik
Tox-Infohandboken: Del 2: Kemiska ämnens hälso- och miljöeffekter
(Lund: Toxinfo, 1994. Upplaga 5)
1.400 sidor med korta lättillgängliga fakta om kemiska ämnen, uppdelade i kapitel som Kosmetikaämnen, Lösningsmedel, Mjukgörare, Oljor, Parfymämnen, Skumstabiliseringsmedel, Syror, Tensider, Tvålar. Varje kapitel har i regel följdkapitel om hälsa och miljö och ibland också om rekommendationer. Alfabetiskt register, litteraturförteckning.
Johansson, Henry och Zimerson, Erik
Tox-Infohandboken: Del 6: Kemiska produkter
(Lund: Toxinfo, 1995. Upplaga 1)
Ytterligare 872 sidor, här tänkta som hälso- och miljöråd för den som ska välja kemiska produkter till hushåll eller arbetsplats. Exempel på produktgrupper som rör kosmetika och personlig hygien: Brun-utan-sol-produkter, Deodoranter, Hudkräm och hudlotion, Hårbalsam, Läppstift, Parfym, Puder, Skumbad, Solskyddsmedel, Tandkräm, Tvål. Ordlista, alfabetiskt register, litteraturförteckning.
Lundén, Harald
Varukännedom: uppslagsbok för alla
(Stockholm: Aftonbladet och Dagen, 1910)
Det tidiga 1900-talets råvaror, kemikalier och vardagsprodukter, kort och koncist.
Meyer, Karl
Meyers varulexikon

(Stockholm: Forum, 1952)
Mycket användbart standardverk. Denna utgåva är efter den femte danska upplagan och omarbetad för svenska förhållanden.
Olsson, Stig
Kemiska mellanslag: en kemiantologi med fakta, berättelser, skrönor och lustigheter i kemins värld
(Solna: Ekelund, 2002. ISBN 91-646-1469-7)
Smått och gott om kemiska ämnen och föreningar, med insprängda testfrågor och labbförslag på gymnasienivå, illustrerat med foton, molekylmodeller, tidningsklipp och seriestrippar.
Palmborg, Margareta, Walter, Jeanette och Werner, Birgitta
Är det farligt: om de kemiska preparaten och läkemedlen i hemmet, hur de skall förvaras på ett barnsäkert sätt och vad man skall göra vid misstänkta förgiftningsfall
(Stockholm: Apoteksbolaget och Giftinformationscentralen, 1982)
Från Aceton till Ögondroppar sammanställt av två apotekare och en läkare.
Ängel, Gösta (red.)
Handbok i kemisk teknologi; band I-IV
(Stockholm: Natur och Kultur, 1949)
Den som någonsin undrat hur en Möllerturbin eller Guillard-Parrish-blykammare fungerar ska ta en titt på dessa bautavolymer. Här ritas apparater, processer och kemikalier från alla fält av industrin så som den såg ut på 40-talet. Många civilingenjörer, diplomingenjörer och tekniska konsulter från svensk industri har lämnat sitt bidrag. Fjärde volymen behandlar bl. a. tvätteknik, garvämnen, fetter, stärkelse och något lite kosmetika. Utförligt register.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-kemikalier.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2008 09 16
Cookieinfo
Made with a Mac