Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Isolerade och syntetiska doftämnen


The guide to fragrance ingredients
(London: Johnson, 1985. ISBN 3-87261-053-8)
Handbok från tyska Glöss avsedd för detaljhandeln. Originell så till vida att man samlat både eteriska oljor, isolat och syntetika i en volym. Helt kort om vars och ens ursprung, doftkvalitet och användning. Vackert illustrerad.
Kruskopf, Bruno A
Isolerade och syntetiska luktämnen: deras förekomst i naturen, utvinning och framställning på kemisk väg samt användning inom olika industrigrenar
(Stockholm: Fritzes, 1959)
"Det råder fortfarande brist på hand- och läroböcker på svenska språket om isolerade och syntetiska luktämnen...", sägs i förordet. Författaren har 20-årig praktisk erfarenhet som representant för utländska luktämnesfabriker, så här flödar det av industriellt användbara estrar, syror, laktoner och terpener men ges också en del mer lättläst om balsamer, hartser och animaliska sekret. 
Pybus, David
The chemistry of fragrances
(Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1999. ISBN 0-85404-528-7) 
Paperback på ca 300 sidor som ingår i serien RSC paperbacks. 

Syntetisk mysk
Livsmedelsverket
Syntetiska myskföreningar i bröstmjölk och fisk: resultatrapport till Naturvårdsverkets Miljöövervakningsenhet (Rapport 2003:7)
(Uppsala: Livsmedelsverket, 2003. ISSN 1104-7089)
1996-2001 års undersökningar av bröstmjölk i Uppsalaområdet och fisk från Östersön analyserade: Halterna syntetisk mysk har sjunkit de senaste åren. Kvinnor som använder myskparfymerade produkter har högre halter i sin mjölk än övriga. Spädbarnens halter är låga. Brasklapp: Undersökningsmaterialet är litet, variationerna stora, exponeringen i övrigt okänd och gränsvärdena baserade på bristfällig dokumentation.
Swedish Society for Nature Conservation [Svenska Naturskydsföreningen]
Fragrances 2000: foundations concerning criteria for Bra Miljöval: draft for public hearing
(Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen, 2000) [1]
Norwegian Institute for Water Reasearch (NIVA) har på beställning av SNF samlat fakta om syntetiska mysker. Många finns, vissa av dem är klart skadliga, men för lite är känt om användningens omfattning för att man ska kunna dra säkra slutsatser om effekter på hälsa och miljö.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-isolat&syntetika.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2007 09 22
Cookieinfo
Made with a Mac