Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Historia


Englund, Peter
Tystnadens historia och andra essäer
(Stockholm: Atlantis, 2003. ISBN 91-7486-766-0)
Essäer om bl. a. tandborstens, kroppens och massagestavens historia.

Harpur, James
Heliga platser: möten mellan himmel och jord
(Stockholm: Rabén Prisma 1996. ISBN 91-518-2886-3)
Mytomspunna platser i text, karta och bild - Delfi i stekande sol, Stonehenge i motljus etc.

Johannesson, Gösta
Historiska urkunder till undervisningens tjänst: första delen: forntiden och medeltiden
(Stockholm: Svenska bokförlaget/Bonniers, 1955)
Originaltexter i svensk översättning, t. ex. ur egyptiska gravinskrifter, babyloniska lagar, Karl den stores Capitulare.
Oliver, Roland och Fage, J D
Afrikas historia: kontinentens historia och utveckling till våra dagar
(Lund: Aldus/Bonnier, 1970)
Två engelska professorer i afrikansk historia ger en samlad bild av kontinenten från äldsta tid över den koloniala epoken till slutet av 1960-talet.
Rugoff, Milton (red.)
Stora resenärer genom tiderna: reseupplevelser nedtecknade av berömda färdmän till lands och sjöss, i rymden och djupen från 1000-talet till våra dagar
(Stockholm: Natur och Kultur, 1963)
Precis som det låter: exotiskt i både tid och rum.

Norden

Ejdestam, Julius
Svenskt folklivslexikon
(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1975. ISBN 91-29-41919-0)
"Uppslagsbok för populärt bruk" över folkliga företeelser som, om än ur bruk, ändå lever kvar i medvetandet. Ofta litteraturhänvisningar till uppslagen.

Grimberg, Carl
Svenska folkets underbara öden; I-IX
(Stockholm: Norstedt, 1913-1924, nytryck 1922-1924 och ytterligare upplagor)
Historiesynen är föråldrad men källutdragen är sådana som gör historia levande (Karl XII:s barnteckningar, Gustav Vasas brev...) och Grimberg till en av de roligaste historieböcker man kan hitta. Källförteckning till varje kapitel.
Gustav I
Gustav Vasas brev
(Stockholm: Natur och kultur, 1960)
Ett litet urval brev skrivna 1521-1560 till biskopar, bönder, fogdar, smålänningar, barnen etc; alla lika faderligt uppläxande: Detta må var och en sig efter rätta. Urval och inledning av Alf Åberg. Ordlista över äldre ord.
Heckscher, Eli
Svenskt arbete och liv
(Stockholm: Bonnier, 1963. Upplaga 3)
Grundläggande arbete om svensk hushållning och handel från medeltid till 1800-tal av den svenska ekonomiska historiens nestor. Första upplagan kom 1941, denna är aktualiserad och kompletterad.
Henrikson, Alf
! Isländsk historia
(Stockholm: Bonnier, 1981. ISBN 91-0-045402-8)
Alf Henrikson gör full rättvisa åt kärva islänningar. Flera senare utgåvor finns.

Henrikson, Alf
! Svensk historia; I-IV
(Stockholm: Bonnier, 1972)
I: Från äldsta tid till 1530 (ISBN 91-0-037620-5) [1]
II: 1531-1658 (ISBN 91-0-037622-1) [2]
III: 1659-1809 (ISBN 91-0-037625-6) [3]
IV: 1810 till våra dagar: jämte register och kommentarer (ISBN 91-0-037627-2) [4]
Bättre kan det knappast göras. Första upplagan kom 1963, därefter i ständigt nya. Ingen källförteckning. Var och en som hört Henrikson berätta vet ju också att han hade det mesta i huvudet.

Högberg, Staffan
Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet: stapelvaror i svensk export och import 1738-1808
(Stockholm: Bonnier, 1969)
Avhandling i ekonomisk historia. Exporten av tjära och importen av salt har egna kapitel.
Ingers, E
Bonden i svensk historia ; II
(Stockholm: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, 1948)
Rätt ofta refererat arbete om 1700-talet, här av intresse för inslagen om sädesslagen, potatisen och brännvinet.
Olaus Magnus
Historia om de nordiska folken ; I-4
(Stockholm: Gidlund, 1976)
När Gustav Vasa började rensa ut papaismen i Sverige gick domprosten Olaus Magnus i exil. 1544 utnämndes han till svensk ärkebiskop men kom aldrig hem igen. I Rom dikterade han - på latin förstås - boken om hemlandet och dess seder. Den trycktes 1555 på tryckeriet i Birgittahuset där Olaus Magnus var föreståndare. Första svenska översättningen kom bit för bit 1909-1925. Det är denna utgåva som här föreligger i faksimil. I varje volym finns en vidlyftig kommentar från 1951 av folklivsforskaren John Granlund. Denna saknas i de enbands pocketutgåvor med mikroskopisk text som givits ut senare, men de klassiska illustrationerna finns med även där.
1 (ISBN 91-7021-116-7): Böckerna 1-5 om rikets väder och vind, vatten och sjöar, vidskepelse och avgudadyrkan, krig och sedvänjor, jättar.
2 (ISBN 91-7021-117-5): Böckerna 6-11 om gruvor och bergverk, krigsredskap, konungamakt, krig till lands, sjökrig, strider på is.
3 (ISBN 91-7021-118-3): Böckerna 12-16 om byggnader, åkerbruk och levnadsförhållanden, seder och bruk, övningar och idrotter, kyrkliga ordningar.
4 (ISBN 91-7021-119-1): Böckerna 17-22 om husdjur, vilda djur, fåglar, fiskar, vidunderliga fiskar, insekter. Register och och ordlistor till alla volymer.
Norlind, Tobias
Svenska allmogens liv i folksed, folktro och folkdiktning
(Stockholm: Bohlin, 1925)
Bönder och drängar, jakt och djurfång, mat och dryck, möbler och husgeråd, åkerbruk och djurskötsel, vardag och fest, 17- och 1800-tal. Norlind tar lite mer svepande grepp än Troels-Lund, med nödvändighet eftersom han har bara en volym på sig.
Schön, Ebbe
Folktrons år: gammalt skrock kring årsfester
(Stockholm: Rabén Prisma, 1996. ISBN 91-518-2943-6. Upplaga 2)
Inledande kapitel om folktro i Sverige, därefter om årets viktigaste helger och märkesdagar - björksav på palmsöndagen, offerkällan till pingst, daggbad på midsommar, badet till jul. Källförteckning och litteraturlista. Register.
Strindberg, August
Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia ; I-II
(Stockholm: Gidlund 1974)
Första bandet om hednatid - 1500-tal (ISBN 91-7021-092-6)
Senare bandet om 1600-tal - 1865 (ISBN 91-7021-093-4)
Faksimilutgåva av Strindbergs alternativa historia utgiven 1881 - 1882. Materialet insamlades under 70-80-talen under Strindbergs tid som amanuens på Kungliga Biblioteket och är medvetet tendentiöst; det skulle bli en folkets historia, inte kungarnas. Rikt illustrerad av Carl Larsson.
Troels-Lund, Troels Frederik
Dagligt liv i Norden på 1500-talet; 1-14
(Stockholm: Bonnier, 1931-1945)
Inget etnologiskt skrivs om livet i Norden utan uppgifter från detta mastodontverk om Danmark och södra Sverige. 14 volymer om det materiella livets alla detaljer. Fjärde danska upplagan (1914-1915) finns utlagd på nätet; följ länkar till historia. 1: Land och folk. 2: Bondgårdar och borgarhus. 3: Herrgårdar och slott. 4: Dräkt och smycken. 5: Mat och dryck. 6: Vardag och fest. 7: Årets fester. 8: Födelse och dop. 9: Trolovning. 10: Bröllopsförberedelser. 11: Bröllop. 12: Äktenskap och sedlighet. 13: Livsbelysning. 14: Livsavslutning.

Europa
Frisch, Hartvig
Europas kulturhistoria; I-IV
(Stockholm: Natur och Kultur, 1961-1963)
I (1961), (1979): Från de äldsta kulturerna till Hellas.
II (1962), (1979): Från Rom till renässansens genombrott.
III (1963), (1979): Från renässansen till enväldets slut.
IV (1963), (1979): Från franska revolutionen till våra dagar. Register till alla volymerna.
Guillou, Jan
Häxornas försvarare: ett historiskt reportage
(Stockholm: Piratförlaget, 2002. ISBN 91-642-0099-X)
Om häxjakter i Sverige, Norden och Europa; spännande och tankeväckande hela vägen. Tes: Fenomenet var inget unikt för 1600-talet. Kort litteraturlista.
Murstein, Bernard I
Love, sex and marriage through the ages
(New York: Springer, 1974)
Omfattande litteraturförteckning - men ingen källa till de ofta citerade uppgifterna om en Parliament Act (lagförslag) 1770 som skulle ha velat döma sminkade kvinnor i England eller någon amerikansk delstat till häxeri.
Pepys, Samuel
Pepys' dagbok
(Stockholm: Bonnier, 1953)
Denna "världens mest lästa dagbok" handlar om Pepys' knog vid amiralitetet, tvekan inför att anlägga peruk, flört med tjänsteflickorna, vänners modenycker, den stora branden i London och annat åren 1660-1669. Dagboken, förd på chiffer, hittades 1819 av en präst som gav ut valda delar. Många tidigare och senare utgåvor finns. Här i urval och översättning av Jane Lundblad.
Verdier, Yvonne
Tvätterskan, sömmerskan, kokerskan: livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken
(Stockholm: Prisma, 1988. ISBN 91-518-2243-1)
Förra sekelskiftets franska kvinnliga bondseder, som stortvätt med asklut, och bonnatro, som farorna med att röra i salttråget under menstruation eller ha rödhåriga i närheten när man gör majonnäs.

Asien
Blacker, Carmen
The Catalpa Bow: a study of shamanistic practices in Japan
(London: Allen & Unwill, 1975. ISBN 0-04-398004-X)
Blacker, lärare i japanska och japansk kultur vid ett engelskt universitet, sammanfattar forskningen på området och tillfogar egna rön från 1960-70-talen, då hon reste runt i Japan och intervjuade medier och asketer om deras kallelse, utbildning och praktik. Noggranna källuppgifter, litteraturförteckning.
Hannestad, Knud
Korstågen: ett möte mellan två kulturer
(Stockholm: Prisma, 1966)
Kort och koncist om korstågen av dansk historieprofessor: Först händelseförloppet, därefter om de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förhållandena i korsfararrikena och om korstågens följder för Europa. Kartor, kronologier, utmärkt litteraturförteckning.
Hansen, Thorkild
Det lyckliga Arabien: en forskningsfärd 1761-1767
(Stockholm: En bok för alla, 2000. ISBN 91-7221-110-5)
Sammanställning av brev och dagböcker från en femmannaexpedition till Jemen som skulle ge svar på frågan: Varför kallas Lyckliga Arabien lyckligt? Linné-lärjungen Peter Forsskål deltog för Linnés räkning framför allt för att jaga efter meckabalsamträdet. Danska originalet 1962.
Harrison, Dick
! I skuggan av Cathay: västeuropéers möte med Asien 1400-1600
(Lund: Historiska Media, 2003. ISBN 91-89442-91-1)
Studier av fyra resor: "Ambassaden till järnportarnas herre" (Samarkand i Uzbekistan 1403-1404), "Johann Schiltberger - en bayrare i Främre Orienten" (Egypten - Irak 1396-1427 - se Schiltberger nedan), "Agenter med rätt att döda" (Ryssland - Iran 1557-1564) samt "En jesuitisk ökenexpedition" (Kina 1603-1607). Utförlig litteraturlista för den som vill veta mer.
Henrikson, Alf och Tsu-yü, Hwang
Kinesisk historia
(Stockholm: Bonnier, 1992. ISBN 91-0-055346-8)
Alf Henrikson har skrivit många historier, bl. a. en svensk, en dansk och en isländsk, och var och en som läser en sådan blir både historie- och Henriksonfrälst. Det rikt kommenterade registret utgör en femtedel av volymen och halva nöjet. Varning därför för BonnierPockets förkortade utgåvor från 1980-talet, som saknar registret och där "historiska berättelser av anekdotisk karaktär till stor del har strukits" (!).
Lindqvist, Cecilia
! Tecknens rike: en berättelse om kineserna och deras skrivtecken
(Stockholm: Bonnier, 1989. ISBN 91-34-50857-0)
Väl berättat och väl bildsatt om Kina sett genom sina skrivtecken.
Maalouf, Amin
Korstågen enligt araberna
(Furulund: Alhambra, 2001. ISBN 91-88992-54-3)
Detaljrik skildring byggd på samtida arabiska krönikor. Här avslöjas européer och orientaler som lika giriga, intriganta och maktlystna och uppiffade med samma religiösa brösttoner när det passar och behövs. Författaren är utrikeskorrespondent. God översättning från franskan av Line Ahrland. Referenser till framför allt franskspråkiga källor, ordlista, register, karta.
Polo, Marco
Marco Polos resor eller Världens beskrivning
(Stockholm, Uddevalla: Niloe, 1951)
Den fantastiska berättelsen om hur Marco Polo kommer till Asien på 1200-talet och reser omkring där i över 20 år som Kublai khans kunskapare. Många betvivlade skildringen, många fick ta tillbaka. Översättning av Kjell Eurén.
Polo, Marco
Marco Polos resor i Asien 1271-1295
(Stockholm: Forumpocket, 1967)
Första nya svenska översättningen sedan 1910-talet. Svenska Kinaexperter inklusive Bernhard Karlgren hjälpte till med bl. a. nya namnuppgifter som är till stor hjälp vid läsningen. Utmärkt inledning och kommentarer av översättaren Bengt Thordeman.
Schiltberger, Johann
Johann Schiltbergers rejseberetning: 31 år som slave hos osmannerne og mongolerne 1396-1427
(Højbjerg: Intervention Press, 2005. ISBN 87-89825-19-5)
Schiltberger blir soldat vid 14 års ålder, tas till fånga ett par år senare och tjänar sedan som slavsoldat i Västasien under ett halvt liv. Hans berättelse är en blandning av hörsägen och vad han själv sett i Egypten, Sibirien, Palestina och dagens Armenien - Georgien - Azerbajdzjan. Flera avskrifter och tryck kom redan på 1400-talet. Vilka som använts för denna nyutgåva står inte helt klart och även källangivelserna är bristfälliga i introduktion av Ole Høiris, etnograf och socialantropolog. För en beskrivning och analys av Schiltbergers och andras resor till samma trakter vid denna tid, se Harrison ovan.
Thunberg, Carl Peter
Resan til och uti kejsaredömet Japan åren 1775 och 1776
(Stockholm: Rediviva, 1980. ISBN 91-7120-132-7)
Linnés lärjunge Thunberg ägnade tre år åt att lära sig holländska för att kunna ta sig till Japan med ett holländskt skepp, eftersom bara holländare fick angöra Nagasaki. Hans reseskildring är både trivsam läsning och späckad med detaljer om landet och dess folk. I Japan är Thunberg fortfarande väl ihågkommen och räknas som den japanska botanikens fader. Faksimil av originalutgåvorna från 1791-1793, inklusive registren och ordlistan.
Vatsyayana, Mallanaga
The Kama Sutra
(London: Penguin, 1994. ISBN 0-14-062253-5)
Kama är en hinduisk kärleksgud men Kama Sutra knappast den esoteriska visdomslära eller porrriga handbok som den ibland annonseras ut som (Kama Sutras hemliga trix till optimal kärlek direkt till din telefon!) utan en handfast guide till kärleken: hur man hittar en fru och vinner och behåller hennes kärlek. Parfym och rökelse spelar en viktig roll. Inga bilder (OBS! Nytt tips inkluderar rockiga bilder varje gång!) utan 1883 års prisade översättning från sanskrit av Sir Richard F Burton.

Amerika
Collis, Maurice
Cortés och Montezuma
(Stockholm: Prisma, 1969)
Den ruggiga och spännande historien om hur spanjoren Cortés med 500 man, 16 hästar och 14 kanoner erövrade Mexiko. Kakao och majs spelar förstås sin roll.
Díaz del Castillo, Bernal
Mexicos erövring
(Stockholm: Natur & Kultur, 1965)
Samma historia berättad av en som var med. Ögonvittnesskildringar av Montezuma med kakaokoppen vid matbordet, aztekpräster med håret tovigt av blod och conquistadorer som behandlar sår med fett utskuret ur fallna indianer.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-historia.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 09 11
Cookieinfo
Made with a Mac