Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Forntida och antik historia


Jag är skyldig att berätta vad jag har hört, men skyldig att tro det är jag inte.
(Herodotos: Historia, 400-talet f. Kr.)

Se även länkar till
Äldre örtaböcker - nytryck, urval, bearbetningar av äldre verk
Farmakopéer - förteckningar över råvaror och beredningar på apotek
Medicin- och läkemedelshistoria
Forntida och antik historia - Babylonien, Egypten, Grekland, Rom

Bibeln
Tre officiella svenska översättningar finns: Gustav Vasas Bibel 1541, Gustav V:s Bibel 1917 samt Bibel 2000. I Gustav II Adolfs Bibel 1618 och Karl XII:s Bibel 1703 gjordes endast ändringar i stavning och ordformer. Bibel 2000 är avgjort den bästa om det är sakuppgifter om gamla tiders seder och bruk man söker.
• Gamla Testamentet: Om Egypten, Palestina, Mesopotamien-Babylonien, Perserriket, Grekland och Romarriket ca 2000 f. Kr. fram till århundradet f. Kr. De hebreiska texterna (några få på arameiska) började redigeras på 800-talet f. Kr, översattes till grekiska på 200-talet f. Kr. (Septuaginta), till latin på 300-talet e. Kr. (Vulgata) och till europeiska folkspråk under 1500-talet, till svenska första gången 1541.
• Nya Testamentet: Om Palestina, Grekland och Romarriket under första århundradet, då texterna skrevs ner på grekiska. De översattes till latin på 300-talet (Vulgata) och till europeiska folkspråk under 1500-talet, till svenska första gången 1526.
Henrikson, Alf
Biblisk historia
(Stockholm: Bonnier, 1992. ISBN 91-0-055517-7)
Bibeln gjord rolig. Register, dock inte med så vidlyftiga kommentarer som annars är vanligt hos Henrikson.
Koranen
Muhammeds uppenbarelser 610-632 i Mecka och Medina i dagens Saudiarabien, nedtecknade på arabiska årtiondena därpå. Redigerad i 114 sûror (kapitel, huvudstycken; ej att förväxla med buddhistiska sutror). Tre svenska tolkningar finns i dagens bokhandel: Zetterstéen (1917; flera utgåvor, senast 2003), Sadiqa (1988) och Bernström (arabisk-svensk parallelltext, 2002).
Widengren, Geo
Religionens värld: religionsfenomenologiska studier och översikter
(Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1953)
En del om oljor, rökelser och kroppstabun blir det i denna studie av den historiska utvecklingen av rit och ceremoni i "primitiv" religion som påverkat judendom och kristendom.

Mesopotamien och Egypten
Björkman, Gun
! De gamla egyptierna
(Stockholm: Natur och Kultur, 1981. ISBN 91-27-00376-0)
Svensk egyptolog berättar Egyptens historia och om seder och bruk, t. ex. kosthåll, utbildning, kultur, religiöst och politiskt liv. Samtliga dynastier listas med faraoner, drottningar och regeringstider.
Kramer, Samuel Noah
Så levde sumererna
(Stockholm: Forum, 1958)
Amerikansk professor i assyriologi berättar om utgrävningar av sumeriska fyndorter i Mesopotamien i dagens Irak. Här hittades t. ex. det som fortfarande är den äldsta medicinska handledningen, med recept på bl. a. såpa.
Säve-Söderbergh, Torgny
Faraoner och människor: kulturbilder från det gamla Egypten
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1983. ISBN 91-46-14281-9)
Nyutgåva av 1958 års upplaga, som i sin tur var en sammanställning av radioföredrag och tidningsartiklar. Inga källuppgifter.

Grekland och Rom
Henrikson, Alf
! Antikens historier
(Stockholm: Bonnier, tr. 2000. ISBN 91-0-057394-9. Upplaga 6)
Den som vill ha en översikt över den grekiska och romerska antiken rekommenderas varmt Alf Henrikson, som inte bara är spränglärd utan också en gudabenådad berättare. Inga litteraturhänvisningar men 60 sidor "Register och kommentarer" att sträckläsa.
Klynne, Allan och Klynne, Cecilia
Antika rekordboken
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003. ISBN 91-46-20274-9)
Två arkeologer har samlat nära 800 "fantastiska fakta" från den grekisk-romerska antiken, varje notis med källhänvisning till de antika källorna. Tänkt som inspirationsbok för skolbarn men kan fånga vem som helst - mycket roligare än Guinness.
Plutarchos [Plutarkos]
Levnadsteckningar över berömda greker och romare
(Stockholm: Natur och Kultur, 1947)
Urval och översättning av Carl Theander. Fullständig utgåva se nedan.
Plutarchos [Plutarkos]
Plutarch's Lives: in eleven volumes; I-XI
(London: Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958-1962)
Plutarkos har varit huvudkälla för det mesta som skrivits om antiken, bl. a. Shakespeares klassiska dramer. Här hittar man alltså ursprunget till många detaljer som finns på andra ställen. Plutarkos placerar berömda greker och romare parvis och hittar paralleller i deras liv och gärning, därav den latinska titeln "Vitae Parallelae", ofta förkortat Vit. Denna fullständiga utgåva, nytryck av 1914-1926 års, med grekisk och engelsk parallelltext i översättning av Bernadotte Perrin, har ordnats kronologiskt efter grekerna och fördelar sig alltså något annorlunda än Plutarkos ursprungliga böcker från runt år 100:
• Volym 1 (1959): bok 1 Theseus and Romulus, bok 2 Lycurgus and Numa, bok 3 Solon and Publicola.
• Volym 2 (1959): bok 4 Themistocles and Camillus, bok 9 Aristides and Cato Major, bok 13 Cimon and Lucullus.
• Volym 3 (1958): bok 5 Pericles and Fabius Maximus, bok 14 Nicias and Crassus.
• Volym 4 (1959): bok 6 Alcibiades and Coriolanus, bok 12 Lysander and Sulla.
• Volym 5 (1961): bok 16 Agesilaus and Pompey, bok 8 Pelopidas and Marcellus.
• Volym 6 (1961): bok 22 Dion and Brutus, bok 7 Timoleon and Aemilius Paulus.
• Volym 7 (1958): bok 20 Demosthenes and Cicero, bok 17 Alexander and Julius Caesar.
• Volym 8 (1959): bok 15 Sertorius and Eumenes, bok 18 Phocion and Cato the Younger.
• Volym 9 (1959): bok 21 Demetrius and Antony, bok 11 Pyrrhus and Caius Marius.
• Volym 10 (1959): bok 19 Agis and Cleomenes, Tiberius and Caius Gracchus, bok 10 Philopoemen and Flamininus.
• Volym 11 (1962): bok 23 Aratus, bok 24 Artaxerxes, bok 25 Galba, bok 26 Otho. Register till samtliga volymer.

Plutarchos [Plutarkos]
Plutarch's Moralia 5, 351 C - 438 E
(London: Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936)
Moralia är Plutarkos (ca 46-120) bevarade författarskap förutom levnadsteckningarna (ovan). De 78 texterna fyller 15 volymer i Loeb Classical Librarys utgåva (1927-1976). Volym 5 innehåller "On the worship of Isis and Osiris" om religiöst liv i Egypten som inkluderar hans recept på rökelseparfymen kyphi. Plutarkos var väl skickad för uppgiften; han var förutom läkare och romersk konsul också Delfipräst. Grekisk och engelsk parallelltext. Översättning Frank Cole Babbitt.


Grekland
Arrianos
Alexander den store
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2001. ISBN 91-46-21039-3)
Arrianos beskrivning från början av 100-talet, nära fem århundraden efter Alexander, baseras på nu försvunna redogörelser av män som var med. Truppuppställningar och dagliga offer beskrivs samvetsgrant, mindre om botanik och seder från de genomkorsade länderna från Grekland till Indien. Första översättningen från grekiska till svenska kom 1944, här i nyöversättning och med inledning och kommentarer av Ingemar Lagerström. Register.
Bamm, Peter
Alexander den store eller världens förvandling
(Stockholm: Forum, 1966)
Om ett av historiens mest osannolika livsöden, som definitivt förvandlade världen.
Briant, Pierre
Alexander den store
(Stockholm: Alhambra, 1999. ISBN 91-88992-25-X)
Alexanderhistoria uppdaterad med de senaste årtiondenas forskning.
Chadwick, John
Mykenes röst: tolkningen av Linear B
(Stockholm: Aldus, 1960)
Historien om hur Michael Ventris, 30-årig engelsk arkitekt, knäckte koden till den mykenska kulturens skriftspråk. Lertavlorna berättar bl. a. en del om bruket av parfymerad olja för 3-4.000 år sedan. Författaren är professor i klassisk filologi i Cambridge.
Flacelière, Robert
Dagligt liv i antikens Grekland
(Stockholm: Prisma, 1969)
Det finns en hel del läsvärda böcker om vardagstillvaron i antikens Grekland och Rom. I denna ges en hel del om familj, arbete, måltider, hygien, klädedräkt, religion m.m. i Sparta och Aten.
Furuhagen, Hans
Bonniers världshistoria; 3: Grekernas värld
(Stockholm: BonnierFakta, 1982. ISBN 91-34-50077-4)
Utmärkt för den som vill orientera sig om grekisk vardagsliv, politik, handel, kultur och religion från äldsta tid till tiden efter Alexander den store. Register, litteraturförteckning.
Herodotos
! Historia
(Stockholm: Norstedt 2000. ISBN 91-1-300804-8)
Bok 1 (greker och perser inklusive Assyrien och Babylon), 2 (Egypten och Arabien), 3 (perserriket och Indien), 4 (Skytien och Afrika) och 5 (Aten och grekernas uppror mot perserna) utgör den långa bakgrunden till böckerna 6-9 som handlar om krigen mellan greker och perser på 400-talet f. Kr. Originaltitel: "Historiai". Nyutgåva av Claes Lindskogs översättning från 1920. Tegelstensvolym; en mer hanterlig utgåva från 1968 är uppdelad på två volymer omfattande böckerna 1-4 respektive 5-9.
Herodotos
The histories
(London: Penguin Classics, 1996. ISBN 0-14-044638-9)
Aubrey de Selincourts prisade engelska översättning. Se ovan om innehåll. Här finns också ordlistor, kartor, bilagor om grekisk klädedräkt och mått och vikt på Herodotos tid samt en bibliografi för den som vill fördjupa sig.

Romarriket

Caesar, Gaius Iulius [Caesar, Julius]
Kriget i Gallien: I-II
(Stockholm: Natur och Kultur, 1963)
Rapporten om Galliens erövring 58-52 f. Kr. är knastertorr, t. ex. omtalar Caesar sig själv böckerna igenom i tredje person, men det som berättas om Vercingetorix' galler, blåmålade britter och andra barbarfolk är helt igenom fascinerande. Ceasar hade politiska baktankar (ett konsulval stundade) när han skrev ned redogörelsen, så alla eventuella misstag beror på andra. Parallelltext på latin och svenska, med inledning, kommentarer och översättning av Åke Fridh. Originaltiteln "Bellum Gallicum" brukar förkortas BGall i historiska redogörelser.

Gibbon, Edward
Romerska rikets nedgång och fall: i D.M. Lows förkortade version; I-II
(Stockholm: Forum 1999)
Mycket av historieskrivningen om Europa och Västasien har reviderats sedan publiceringen 1776-1788 men Gibbon är en god berättare. Denna förkortade utgåva med 71 av ursprungligen 91 kapitel utkom första gången 1960. Översättning från engelska av Claes Gripenberg.
Volym I (ISBN 91-37-11593-6)
Del 1: 98-323 om Roms guldålder och sönderfall, kristendomens insteg.
Del 2: 313-460 om romarrikets delning i Västrom och Östrom 395, tidig kyrkohistoria, barbarinvasionerna.
Volym II (ISBN 91-37-11595-2)
Del 3: 328-1356 om Västroms fall 476, tidigt kristet klosterväsen, islams framväxt.
Del 4: 800-1500 om korståg, påvestrider, Östroms fall med turkarnas erövring av Konstantinopel 1453. I denna volym också kronologi och personregister till alla delarna.
Miller, J. Innes
The spice trade of the Roman empire: 29 N.C. to A.D. 641
(Oxford: Clarendon Press, 1969)
Innehållsrik studie om romersk kryddhandel: vilka varor, vilka resrutter, vilka priser, vilka tullsatser, vilka effekter för handelsbalansen m.m. Identifiering växt för växt så långt man var klar över dessa i slutet av 60-talet. Författaren var väl skickad för uppgiften: efter arbete i imperiets tjänst i Sydostasien doktorerade han i historia i Oxford. Register, kartor, tabeller, omfångsrik bibliografi.
Plinius d.ä. [Plinius Secundus, Gajus, d.ä.]
Om bildkonsten: Naturalis historia XXXIII-XXXVII
(Jonsered: Åström, 1997. ISBN 91-7081-130-X)
Den äldre Plinius (år 23-79) är måhända mest känd för sin död vid Vesuvius utbrott, dit han kom som befälhavare för en flottstation. På fritiden var han en mycket produktiv författare. Nära 50 verk har förkommit, men inte naturhistorian som sedan dess varit den främsta källan till antikens naturkunskap och i nära 1.600 år till naturkunskap över huvud taget. Till engelska och andra stora språk har Plinius översatts men svenskan har fått vänta 1.900 år. Ljuset kommer från Jonsered! Denna utgåva omfattar de fem sista böckerna om metaller, mineraler och ädelstenar: 33 (guld, silver, kvicksilver), 34 (brons, koppar, statyer), 35 (jord, piment, målning), 36 (stenar, marmor, arkitektur), 37 (pärlor, bärnsten, ädelstenar). Översättning till latinsk parallelltext av Bengt Ellenberger.
Plinius d.ä. [Plinius Secundus, Gajus, d.ä.]
Om människan: Naturalis historia VII: antikens världsrekordbok
(Jonsered: Åström, 2000. ISBN 91-7081-163-6)
Plinius bok 7 på temat människan återberättar mycket antik kuriosa om avlägsna folk - skyter som inte kan sjunka i vatten, indier utan mun och de berömda enbeningarna, "som vid stark hetta kastade sig baklänges på marken och i liggande ställning skyddade sig med den skugga deras fot gav". Denna utgåvas undertitel "Antikens världsrekordbok" kommer av de många märkliga rekord i flerbarnsfödsel, livslängd, snillrikhet, högsta priset på slav etc. som redovisas. Kommentarer och översättning till latinsk parallelltext av Alf Önnerfors.
Pliny [Plinius Secundus, Gajus, d.ä.]
! Natural history: in ten volumes: 1-10
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: Heinemann, 1938-1983)
Detta är den oavkortade standardutgåvan i serien Loeb Classical Library av Plinius naturhistoria (originaltitel: "Naturalis Historia", ofta förkortat NH). Latinsk och engelsk parallelltext i översättning av Harris Rackham, från sjätte volymen delvis och från sjunde helt av W. H. S. Jones.
Totalt omfattar naturhistorian 37 böcker (långa kapitel): 1 (källor), 2 (astronomi, väder, mineralolja), 3 (geografi södra-västra Europa), 4 (geografi östra-norra Europa), 5 (geografi Nordafrika), 6 (geografi Västasien, Indien), 7 (människan, människor, otroliga fenomen - se ovan), 33-37 (metaller, mineraler, ädelstenar - se ovan). Böckerna 8-32 däremellan handlar om växtriket och läkekonsten:
Volume 3: Libri VIII-XI (bok 8-11)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983. ISBN 0-674-99389-6)
(Lonndon: Heinemann, 1983. ISBN 0-434-99353-0)
Bok 8-9 (landdjur och vattendjur), 10 (fåglar, människans sinnen, sömn, drömmar, sexualitet), 11 (insekter, honungsbin, människans blod, tal, fysionomi, diet).
Volume 4: Libri XII-XVI (bok 12-16)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1968. ISBN 0-674-99408-6)
(London: Heinemann, 1968. ISBN 0-434-99370-0)
Bok 12-13 (exotiska träd, hartser, kryddor), 14 (vinranka, vin), 15 (olivträd, fruktträd), 16 (skogsbildande träd). Personregister.
Volume 5: Libri XVII-XIX (bok 17-19)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971. ISBN 0-674-99409-4)
(London: Heinemann, 1971. ISBN 0-434-99371-9)
Bok 17 (jordbruk, sädesslag), 18 (jordbruk), 19 (segling, trädgårdsodling, lin).
Volume 6: Libri XX-XXIII (bok 20-23)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1951)
(London: Heinemann, 1951)
Bok 20 (grönsaker, deras läkemedel), 21 (blommor, örter, deras läkemedel, biodling), 22 (blommor, örter, deras läkemedel, mått och vikt), 23 (vinranka, vinäger, valnöt). Personregister, register över gudomar och folk.
Volume 7: Libri XXIV-XXVII (bok 24-27)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1966. ISBN 0-674-99432-9)
(London: Heinemann, 1966. ISBN 0-434-99393-X)
Bok 24 (skogsbildande träd, deras läkemedel, magiska växter), 25 (örter, deras läkemedel), 26 (sjukdomar, botemedel), 27 (vilda växter, deras läkemedel). Register över växter, sjukdomar och namn.
Volume 8: Libri XXVIII-XXXII (bok 28-32)
(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1963. ISBN 0-674-99460-4)
(London: Heinemann, 1963. ISBN 0-434-99418-9)
Bok 28 (magi, spådomar, läkemedel från den mänskliga kroppen), 29 (läkekonstens historia, läkemedel från landdjur), 30 (magi), 31 (vatten, salt, soda), 32 (vattendjur, vattenväxter). Register över fiskar.
Seneca, Lucius Annaeus
Om livets korthet: om livslycka: om själens ro: valda brev
(Göteborg: Daidalos, 1986. SBN 91-86320-10-6)
Seneca (4 f. Kr. - 65 e. Kr.) gäller för att vara en antikens humanist. Här är han bäst när han skäller på sedernas förfall. Det fanns anledning; han hade varit kejsar Neros lärare. Nyutgåva av svensk tolkning från 1900-talets början av Johan Bergman.
Suetonius
Kejsarbiografier
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002. ISBN 91-46-20068-1)
Levnadsteckningar över Julius Caesar och kejsarna Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus och Domitianus, skrivna på 100-talet. Intima och ruggiga skvallerdetaljer kan utlovas. Originaltitel: "De vita Caesarum". Svensk översättning, den första på 170 år, av Ingemar Lagerström. Vidlyftig notapparat, stamtavlor, kartor, lästips.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-historia-antik.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 06 6
Cookieinfo
Made with a Mac