Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Floror och växtguider


! Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10 000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd
(Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-4718-5)
Innehållsrikt mastodontverk som försöker greppa allt och kanske lyckas. Först beskrivs släktet, därefter de viktigaste arterna med 10-15 rader text och ofta också foto. Originalet från Australien har bearbetats av nära 30 redaktörer, fackrådgivare och översättare, som alla - ovanligt för Könemann - presenteras med namn. Kan bli en oumbärlig handbok för den som orkar lyfta 3,9 kilo från hyllan.

Norden
Fitter, Richard och Fitter, Alastair
! Bonniers flora i färg: en fälthandbok
(Stockholm: Bonnier, 1979. ISBN 91-0-042848-5. Upplaga 3)
Engelskt original ("The wild flowers of Britain and Northern Europe") men fullt användbar i Sverige. En fälthandbok med nycklar och goda illustrationer är vad icke-botaniker behöver och denna är utmärkt, omfattande det mesta vildväxande utom gräs och halvgräs. Nycklar till träd efter bladens form, till övriga växter efter blommornas färg och form. Register över svenska och latinska namn, ordförklaringar.
Lindman, Carl Magnus
Bilder ur Nordens flora
(Stockholm: Wahlström & Widstrand 1994. ISBN 91-46-16613-0)
Samtliga 663 bilder av nordiska växter från de tre första volymerna utgivna 1901-1905. Systematiskt och alfabetiskt register. Andra och tredje upplagorna med utvidgat och förbättrat bildmaterial finns utlagda på nätet.
von Linné, Carl
! Svensk flora: systematisk framställning av växterna i Sverige: med arternas skiljaktigheter, andra författares växtnamn, invånarnes växtnamn, växtplatser, hushållningsnytta, farmakopéernas apoteksvaror
(Stockholm: Forum, 1986. ISBN 91-37-08862-9)
Första upplagan kom 1745, en andra utökad tio år senare. Det tog alltså över 200 år innan Linnés svenska flora översattes till svenska, för naturligtvis skrev Linné på latin (Flora Svecica). 1.300 arter beskrivs med oefterhärmerlig Linné-charm mitt i systematiken. Utan illustrationer (se Palmstruch nedan). Med 1700-talets register (latinska och svenska namn) och förteckningar (nämnda insektsarter, uppgiftslämnare, svenska och utländska botaniska verk fram till 1751). Översättning av andra upplagan från 1755 av Helge Erickson och Åke Ohlmarks som också lagt till ett register med nutida latinska och svenska namn.
Martinsson, Karin
! Linnés blomsterur
(Stockholm: Prisma, 2004. ISBN 91-518-4169-X)
I Philosopha botanica (1751) presenterade Linné upptäckten att blommor öppnas och sluts regelbundet under dygnet. 46 växtexempel gavs varav 43 ställdes samman till ett tänkt blomsterur. Något eget ur anlade aldrig Linné men häftet gick ut i tio upplagor som inspirerade många andra att göra det. Om detta berättar Karin Martinsson, botaniker och informatör vid Botaniska trädgården i Uppsala, och presenterar 42 växter i ord och bild; de flesta av Linnés ursprungliga, några han noterade senare och ytterligare några som varit populära i senare ur. Faksimil av Linnés ursprungliga växtlista; litteraturlista.
Mossberg, Bo och Rydberg, Hans
Alla Sveriges fridlysta växter
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1995. ISBN 91-46-16673-4)
(Stockholm: Naturskyddsföreningen, 1995. ISBN 91-5580311-3)
Upptar i text och bild alla helt eller delvis fridlysta växter i Sverige, ca 170 st.
Mossberg, Bo och Stenberg, Lennart
! Den nordiska floran
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1992. ISBN 91-46-14833-7)
2.500 nordiska örter, buskar och träd med underarter och varieteter presenterade i text och bild och med kartor som visar utbredningen - "den mest kompletta nordiska flora som givits ut hittills". Systematisk uppställning med fullständigt register på svenska och latin. Lite för mycket att ta med sig ut, men ska man ha en enda flora hemma så är det denna.
Nilsson, Edvin och Sandberg, Gustaf
Det blommande fjället : fjällväxter berättar
(Stockholm: BonnierFakta, 1982. ISBN 91-34-50167-3)
Inspirerad och inspirerande introduktion till det norrländska landskapet och dess växter, med foton av både landskapstyper och enskilda växter. Uppdelad i växttyper som buskar, risväxter, lavar etc. Båda författarna har arbetat med växter och natur i fjällområdet i årtionden och kan berätta om barrskogens förflyttning och snösmältans påverkan så att värsta asfaltsbarn blir intresserat.
Podlech, Dieter
Medicinalväxter
(Stockholm: Bonnier Fakta, 1989. ISBN 91-34-51044-3)
315 läkeväxter med färgbild och anvisningar om hur de kan användas, ordnade efter blommans färg. Tyskt original med en del vanliga sydväxter som citronträd, men fungerar som behändig bestämningsbok för nordiska växter. Svensk bearbetning Örjan Nilsson.
Nylén, Bo
Nordens flora
(Stockholm: Norstedt, 1992. ISBN 91-1-913072-4)
Över 1.000 nordiska arter i text och bild av författaren, tänkt som fälthandbok. Systematisk uppställning som kan vara ett mysterium för ickebotaniker - efter ek kommer brännässla - men bra register finns.
Nyman, C F
Utkast till svenska växternas naturhistoria eller Sveriges fanerogamer skildrade i korthet med deras växtställen och utbredning m.m, deras egenskaper, användning och historia i allmänhet: förra och sednare delen
(Stockholm: Gidlund, 1980. ISBN 91-7021-303-8)
Faksimilutgåva av första upplagan från 1867-68.
Palmstruch, Johan Wilhelm, Quensel, Conrad och och Swartz, Olof Peter
Svensk botanik; 1-6
(Stockholm: Palmstruch, 1802-1809)
Tanken bakom detta jätteprojekt var att illustrera och kommentera Linnés flora som utkommit oillustrerad ca 50 år tidigare (se ovan). Quensel och Swartz, professorer i naturalhistoria respektive botanik, stod för texterna. Palmstruch tog avsked som ryttmästare för bildarbetet och hann med sex band, ungefär ett om året. En hel del av bilderna återanvändes i början av 1900-talet i "Bilder ur Nordens flora" (se ovan) som finns utlagd på nätet.
Swartz, Olof Peter och Wahlenberg, G
Svensk botanik; 7-8
(Stockholm: G J Billberg 1812-1819)
Med Palmstruchs död gick luften ur projektet och det började gå långsamt...
Wahlenberg, G och Wahlberg, P F
Svensk botanik; 9-11
(Stockholm: Vetenskapsakademin 1823-1843)
... och de tre sista banden tog 20 år.
Ellmer, Maria
Sveriges vildväxande träd och buskar
(Helsingborg: Föreningen Helsingborgstraktens Natur, 1981. ISBN 91-7260-513-8)
Det började med en utställningskatalog i Helsingborgs botaniska trädgård, som blev så efterfrågad att den omarbetades till bok. 55 vanliga träd och buskar i Sverige beskrivs med svartvita teckningar, och bestämningstabeller hjälper till att identifiera. Liten och enkel - och långt, långt bättre än många färgrika verk på glättat papper.

Medelhavsområdet
Hylander, Tore
! Blommor och träd vid Medelhavet
(Stockholm: Bonnier, 1975. ISBN 91-0-040183-8. Upplaga 2)
Guidebok för turisten med 325 vilda och odlade arter i text (botaniska beskrivningar, kulturkommentarer) och bild (färgfoton). Mycket kompakt och innehållsrik. Utbredningskartor, alfabetiskt register, växtnamn på många språk, tips på botaniska trädgårdar, utförlig kommenterad litteraturlista. Skriven med kärlek.
Hylander, Tore
Blommor och träd vid Medelhavet
(Stockholm: Bonnier, 1988. ISBN 91-34-50907-0)
Omarbetad och utvidgad upplaga av ovanstående.
Sandhall, Åke och Swenson, Ulf
Växter från varma länder: Kanarieöarna, Madeira och Medelhavsområdet
(Stockholm: Interpublishing, 2000. ISBN 91-86448-41-2)
Botaniska och kulturhistoriska notiser till ca 400 växter, alla väl illustrerade med de grälla färgfoton som verkar typiska för genren. Snabbguide, ordförklaringar, alfabetiskt register, personregister, förteckning över botaniska trädgårdar, litteraturförteckning.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-floror.html
Datum: 2021 09 17 - Uppdaterad: 2010 01 26
Cookieinfo
Made with a Mac