Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Litteratur

Djur och animaliska råvaror


Honungsbi
Crane, Eva
Honung
(Stockholm: Natur och kultur, 1985. ISBN 91-27-01489-4)
En bok för biodlaren och entusiasten, med tabeller som "Livslängd för arbetsbi i relation till yngeluppfödning" och "Övre gränser på Pfundskalan för olika sorters honung enligt australisk, kanadensisk och USA-standard". Engelskt original: A book of honey.
Kirkevold, Roar Ree och Gjessing, Trond
Den store biplanteboken: viktige planter fpr bier og birøktere
(Ramnes: R. R. Kirkevold, 2003. ISBN 82-996785-0-1)
Uppslagsverk med 101 nordiska växter som ger nektar och pollen, rolig och nyttig för både biodlare och andra. Växten i bild, kulturhistoria, färgen på dess pollen... Litteraturlista.
Mattson, Carl Otto
Bin till nytta och nöje
(Stockholm: Natur och Kultur / LT, 1994. ISBN 91-27-35377-X)
Handbok för den som funderar på biodling. Om biet, dess liv och sjukdomar, och om honung, däremot inget om vax eller andra biprodukter. Rikt illustrerad med foton och statistiska tabeller.
Scharp, Dag W.
Stora biboken: människan och biet genom tiderna
(Malmö: Forsberg, 1966)
Verkligen stora biboken - nära 500 sidors hopplock om biets och biodlingens historia världen över och i alla tider, biets anatomi, sjukdomar, "det praktiska biåret". Rikligt med litterära citat och bilder på allt från egyptiska bi-hieroglyfer till närbilder på gaddar. Person- och sakregister.

Kaskelottval
Fichtelius, Karl-Erik och Sjölander, Sverre
Människan, kaskelotvalen och kunskapens träd: en jämförelse mellan storhjärnade djurs intelligens
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1971. Upplaga 2)
Översikt över valarna och därefter koncentration på kaskeloten, dess liv och intelligens annorlunda än vår. Litteraturlista.
[Miljödepartementet]
Regeringens proposition 2003/04:124: En hållbar svensk politik i fråga om valar
(Stockholm: Miljödepartementet, 2004)
Regeringens redovisning inför riksdagen om vilken valpolitik man fört de senaste åren och tänker föra i framtiden. Mitt i politiken ges en del hårdfakta - ovanligt annars när det pratas valar - t. ex. vilka arter som är hotade och vilka länder som fiskar. Finns även nätpublicerad; följ länkar till råvaror och ingredienser.

Silkeslarv
Bergström, Eva och Öhrlén, Peter
Siden
(Stockholm: Natur och Kultur/LT, 1999. ISBN 91-27-34992-6)
Om silkesfjärilens och andra mullbärsspinnares liv och död och tillverkning av siden i Europa och Asien, inklusive 1700-talets svenska odlingsförsök.
Feltwell, John
The story of silk
(New York: St Martin's Press, 1991. ISBN 0-312-05772-5)
Om silkeslarven och dess odling, alla slags sidentyger och handeln med dem från Sidenvägens tid till idag. Ordlista över specialtermer, alfabetiskt register, gedigen litteraturförteckning.
Hearn, Lafcadio: In ghostly Japan - med klassisk beskrivning av silkeslarven som inte får missas - se Parfym- och rökelsehistoria.
Handley, Susannah
Nylon: the manmade fashion revolution: a celebration of design from art silk to nylon and thinking fibres
(London: Bloomsbury, 1999. ISBN 0-7475-3445-4)
Historien om nylon är också historien om silke - amerikanska DuPont kunde surfa på den nationalistiska vågen i början av andra världskriget och lansera polyamiden mycket medvetet för att konkurrera ut importerat japanskt silke. Bra arkivarbete av författaren, som är textilforskare och f.d. konsult åt DuPont. Vidlyftig bibliografi, register.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/litt-djur.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 09 24
Cookieinfo
Made with a Mac