Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Nyttoväxters odling och skörd


Se även länkar till
Doftämnens tillverkning och handel - industri, miljö
Särskilda örter, gräs och buskar till läkemedel, doft, färg, olja
Särskilda träd till läkemedel, doft, olja
Särskilda djur - honungsbi, kaskelottval, sibetdjur, silkeslarv
Äldre medicin - antika texter och örtaböcker, historisk och alternativ medicin

Metamorphoses (Ovidius år 1)
USA: The Internet Classics Archive. Ovidius metamorfoshistorier i engelsk översättning. Så här uppstod växterna enligt grekisk mytologi.  (Fungerande länk oktober 2010)
! Major food and agricultural commodities and producers
Italien: FAO; FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Statistik om världens livsmedelproduktion 1961-2005. Tre ingångar:
Commodities by country (välj land och se de 20 livsmedel det producerar mest av). Madagaskars största livsmedel 2005: Vanilj.
Countries by commodity (välj livsmedel och se de 20 största producentländerna). Största tillverkaren av honung 2005: Kina.
Country rank in the world (välj land och se var upp till 50 livsmedel därifrån ligger i producentligan). Nederländernas bästa placeringar: trea på svamp, femma på blåbär.
(Fungerande länkar oktober 2010)

Odling och skörd
Crop calendar
USA: George Uhe Company. Importör av eteriska oljor och doftämnen ger internationell skördetabell för moderväxter till eteriska oljor. (Fungerande länk oktober 2010)
Crop index
USA: Purdue University, centrum för växtförädling. Texter om hundratals odlade nyttoväxter, här listade alfabetiskt, även sökbara. Inte så glassigt men bostavligt talat matnyttigt. (Fungerande länk oktober 2010)
! The fragrant harvest: Exploring India's aromatic traditions
USA. Personlig hemsida av Christopher McMahon, som ger reserapporter från Indiens källor av frankincense, jasmin, sandelträ och vetivert.  (Fungerande länk oktober 2010)
Impecta handels
Sverige: Impecta. Impectakatalogens ankomst är julafton för Sveriges amatörodlare. Här finns fröer till många optimistiska projekt - färgväxter som henna och indigo, medicinalväxter som arnika och johannesört, doftväxter som älggräs och myskmadra, träd som sandelträ och trollhassel, och varenda grönsak, kryddört, krukväxt och prydnadsväxt man kan önska sig. Alltid hjälpsamma, även sedan kunden lämnat ifrån sig pengarna. (Fungerande länk oktober 2010)
Skogsskafferiet
Sverige: Skogsskafferiet. Ett par entusiaster har sorterat ätliga svenska växter efter skördemånad och användningsområde (te, varmrätt, godis...). För själva innehållet (växtbeskrivningar, växtegenskaper, recept) länkas sedan till andra sidor som Shenet, Virtuella floran, Svampguiden, Nyfiken Vital, Paranormal och Matklubben. Snyggt och användbart. (Fungerande länk oktober 2010)

Miljöaspekter
Convention on International Trade with Endangered Species (CITES): Site map
Storbritannien? CITES. "Konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda arter av djur och växter" trädde i kraft 1975 och idag är nära 170 länder anslutna. Ansvariga myndigheter i Sverige är Jordbruksverket och Tullverket, dit den ska vända sig som handlar med djur eller växter som finns på listan. Gällande EU-lag om handel med utrotningshotade arter är förordning 338/97.
Artlistan Appendices I, II and III omfattar djur och, långt ner, växter.
• Klass I: Omedelbart hotade arter. Får i princip bara handlas med för vetenskapliga ändamål. Både import- och exportlicens krävs. 600 djur, 300 växter.
• Klass II: Hotade. Exportlicens krävs. 1.400 djur, 25.000 växter. Siffran för växter är en beräkning innefattande bl. a. orkidéer vars antal inte är känt.
• Klass III: Inte hotade men kan bli. 270 djur, 30 växter.
Tolkningshjälp till artlistan behövs. Reservationer mot klassningen innebär att det reserverande landet inte kommer att följa rekommendationen. (Fungerande länkar oktober 2010)
! Cropwatch
England: Cropwatch. Tony Burfield och andra engelska aromaterapeuter om växt- och djurarter som hotas av doftindustrin, t. ex.:
Threatened and vulnerbale species: a list of essential oils recommenden by Cropwatch not to be used in aromatherapy
Theatened and vulnerable species: A list of essential oils recommended by Cropwatch not to be used in cosmetics/perfumery
Unethical use of rare and threatened plant and animal products in the aroma industry
Updated list of threatened aromatic plants used in the aroma industry v. 1.02 Nov. 2007 (PDF 66 sidor) (Fungerande länkar oktober 2010)
Life patents and trade
USA: American University. Rapport nr 140, 1994, från TED (Trade and Environment Database). När företag vill ta patent på livsformer hänvisar de gärna till hotade arter i regnskogar. (Fungerande länk oktober 2010)
TED case studies: an online journal
USA: American University, Washington. I TED (Trade and Environment Database) innehåller hundratals examensarbeten om ekologiska och ekonomiska konsekvenser av handel med naturresurser. Kvaliteten svajar men källförteckningarna är exemplariska! (Fungerande länk oktober 2010)

Ekologisk odling
Allkorn
Sverige: Allkorn. Nätverk av ekologiska producenter för att marknadsföra kvalitetssorter av stråsäd och andra fröer för att främja biologisk mångfald. Hit kan odlare vända sig för att beställa fröer till gamla sorter av t. ex. vete. (Fungerande länk oktober 2010)
Programmet för odlad mångfald (POM)
Sverige: Programmet för odlad mångfald. Ett samarbete mellan botaniska trädgårdar, universitet, myndigheter, föreningar och näringsliv för att inventera, samla in, odla och förädla kulturväxter. Så här långt har man tagit sig an t. ex. äldre sorter av frukter och bär, humle och gamla rosor. Var och en med intresse får delta och dela med sig. (Icke fungerande länk oktober 2010)
! VäxtEko
Sverige: Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Artiklar, forskningsrapporter, försöksresultat, rådgivningsmaterial och examensarbeten om växtskydd och ekologisk odling i Sverige. Arbetena kommer från Jordbruksverket, SLU, länsstyrelser, hushållningssällskap m.fl. Allt är i fulltext i HTML-format (1980-tal-1999) eller PDF-format (2000-) och sökbart på titel, författare eller ord i text. (Fungerande länk oktober 2010)

Genetisk modifiering
Genetically modified (GM) foods authorised in the European Union under the novel food regulation (EC) 258/97 (PDF 2 sidor)
EU: EU-kommissionen, DG Health and Consumer Protection. Listan med GMO-grödor som får användas i livsmedel i EU, för närvarande 20 sorter av majs, raps, bomull och soja. (Fungerande länk oktober 2010)
Genetiskt modifierad mat, GMO
Sverige: Livsmedelsverket. Kort om GMO-grödor i livsmedel och andra produkter, risker och märkning. Länkar till rapporter, regler och förordningar. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-nyttovaxter.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 10 24
Cookieinfo
Made with a Mac