Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Djur


Se även länkar till
Doftämnens tillverkning och handel - industri, miljö

Honungsbi
Bin
Sverige: Studera.com säljer datorprogram för självstudier. Sidorna om bin är ett bete som ska visa skolvärlden vilken hög kvalitet företaget håller, och det är bra bete. Allt om olika sorternas bin, deras liv och död, arbete och arbetsprodukter. (Fungerande länk oktober 2010)
Bin och humlor
Sverige: Jordbruksverket. Startsidan för regler om biodling. (Fungerande länk oktober 2010)
Biskötseln
Sverige: Linköpings universitet, Projekt Runeberg. "Uppfinningarnas bok: översigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden" (1873-1875). "Pastor Dzierzon i Karlsmarkt i preussiska Schlesien har genom sina försök bevisat, att ej alla bostäder behaga bina lika mycket eller äro för dem lika goda". (Fungerande länk oktober 2010)
Honeybees under attack on all fronts
USA: New Scientist (2695, 2009 02 19; Debora MacKenzie). I USA och Europa har honungsbin börjat massdö utan förklaring. Stora summor forskningspengar har kastats in. (Fungerande länk oktober 2010)
Killer bees in the United States
USA: American University. Rapport nr 279, 1996, från TED (Trade and Environment Database). För att öka produktionen av honung importerade brasilianska staten 1956 afrikanska honungsbin att korsa med vanliga. Men några smet. 1971 hade svärmarna nått Argentina, 1976 Venezuela, 1980 Colombia, 1986 Mexiko, 1990 Texas. (Fungerande länk oktober 2010)
Massdöd av bin: samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder (PDF 178 sidor)
Sverige: Jordbruksverket (2009). När en tredjedel eller hälften av alla bin plötsligt dör som började hända i flera länder 2008 är det dags att tänka på konsekvenserna även om man inte känner till orsakerna. Regeringarna i USA och EU satte till alla klutar. För Sveriges del kom Jordbruksverket fram till att det väl är bäst att fortsätta som förut med att se till att Bisjukdomslagen och Bisjukdomsförordningen efterlevs. Rapport 2009:24. (Fungerande länk oktober 2010)
Det nordiska biet och det pågående räddningsprojektet
Sverige: Nordbi. Färre än 1 % av Sveriges 80.000 bisamhällen är av rasen mörkt nordiskt bi. Sedan 1980-talet avlas det systematiskt för att få fram en ny stam. (Fungerande länk oktober 2010)

Where have all the bees gone?
USA: New Scientist (2596, 2007 03 22; Michael Reilly). Amerikanska biodlingens nya mysterium, colony collapse disorder (CCD): bisamhällena går under när tiostusentals arbetsbin överger kuporna och bara försvinner utan ett spår. (Fungerande länk oktober 2010)


Kaskelottval
Ambergris: a pathfinder and annotated bibliography
USA: Privat hemsida. Marinbiolog/bibliotekarie ger mycket uttömmande litteraturreferenser till kaskelottvalen och dess ambra. Snyggt är det också. (Fungerande länk oktober 2010)
Ambergris update
England: Cropwatch. Om ambra och hotet mot kaskelottvalen. (Fungerande länk oktober 2010)
Regeringens proposition 2003/04:124: En hållbar svensk politik i fråga om valar (PDF 61 sidor
Sverige: Regeringen. Regeringen redovisar sin valpolitik för de folkvalda i riksdagen. Här ges en del fakta - ovanligt när det pratas valar. (Fungerande länk oktober 2010)

Sibet
Animal Diversity Web: Viverridae: Classification
USA: University of Michigan: Museum of zoology. Jättelik men lätthittad hierarki med länkar till beskrivningar. Här klassen däggdjur, ordningen rovdjur, familjen Viverridae, där 3 underfamiljer innehåller 11 släkten med inalles 16 arter av sibet. (Fungerande länk oktober 2010)

Silkeslarv
Silkesmasken
Sverige: Linköpings universitet, Projekt Runeberg. "Uppfinningarnas bok: översigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden" (1873-1875). Silkeslarven och silkesframställningen och ytterligare lite om odlingen. (Fungerande länk oktober 2010)
Silkworms (Lafcadio Hearn 1899)
USA: Internet sacred texts archive. Lafcadio Hearns tänkvärda betraktelse över silkesmaskens liv; ur "In ghostly Japan" (1899). (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-nyttodjur.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac