Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Myndigheter


Se även länkar till
Medialarm om kosmetika

Sverige
Jordbruksverket
Svensk tillsynsmyndighet för djurhållning och lantbruk. Startsidan för Bin och humlor. (Fungerande länk oktober 2010)
Kemikalieinspektionen
Svensk tillsynsmyndighet för kemiska produkter. På webbplatsen finns en inte helt användarvänlig kemidatabas. (Fungerande länk oktober 2010)
Konsumentverket/KO
Svensk tillsynsmyndighet för konsumentfrågor. Hit anmäls fall av otillbörlig marknadsföring. På webbplatsen finns också en kom-ihåg-lista vid köp över nätet - ångerrätt, öppet köp, kundtjänst etc. ska fungera även vid köp online. (Fungerande länk oktober 2010)
Livsmedelverket
Svensk tillsynsmyndighet för livsmedel, bl. a. ansvarig för att E-nummerlistan publiceras (sker sällan, så se här). (Fungerande länk oktober 2010)
Läkemedelsverket
Svensk tillsynsmyndighet för läkemedel och kosmetika. Hit ska den som tillverkar kosmetiska och hygieniska produkter anmäla företag och produkter. Länkar till Läkemedelsverkets föreskrifter och EU:s förordningar och direktiv listas kronologiskt men byter adresser ofta. (Fungerande länkar oktober 2010)

EU
! Opinions
EU: EU-kommissionen; Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Vetenskapliga kommittén för konsumtionsvaror (f.d. "Kosmetikakommittén") ger expertutlåtanden om kosmetika som ligger till grund för lagstiftning. Utlåtanden i PDF-format har samlats under rubrikerna Fragrances, Hair Dyes, Consumer Products, Preservatives, UV-Filters, Other Substances, Position Papers. Pressmeddelanden: News. Ovanligt stabila adresser för att vara en EU-myndighet. (Fungerande länkar oktober 2010)

USA
FDA Cosmetics
USA: U.S. Food and Drug Administration (FDA). Byggs inte om varje halvår utan avdelningarna har samma adress år efter år och fylls på med saker av vikt. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-myndigheter.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac