Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Miljö- och djurskydd


Se även länkar till
Medialarm om kosmetika
Branschorganisationer - Sverige, Europa, USA
Yrkesorganisationer - hud- och hårvård, aromaterapi, parfymeri

Miljöskydd
Fältbiologerna
Sverige 1947-: Fristående ungdomsorganisation till Svenska Naturskyddsföreningen.
(Fungerande länk oktober 2010)
Greenpeace Sverige
Sverige 1983-: Gren av Greenpeace International som bildades 1971. Huvudsäte i Amsterdam.
(Fungerande länk oktober 2010)
Miljöförbundet Jordens Vänner
Sverige 1995-: Sammanslagning av Jordens vänner (1971), en gren av Friends of the Earth International bildat samma år, och Miljöförbundet (1976-).
(Fungerande länk oktober 2010)
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)
Sverige 1909-: Gammal är äldst.
(Fungerande länk oktober 2010)
World Wildlife Fund (WWF)
Schweiz 1961-: Länk till svensk (engelskspråkig) sida finns också.
(Fungerande länk oktober 2010)

Djurskydd
Förbundet Djurens Rätt
Sverige 1882-: F.d. Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet, därefter Förbundet mot plågsamma djurförsök.
(Fungerande länk oktober 2010)
Save the Whales
USA 1977-: Här får man numera verkligen veta en hel del om valar och hur och varför de ska räddas. (Fungerande länk oktober 2010)
World Society for the Protection of Animals (WSPA)
England 1981- genom sammanslagning av två organisationer bildade på 50-talet.
(Fungerande länk oktober 2010)

Miljömärkningar
Bra Miljöval
Sverige 1990-: Underavdelning av Svenska Naturskyddsföreningen. Miljömärker dagligvaror, rengöringsmedel och kosmetika mot avgift. Listor på märkta produkter och kriterier för märkning kan laddas hem i PDF-format.
(Fungerande länk oktober 2010)
Demeter
Sverige 1957-: Svenska Demeterförbundet märker biodynamiska livsmedel mot avgift. (Fungerande länk oktober 2010)
EU Ecolabel
EU 1991-. F.d. EU-blomman. Miljömärker mot avgift, i Sverige hanterad av Svenska Standardiseringsinstitutet. Myndigheter, konsument- och naturvårdsorganisationer, handel och industri samverkar långsamt, få varor har märkts. (Fungerande länk oktober 2010)
KRAV
Sverige 1985-: Märker livsmedel och textilier mot avgift. EU-godkänd kontrollant av ekologiskt odlade produkter i Sverige. (Fungerande länk oktober 2010)
Leaping Bunny
USA 1996-: Coalition for Consumer Information on Cosmetics. Märker kosmetika mot avgift. Krav: varken råvaror eller färdig produkt är testade på djur.
(Fungerande länk oktober 2010)

Rättvisemärkt
Sverige 1996-: Samarbetsorgan mellan kyrkliga och fackliga organisationer. Märker livsmedel mot avgift varav en del går till producenterna.
(Fungerande länk oktober 2010)

Svanen
Norden 1989-: Bildat på initiativ av Nordiska Ministerrådet. Myndigheter, konsumentorganisationer, naturvårdsorganisationer, handel och industri i samverkan. Miljömärker dagligvaror (ej livsmedel) mot avgift, i Sverige hanterad av SIS Miljömärkning. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-miljoorg.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac