Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Medialarm


Äldre larm som fortfarande finns på nätet hittas på länksidorna
Råvaror och ingredienser - konserveringsmedel, färgämnen och annat i kosmetika
Doftämnens användning - innehåll, egenskaper, användning, säkerhet
Oljor, fetter och vaxer

Laebestift
Danmark: Taenk. 16 av 24 testade läppstift innehöll bly. (Fungerande länk oktober 2010)
Laebestifter (deklarations- og laboratorietest)
Sanmark: Forbrugerkemi.dk. Mer om det danska läppstiftstestet med länkar vidare. (Fungerande länk oktober 2010)
Röda läppar - med bly
Sverige: Göteborgs-Posten (2010 09 17). Svensk uppföljning av blyundersökningen - 17 av de 24 finns på de svenska marknaden. (Fungerande länk september 2010)

Fyndställen för larm
Newsletter
EU: EU-kommissionen; Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Dessa pressmeddelanden är huvudkällan till dagspressens larm. För kommitténs fullständiga utlåtanden, gå till Opinions. (Fungerande länk oktober 2010)
Alla nyheter och pressmeddelanden
Sverige: Läkemedelsverket, vars "uppgift är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter". (Fungerande länk oktober 2010)
Nyhedsarkiv
Danmark: Miljöministeriet; Miljöstyrelsen, som "administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord". (Fungerande länk oktober 2010)
Nyhetsarkivet
Sverige: Svenska naturskyddsföreningen, "Sveriges största natur- och miljöorganisation". (Fungerande länk oktober 2010)
Nyhetsartiklar
Sverige: Greenpeace, "en internationell miljöorganisation som går från ord till handling". (Fungerande länk oktober 2010)
Nyhetslista
Sverige: Livsmedelsverket, "arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel". (Fungerande länk oktober 2010)
Presse
Danmark: Informationscentret for Miljø & Sundhed, "et uafhaengigt informationscenter om miljö, sundhed of forbrug". (Fungerande länk oktober 2010)
Pressemeldinger
Norge: Grønn hverdag, "et nettverk av enkelspersoner, grupper og organisasjoner". (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-medialarm.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2011 01 9
Cookieinfo
Made with a Mac