Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Lukt och luktsinne


Doftmarknadsföring.se
Sverige: Jacob Leander-Olsson och Ann Wenehed vid Handelshögskolan i Stockholm marknadsför sitt examensarbete i marknadsföring om hur dofter kan användas i marknadsföring. Arbetet ska vara klart våren 2010 och sidan fyllas på vartefter. Länkar till företag i branschen, förvillande lika. (Fungerande länk oktober 2010)

Luktsinnets psykologi
Om stank och lukt i historien
Sverige: Peter Englund. Stank och lukt, vi och dom i europeiskt 15-1600-tal. Essä ur Förflutenhetens landskap från 1991. (Fungerande länk oktober 2010)
Sense of Smell
USA: Sense of Smell Institute. Forskningsinstitut med betoning på beteendevetenskap sponsrat av doftindustrin. Lite artiklar finns på sidan, broschyrer kan laddas hem i PDF-format, forskningsrapporter kan köpas. Länkar och boktips. Siktar in sig på barn med det årliga evenemanget "Sense of Smell Day". (Fungerande länk oktober 2010)
Senses: The Concorrdia Sensoria Research Team (CONSERT)
Kanada: Concordia University, Montreal. Tvärvetenskaplig forskningsgrupp (sociologer och antropologer) inriktad på de mänskliga sinnenas roll i kultur och samhälle. Rapporterar pågående och avslutade projekt sedan starten 1988. (Fungerande länk oktober 2010)

Luktsinnets kemi
The chemo reception web home page
USA: Privat hemsida. Abstracts till artiklar, litteraturreferenser och länkar till 21 återkommande ämnesgrupper som Sense of smell, Odor molecules, Perfumes, fragrances and aromas, Soaps and essential oils, Taints, Off flacors & Malodors, Chemotaxis, Pheromones. Inte uppdaterad på flera år men mycket intressant finns kvar.
(Fungerande länk oktober 2010)
Disorders of Taste and Smell
USA: eMedicine. Här får man veta en del om vilka konstigheter lukt- och smaksinnena kan drabbas av. De vanligaste sorternas -osmia: Dysosmia (förvrängd luktuppfattning), cacosmia (normala lukter uppfattas som obehagliga), parosmia (förvrängt luktsinne), hyperosmia (förhöjd känslighet för vissa eller alla lukter). "Luktblindhet" finns av flera slag: Anosmia (oförmåga att känna lukter), hyposmia (minskad förmåga att känna lukter), heterosmia (oförmåga att skilja mellan vissa lukter), agnosia (oförmåga att skilja mellan lukter trots att de uppfattas). (Fungerande länk oktober 2010)
Fråga en zoofysiolog: Lukt och smak
Sverige: Lunds universitet. Hur fungerar luktsinnet? Hur förs luktintryck till hjärnan? Har insekter och fiskar luktsiinne? Rovfåglar? (Fungerande länk oktober 2010)
Pressmeddelande: Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2004
Sverige: Nobelstiftelsen. 2004 års pris gick till Richard Axel och Linda B. Buck, båda USA, för deras upptäckter av "luktreceptorer och luktsinnets organisation". Sammanfattning av forskningsresultaten. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-lukt.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac