Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Kemikalieguider


Se även länkar till
Kemiföretag - tillverkare av konstgjord doft, smak, färg, konsistens
Branschorganisationer - alla tillverkare är skyldiga att lämna uppgifter om innehåll. "European directory of public access" är adresslistan för kontakt.

INCI-namn
CosIng: Cosmetic ingredients and substances
EU: Cosing. Listar de termer ("INCI") som måste användas i innehållsdeklaration av kosmetika, parfym och hygienprodukter. Bli inte förvånad om länken inte fungerar. Sedan 90-talet river man upp adresserna minst en gång om året bara på skoj.
• Sök på namn (t. ex. engelskt vardagsnamn, INCI, farmakopénamn, kemiskt) eller nummer (t. ex. CAS). Ger träfflista med ämnen och eventuell hänvisning till bilagor om särskilda bestämmelser. För varje ämne får man upp namn, nummer, notering om eventuella särskilda bestämmelser i bilagor (Annexes nedan), funktion, samt i förekommande fall länkar till SCCP-uttalanden och samlingsnamn varunder ämnet finns i bilagorna.
(Fungerande länk oktober 2010)

CosIng: Annexes
EU: Cosing. Kosmetikadirektivets bilagor i fulltext med länkar till berörda ämnen.
• Annex I: Illustrative list by category of cosmetic products. Ingen länk.
• Annex II: Substances which must not form part of the composition of cosmetic products (ca 1.400 förbjudna ämnen).
• Annex III: List of restricted substances (ca 180 specialreglerade ämnen).
• Annex IV: Colouring agents allowed (ca 150 tillåtna färgämnen).
• Annex V: List of substances excluded from the scope of the directive (strontium).
• Annex VI: List of preservatives allowed (ca 50 tillåtna konserveringsmedel).
• Annex VII: List of UV filters which cosmetic products may contain (ca 30 tillåtna solskyddsmedel).
• Annex VII: Symbols. Ingen länk.
• Annex IX: List of validated alternative methods to animal testing. Ingen länk. (Fungerande länkar oktober 2010)


Kemiguder och databaser
chemBlink
USA: chemBlink, 2005-. Kemikalier sökbara på namn, CAS-nummer och kemisk formel med info om sådant som engelska och kinesiska synonymer, EINECS-nummer, löslighet, molekylstruktur, leverantörer i USA och Kina. Säkerhetsinfo i PDF-format. Kort, enkelt, tillförlitligt så vitt kan bedömas och framför allt krångelfritt. (Fungerande länk oktober 2010)
ChemFinder
USA: ChemFinder. Ger synonymer, varunamn, molekylbild och de gängse uppgifterna om kokpunkt, vikt etc. samt länkar till andra databasers uppgifter om samma ämne. Skriv in kemikaliens namn, eller så långt du är säker på det och avsluta med *. Fem gånger gratis, sedan krånglig registrering. Också det mycket omfattande Merck-indexet finns här men för detta krävs abonnemang. (Fungerande länk oktober 2010)
IPCS INCHEM
Kanada: International Programme on Chemical Safety. Flera myndigheter och organ samarbetar för att ge snabb info om kemikalier. Sökning ger länkar till rapporter och annan dokumentation om ämnet. (Fungerande länk oktober 2010)
Kemiskt handlexikon (P.T. Cleve, 1883)
Sverige: Linköpings universitet, Projekt Runeberg. Inskannad version av Uppsalaprofessorn P.T. Cleves Kemiskt handlexikon (Stockholm: Jos. Seligmann och Ci:s förlag, 1883) som gavs ut för att "behandla de ämnen, som beröra det dagliga lifvet, tekniken, medicinen, fysiologien och hygienen" - från abraumsalt till örvax. (Fungerande länk oktober 2010)
Listen med uønskede stoffer
Danmark: Miljøstyrelsen. Bildfri variant men kan ändå ta en stund att ladda ner. Oönskade ämnen = ett 70-tal som Miljøstyrelsen klassificerat som allergiframkallande, hälsovådliga eller miljöskadliga. I kosmetika förekommer de värsta i nagellack. (Fungerande länk oktober 2010)
Kemikalieinspektionen
Sverige: Kemikalieinspektionen, ansvarig myndighet för att kemikalier handhas säkert i Sverige. Här finns mycket information om än inte lätthittad. Exempel:
Flödesanalyser leder till sidan "Kemikaliestatiistik Sök ämnesschema" - förfäras ej; här vettiga finns beskrivningar av vanliga kemiska ämnen, hur de används i Sverige, med årtalslänkar till officiell statistik.
Ämnesregistret: Sök 130.000 kemikalier på kemiskt namn, synonymer och CAS-nummer.
Bekämpningsmedelsregistret - här hamnar t. ex. myggmedel. De viktiga länkarna ligger nederst - sök ett preparat och se vad det innehåller, sök ett ämne och se i vilka preparat det finns. Text är inte klickbar; alla länkar till mer uppgifter finns i de röda och gröna prickarna. (Fungerande länkar oktober 2010)
List of 1500+ chemicals with CAS numbers used in fragrances and perfumes
USA. Fragranced Products Information Network. Lång, tråkig och användbar lista - acetal till zingerone identifierade med CAS-nummer. (Fungerande länk oktober 2010)
Toxline
USA: U.S. National Library of Medicine. Databas för giftighets- och skadlighetsrapporter. Abstracts med referenser till artiklar, rapporter och böcker.
(Fungerande länk oktober 2010)

Läkemedel
FASS.se för allmänheten
Sverige: Läkemedsindustriföreningen. Ger patient-FASS' uppgifter om läkemedels innehåll, indikationer etc. Sökfunktion (läkemedelsnamn, substanser) som inte söker i fulltext. ATC-register (t. ex. D Hud med underavdelningar D03 Sår, D04 Klådstillande) som inte för vidare till läkemedlen. (Fungerande länk oktober 2010)
Swedish Medical Terminology - Swedish MeSH
Sverige: Karolinska Institutet. Ingång till MeSH (Medical Subject Headings), den internationella vokabulären för medicinska termer, alltså mycket mer än kemikalier. Sök på svenska eller engelska termer. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-kemguider.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac