Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Växtnamn och floror


Växtnamn
Nomen.at - animals and plants
Australien: Helmut Wollmersdorfer. Vetenskapliga och vardagsnamn på växter och djur på hundratals språk. Huruvida namnen är botaniskt eller zoologiskt korrekta är inte det intressanta, utan att redovisa namn som varit eller är i bruk. Inga uppgifter om källor men är så enkelt och tråkigt att det antagligen är bra. (Fungerande länk oktober 2010)
Taxonomy query for GRIN species records
USA: Germplasm Resources Information Network (GRIN), som " samlar information om livsformer av vikt för livsmedel och jordbruk". Sökning på vetenskapligt (latinskt) eller engelskt namn ger uppgifter om namn och synonymer, plats i det botaniska klassificeringssystemet, utbredning, litteraturreferenser m.m. Med ett klick upprepas sökningen i t. ex. ePIC (electronic Plant Information Centre, Kew) och Dr. Duke's Phytochemical and Ethobotanical Databases. (Fungerande länkar oktober 2010)

Floror
Tropical Plant Database
USA: Raintree Nutrition, som handlar med tropiska växter. Databasen om regnskogs- och en del andra medicinal- och aromatiska växter består av ett par generationer data. Den äldre och tristare versionen är bättre än den uppfräschade, där t. ex. tolubalsam och perubalsam klumpas ihop till en art. Här ingången till engelska namn; man kan också söka på latinska. (Fungerande länk oktober 2010)
Urtekildens planteleksikon
Norge: Urtekilden. Firma som säljer torkade örter presenterar drygt 300 medicinalväxter i sansad text och vacker bild. (Fungerande länk oktober 2010)
Wildflowers and trees of Provence
Frankrike: Provence Beyond; resesajt om Provence. Här floran där man kan läsa om lavendel och andra sydfranska växter.
(Fungerande länk oktober 2010)

Nordiska floror
! Bilder ur Nordens flora (1917-1926)
Sverige: Linköpings universitet, Projekt Runeberg. Detta verk av Carl Magnus Lindman utgavs första gången 1901-1905 med beskrivningar och planscher av drygt 650 växter, bl. a. en hel del av Palmstruchs illustrationer till "Svensk Botanik" från 1800-talets början. Här andra och tredje upplagorna med utvidgat och förbättrat text- och bildmaterial. Hittills har drygt 500 växter lagts ut, sökbara på namn.  (Fungerande länk oktober 2010)

! Flora Danica online (1648, 1761-1883)
Danmark: Det kongelige bibliotek. Digital utgåva av Flora Danica (3.240 planscher med text 1761-1883) och Simon Pauliis Flora Danica (384 planscher med text 1648). Sökbar i fritext databas Rex. (Fungerande länk oktober 2010)

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)
Sverige: Programmet för odlad mångfald. Sägs innehålla 37.000 växtnamn och sikta på 100.000. Hjälp på vägen: 1. Sluta leta efter sökknapp - det finns ingen. 2. I menyn t.v., strunta i Förklaringar. 3. Välj istället menyns Databas och därefter Växtnamn eller Referenser.
• Växtnamn: För uppgifter om växter, välj Nomenklatursökning i sökformuläret. Sök t. ex. på Vernakularnamn (svenskt namn), Fullständigt namn (vetenskapliga namnet på latin), Epitet (andra ordet i vetenskapliga namnet), Synonym (inaktuella vetenskapliga namn), Livsform (t. ex. buske), Utbredning (t. ex. Europa), Användning (t. ex. kosmetika) eller Produktnamn (t. ex. tjära). Sökresultat: Växtlista sorterad efter svenskt namn, vetenskapligt namn, epitet eller auktor (den som gav det vetenskapliga namnet). För varje växt ges sedan de sökbara uppgifter som lagts in.
• Referenser: För källor till uppgifterna, välj Referenssökning i sökformuläret. Sök t. ex. på Författare, Titel, Tidskriftstitel, URL. Sökresultat: Referenslista sorterad efter titel, namn, utgivningsår eller akronym (initialförkortning, t. ex. SKUD). För varje referens ges sedan de sökbara uppgifter som lagts in. (Fungerande länk oktober 2010)
! Den virtuella floran 
Sverige: Naturhistoriska Riksmuséet. Ett par tusen nordiska arter presenterade i ord och bild, exemplariskt lätthittade genom sökfunktion och alfabetiska listor med svenska namn och latinska artnamn och familjenamn.   (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-floror.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac