Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Länkar

Doftämnens egenskaper och användning


Se även länkar till
Doftämnens tillverkning och handel - industri, miljö
Aromaterapi - introduktioner, debatt, undersökningar
Medialarm om kosmetika
Hudreaktioner och doftöverkänslighet; allmänt

! Cropwatch newsletter
Storbritannien: Cropwatch, 2005-. England har rekordartat många branschorganisationer för aromaterapeuter så konkurrensen är hård. Här är vapnen kraftfulla rubriker och imponerande källförteckningar när parfym- och kosmetikabranschen och EU-lagstiftningen synas kritiskt. (Fungerande länk oktober 2010)
Scientific committees
EU: DG Health and consumers. Ingångssida till dokument från EU:s vetenskapliga kommittéer, ständigt omorganiseratde och omdöpta. Av intresse är de ca 450 utlåtanden ("opinions") som lämnats av "kosmetikakommittén" om doftämnen, hårfärgningsmedel, konserveringsmedel, UV-filter och annat: 1997-2004 Scientific Committe on Cosmetic products and Non-Food products intended for consumers (SCCNFP), 2004-2009 Scientific Committe on Consumer Products (SCCP), 2009- Scientific Committe on Consumer Safety (SCCS). Omfånget kan variera från en till hundratals sidor. Formatet är HTML eller PDF, från 2004 endast PDF. (Fungerande länk oktober 2010)

Eteriska oljor
Aromatherapy and Essential Oils
USA: Aromaweb. Beskrivningar av ett hundratal eteriska oljor och ca 15 vegetabiliska oljor, med källor till uppgifterna. Här finns också en del tips om hur man parfymerar allt från hår till skor. (Fungerande länk oktober 2010)
Assessing essential oils at home
Belgien: Agora. Tips om kvalitetskontroll av eteriska oljor. (Fungerande länk oktober 2010)
Challenges facing essential oil therapy: proof of safety
Storbritannien: Cropwatch. Viilka belägg finns för allt tal om eteriska oljors giftighet? Färre än man kan tro när man tittar närmare. Författare: Robert Tisserand. Publikation: Cropwatch Newsletter 11 (2008). (Fungerande länk oktober 2010)
The chemistry of essential oils and artficial perfumes: Volume 1: Monographs on essential oils (PDF 556 sidor) (bok i fulltext)
USA: Sciencemadness. Monografier över hundratals eteriska oljor. Nätversion av: Ernest J. Parry: The chemistry of essential oils and artificial perfumes: Volume 1... (London: Scott, Greenwood and Son, 1921) som var fjärde omarbetade och utvidgade upplagan. Första upplagan utkom 1899. Alfabetiskt register. (Fungerande länk oktober 2010)
 
The chemistry of essential oils and artficial perfumes: Volume 2: (1) The essential oils and its odour (2) Constituens of essential oils, synthetisc perfumes and isolated aromatics (3) The analysis of essential oils (PDF 370 sidor) (bok i fulltext)
USA: Sciencemadness. Analyserande om eteriska oljors kemiska uppbyggnad och möjligheterna att manipulera dem. Nätversion av: Ernest J. Parry: The chemistry of essential oils and artifical perfumes: Volume 2... (London: Scott, Greenwood and Son, 1922), som var fjärde omarbetade och utvidgade upplagan. Första upplagan utkom 1899. Alfabetiskt register. (Fungerande länk oktober 2010)
 
Eteriska oljor och parfymer (bok i fulltext)
Sverige: Projekt Runeberg. Vällukters historia, framställning av eterisk terpentinolja, citronolja, rosenolja, kryddnejlikolja, neroli, äkta och falsk bittermandelolja och deras användning i luktvatten, pomador och cologner. Ur: Uppfinningarnas bok: översigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden" (1873-1875). (Fungerande länk oktober 2010)
Journal of essential oil research
USA: Perfumer & flavorist. Branschorganisatione Perfumer & falvorist bjuder inte på på mycket. Artikelarkivet 1997-1999, 2002-2007 ger endast summmariska sammanfattningar och beställningsformulär för köp av fulltexten. Informationsmäklaren bnet ger utförligare abstracts av artiklarna. (Fungerande länk oktober 2010)
Olea. Oils.
Finland: Henriette's herbal homepage.   Startsidan i British pharmaceutical codex (1911) för vegetabiliska och eteriska oljor. (Fungerande länk oktober 2010)
Tony Burfield's aroma pages
Storbritannien: Tony Burfield's aroma pages. Tony Burfield är livsmedelskemist, biolog, aromaterapeut, en av männen bakom Cropwatch och förstås också självutnämnd diplomutbildare; det här är ju England. Hans artiklar om eteriska oljor, säkerhet och hotade arter är initierade och ger alltid referenser. (Fungerande länk oktober 2010)
The volatile oils : Volume 1 (bok i fulltext)
Kanada: Chest of books. Denna tegelstensbibel började utges
1899, utökade upplagor gavs ut fram till 1960-talet. I första volymen är ämnen eteriska oljors historia och vetenskapliga testmetoder. Nätversion av: Eduard Gildmeister och Friedrich Hoffmann: The volatile oils: Volume 1 (New York: John Wiley & Sons, 1913) - amerikansk utgåva av andra upplagan. (Fungerande länk oktober 2010)
The volatile oils : Volume 2 (bok i fulltext)
Kanada: Chest of books. I andra volymen beskrivs 416 eteriska oljor med avseende på ursprung och innehåll. Ytterligare oljor följde i volym 3 som dock inte är nätpublicerad. Nätversion av: Eduard Gildmeister och Friedrich Hoffmann: The volatile oils: Volume 2 (New York: John Wiley & Sons, 1916) - amerikansk utgåva av andra upplagan. (Fungerande länk oktober 2010)

Särskilda eteriska oljor
Aroma profiles of various Lavandula species
USA: Scientific Instrument Services, Inc. Företag som säljer teknisk utrustning ger ett exempel på vad man kan få veta med hjälp av gaskromatografi. (Fungerande länk oktober 2010)
Composition of the essential oils from underground parts of Valeriana officinalis L. s.l. and several closely related taxa
Frankrike: Cat.inist (bibliografisk databas). Abstract av innehållsanalys av valerianaoljor, ursprungligen publicerad i Flavour and fragrance journal 5:1997. (Fungerande länk oktober 2010)
! Cypress and its essential oil
Belgien: Agora. Cypressoljans kännetecken, innehåll, användning, blandningsmöjligheter. Litteraturlista. (Fungerande länk oktober 2010)
Lavender flower
Belgien: Agora. Michael Vanhoe om lavendelvarieteternas historia, innehåll och kvalitetsskillnader. (Fungerande länk oktober 2010)
Miljøstyrelsen advarer mod farlig muskatnød-olie
Danmark: Miljöstyrelsen (2008): Om muskotolja innehåller mer än 0,1 % safrol ska den klassificeras som giftig i Danmark och får inte säljas till privatpersoner. Muskotnötsolja innehåller normalt 1-2,5 % och förbjöds i januari 2008. (Fungerande länk oktober 2010)
Oakmoss and chypre: you've come a long way baby!
USA: Perfume shrine blog. Lång och initerad artikel om ekmossa i parfymeri. (Fungerande länk oktober 2010)
Opinion on Tagetes erecta, T. minuta and T. patula extracts and oils (phototoxicity only) (PDF 20 sidor)
EU: Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Kommitténs riskbedömning av tagetesoljor: doftämnena är fototoxiska. SCCP/0869/05, juni 2005. (Fungerande länk oktober 2010)
Opinion on tea tree oil (PDF 21 sidor)
EU: Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Utgör tea treeolja en hälsorisk för konsumenter? Kommittén går igenom den forskning som finns, finner att den är otillräcklig och drar av det slutsatsen att oljan inte kan betraktas som säker. SCCP/0843/04, december 2004. (Fungerande länk oktober 2010)
Prepubertal gynecomastia linked to lavender and tea tree oils
USA: Massachusetts Medical Society (2007). Tre pojkar, 4, 7 och 10 år gamla, drabbas av gynekomasti (tillväxt av kvinnliga bröst) kort tid efter det att de börjat använda tvål, lotion och hårgelé med lavendelolja och/eller tea treeolja. Tillväxten upphör när de slutar använda produkterna. Resultat och slutsatser har ifrågasatts men amerikanska myndigheters vidare undersökningar visade att oljorna stör hormonbalansen. Svenska Läkemedelsverket granskar vidare. Länken ger en kort sammanfattning av artikeln. För fulltext krävs nätabonnemang på tidskriften. Många svenska universitet abonnerar, så färska artiklar kan läsas på universitetsbibliotek. Författare: Derek V. Henley, Natasha Lipson, Kenneth S. Korach, Clifford A. Bloch. Publikation: New England Journal of Medicine (N Engl J Med) 356:479-485. (Fungerande länk oktober 2010)
Substituting for rosewood oil Aniba rosaeodora var. amazonica Ducke - a look att other linalol containing oils
Storbritannien: Tony Burfield's aroma pages. En av männen bakom Cropwatch undersöker möjliga ersättningsoljor för rosenträ. Bearbetad artikel ursprungligen publicerad i Aromatherapy today (Vol 26, June 2003). (Fungerande länk oktober 2010)
Tagetes extracts and oils - Cropwatch objection to SCCP Opinion
Storbritannien: Cropwatch. Invändningar mot utlåtandet från EU:s vetenskapliga kommitté om tagetesolja (2005, ovan). (Fungerande länk oktober 2010)
Tea tree oil: The EU/SCCP gets it wrong again: whatever is going on?
Storbritannien: Cropwatch. Reaktion på utlåtandet från EU:s vetenskapliga kommitté om tea treeolja (2004, ovan). (Fungerande länk oktober 2010)

Hartser och hartsextrakt
Opinion on Peru balsam (PDF 5 sidor)
EU: Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Klargörande från kommittén: ren perubalsam får inte användas i kosmetika, oljor och extrakt av dem bara i begränsad mängd. SCCP/0988/06, mars 2006. (Fungerande länk oktober 2010)
The Peru Balsam fiasco
Storbritannien: Cropwatch. Engelska aromaterapeuter om den bristfälliga CAS-numreringen som gör att perubalsam och extrakt av den likställs, även i lagstiftningen. (Fungerande länk oktober 2010)

Isolerade och syntetiska doftämnen
Alpha-Thujone (546-80-5)
USA: National Toxicology Program. Information om den giftigare delen av det giftiga ämnet tujon. Ytterligare ämnen kan sökas med CAS-nummer. (Fungerande länk oktober 2010)
The fragrance collection
USA: Florida State University. Mikrofotografier, här avdelningen doftämnen. Se mentol, vanillin och Chanel No 5 på färgsprakande molekylnivå. (Fungerande länk oktober 2010)
Fragrance ingredients
USA: International Flavors & Fragrances Inc. Ett par hundra syntetiska doftämnen presenterade med IFF:s handelsnamn (Abbarome™ 011, Acalea TT...). Det går dock att söka på CAS-nummer och finns också en uppställning efter användningsområde och doft. (Fungerande länk oktober 2010)
Opinion: Methyl eugenol-containing essential oils
Storbritannien: Cropwatch. Reaktion på EU-lagstiftningen som begränsar användningen av metyleugenol i kosmetika. (Fungerande länk oktober 2010)
Opinion concerning bergamottin (PDF 11 sidor)
EU: Scientific Committe on Cosmetic products and Non-Food products intended for consumers (SCCNFP). Användningen av kumariner som doftämnen har begränsats genom EU-lagstiftning. Branschen protesterade emot att alla klumpades ihop men kommittén fann inget förmildrande hos bergamottin. SCCNFP/0740/03, oktober 2003. (Fungerande länk oktober 2010)

Syntetisk mysk
Data on manufacture, import, export, uses and releases of musk xylene (CAS No 81-15-2) as well as information on potential alternatives to its use
EU: European Chemical Agency (RPA-rapport 2008).
Myskxylen och de andra gamla nitromyskerna är redan så gott som borta. De ersattes på 80-talet av polycykliska, på 90-talet av makrocykliska och nu kommer de alicykliska myskerna. (Fungerande länk oktober 2010)
Perfume: an investigation of chemicals in perfumes (PDF 16 sidor)
Sverige: Greenpeace. Ftalater och syntetiska mysker i parfymer bryts ner långsamt och kan ha oönskade hälsoeffekter enligt denna holländska undersökning beställd av Greenpeace. Länken till det svenska pressmeddelandet har slutat fungera men rapporten kan fortfarande läsas i sin helhet. (Fungerande länk oktober 2010)
Sources, pathways, distribution, and human exposure of polycyclic musks
USA: ProQuest. Halterna polycykliska mysker i miljö och människa ökar i USA. Abstract av amerikansk avhandling i analytisk kemi. Författare: Jessica L Reiner. Titel: Sources, pathways, distribution, and human exposure of polycyclic musks (Albany: State University of New York at Albany, 2007). (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-doftanvandning.html
Datum: 2021 09 23 - Uppdaterad: 2011 01 11
Cookieinfo
Made with a Mac