Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Lagstiftning

Vad är förbjudet i kosmetika?
Förbjudna doftämnen

Grundtanke Kosmetiska och hygieniska produkter får inte vara förknippade med hälsorisker vid avsedd användning.
Förbjudna ämnen Kosmetikadirektivet förtecknar nära 1.400 ämnen som är totalförbjudna i kosmetika och hygienprodukter, alltså oavsett funktion. De listas i Kosmetikadirektivets bilaga II.
Förbjudna doftämnen 28 ämnen är förbjudna som doftingredienser.
Villkorligt tillåtna ämnen Vissa ämnen är tillåtna endast på vissa villkor, t. ex. i viss mängd eller t.o.m. ett visst datum. De listas i Kosmetikadirektivets bilaga III.
Färg Inga andra färgämnen får användas än de som listas i Kosmetikadirektivets bilaga IV.
Konservering Inga andra konserveringsmedel får användas än de som listas i Kosmetikadirektivets bilaga VI.
Solskydd Inga andra solskyddsmedel får användas än de som listas i Kosmetikadirektivets bilaga VII.
Djurförsök EU-kommissionen har sedan 80-talet satt många stoppdatum för djurförsök för kosmetika. Det senaste förslaget är att djurförsök ska förbjudas 2009 och försäljning av djurtestad kosmetika förbjudas stegvis 2009-2013, förutsatt att man hittar andra testmetoder. Kommissionen måste rapportera årligen till EU-parlamentet och Rådet om vilka framsteg som gjorts för att  att utarbeta alternativ. I rapporten ska finnas exakta uppgifter om djurförsök (antal och slag) som gjorts för kosmetiska produkter inom EU. Medlemsstaterna är alltså skyldiga att samla in sådana uppgifter.
Vidare - bestämmelser om innehållsdeklaration

Nätpublikationer - se länksidan Kemikalieguider för aktuella länkar till Kosmetikadirektivets bilagor.


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/lagforbud.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2009 01 18
Cookieinfo
Made with a Mac