Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Lagstiftning

Obligatorisk innehållsdeklaration av vissa doftämnen


  Doftämnen hör till det som irriterar mest men behöver inte deklareras med mer än "Parfum". Hur ska man undvika ämnen om det inte framgår att de finns med? På senare år har en del hänt.
• Våren 2003 förbjöds 28 ämnen som doftingredienser.
• Från våren 2005 måste 26 av de mest allergena doftämnena innehållsdeklareras.
Båda direktiven är nederlag för branschen som inte kunnat hålla sina löften om självsanering, men en liten seger för de 5-10 % av EU:s befolkning som är doftöverkänsliga.
Innehålldeklaration Bakgrunden till att obligatorisk innehållsdeklaration av vissa doftämnen ges i förordet:
 
(15) Vissa ämnen har konstaterats vara en viktig orsak till kontaktallergiska reaktioner hos konsumenter som är känsliga för dofter. För att dessa konsumenter skall kunna informeras på ett lämpligt sätt är det därför nödvändigt att ändra bestämmelserna i direktiv 76/768/ EEG [Kosmetikadirektivet] så att det i dessa krävs att dessa ämnen skall anges i förteckningen över beståndsdelar. Denna information kommer att förbättra diagnostiseringen av kontaktallergier hos dessa konsumenter och ge dem möjlighet att undvika kosmetiska produkter som de inte tål.
(16) SCCNFP [Vetenskapliga kommittén, "kosmetikakommittén"] har identifierat ett antal ämnen som sannolikt förorsakar allergiska reaktioner och det är nödvändigt att begränsa användningen av och/eller införa vissa villkor beträffande dessa ämnen.
 
26 doftämnen
Ska deklareras med INCI-namnet
Amylcinnamyl alcohol
Hexyl cinnamal
Benzyl alcohol
Benzyl benzoate
Benzyl cinnamate
Benzyl salicylate
7. Citral
Citral
Coumarin
Anise alcohol
10. Lilial
Butylphenyl methylpropional
Limonene
Linalool
Citronellol
Farnesol
15. Lyral
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde
Amyl cinnamal
17. Eugenol
Eugenol
Geraniol
Hydroxycitronellal
Isoeugenol
Cinnamal
Cinnamyl alcohol
Methyl-2-Octynate
24. Trämosseextrakt
Evernia furfuracea
25. Alfa-isometyl-jonon
Alpha isomethyl ionone
Evernia prunastri
 
Deklarerade mängder
Alla är kända allergener och många av dem ingår i standardallergitestet TRUE-tests doftämnesblandningar. Oavsett funktion i produkten måste de innehållsdeklareras om mängden överstiger:
I produkter som lämnas kvar på huden, t. ex. kräm 0,001 % = 0,001 gram per 100 gram = 1 mg per 100 gram = 10 ppm (miljondelar)
I produkter som sköljs bort, t. ex. tvål 0,01 % = 0,01 gram per 100 gram = 10 mg per 100 gram = 100 ppm (miljondelar)
  • Kvar: Runt 900 doftämnen som inte behöver deklareras.
• De 13 mest allergena enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter (SCCP).
  Direktivet innehöll också nya regler om hållbarhetsmärkning:
Hållbarhetsmärkning Hållbart
Kosmetiska produkter som håller sig kortare tid än 30 månader ska som tidigare märkas med bäst-före-datum (månad-år) och nu kan man också datera med dag-månad-år. Som förr ska vid behov kompletteras med uppgifter om "de villkor som måste uppfyllas för att den angivna hållbarheten skall garanteras", t. ex. förvaring vid viss temperatur.

 

Mycket hållbart
Produkter som håller sig längre än 30 månader (2,5 år) behöver inte datummärkas men det ska finnas uppgift om hur länge efter förpackningens öppnande som innehållet kan användas utan fara. Detta ska göras med en särskild symbol (t.v.) åtföljd av hållbarhetstiden uttryckt i månader och/eller år.

Nätpublikationer - se länksidorna Lagtexter för länkar till Kosmetikadirektivet och Kemikalieguider för länkar till dess bilagor. Vetenskapliga kommitténs förslag om förbud eller begränsning av vissa doftämnen: SCCNFP/0392/00, final (2001). EU-parlamentets rekommendation om obligatorisk innehållsdeklaration av vissa doftämnen: A5-0189/2002 slutlig version (2002). Det aktuella direktivet: EU-parlamentets och rådets direktiv 2003/15 EG av den 27 februari 2003 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter.


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/lagdekl.mars2005.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2009 01 18
Cookieinfo
Made with a Mac