Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Lagstiftning

EU:s förbudslista


Kosmetikadirektivet

Antalet förbjudna ämnen i kosmetika ökar obönhörligt. I januari 2009 omfattade listan nära 1.400 ämnen.
• Nedan 28 ämnen som är förbjudna som doftämnen. De kan alltså förekomma med någon annan funktion, t. ex. som konserveringsmedel. EU:s vetenskapliga kommitté föreslog ursprungligen 36 ämnen, för att de alldeles uppenbart gav överkänslighetsreaktioner, ansamlades, var cancerogena, nervgifter eller misstänkt riskabla men otillräcklig dokumenterade.
• Ytterligare 26 doftämnen måste innehållsdeklarers oavsett funktion i produkten.


CAS-nummer Löpnummer. Kemisk eller annan benämning
97676-35-2 423. Inula helenium = Ålandsrot, olja
140-29-4 424. Bensylcyanid
4756-19-8 425. Cyklamen-alkohol
141-05-9 426. Dietylmaleat
119-84-6 427. Dihydro-kumarin
6248-20-0 428. 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
40607-48-5 429. 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydro-geraniol)
17874-34-9 430. 4,6-Dimetyl-8-tert-butyl-kumarin
617-54-9 431. Dimetylcitrakonat
26651-96-7 432. 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
141-10-6 433. 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
122-39-4 434. Difenylamin
140-88-5 435. Etylakrylat
68916-52-9 436. Ficus carica = Fikonlöv
18829-55-5 437. trans-2-Heptenal
67746-30-9 438. trans-2-Hexenaldietylacetal
18318-83-7 439. trans-2-Hexenaldimetylacetal
13393-93-6 440. Hydroabietyl-alkohol
34131-99-2 441. 6-Isopropyl-2-dekahydronaftalenol
531-59-9 442. 7-Metoxi-kumarin
943-88-4 443. 4-(4-Metoxifenyl)-3-buten-2-on [keton]
104-27-8 444. 1-(4-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
623-43-8 445. Metyl-trans-2-butenoat
2445-83-2 446. 7-Metyl-kumarin
13706-86-0 447. 5-Metyl-kumarin-2-3-hexandion
25677-40-1 448. 2-Pentylidencyklohexanon
1117-41-5 449. 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on [keton]
8024-12-2 450. Lippia citriodora Kunth. = Citronverbena, olja
Hitta • Förbjudna ämnen - Kosmetikadirektivet bilaga II.
• Ämnen vars användning begränsas (t. ex. tillåtna endast i vissa produkter) - Kosmetikadirektivet bilaga III.
Båda hittas enklast i databasen Cosing. Länkar dit finns på länksidan Kemikalieguider.

Nätpublikationer - se länksidan Kemikalieguider för aktuella länkar till Kosmetikadirektivets bilagor.

   

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/lagbilaga2.html
Datum: 2022 01 18 - Uppdaterad: 2009 01 18
Cookieinfo
Made with a Mac