Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Lagstiftning om kosmetika
Vad är kosmetika? - Vad är tillåtet? - Vad är förbjudet? - Förbudslista
Innehållsdeklaration - Marknadsföring - Läkemedel - naturläkemedel
Länkar till lagtexter och myndigheter
Obligatorisk innehållsdeklaration av vissa doftämnen


Förbjudet bruk Den kosmetikalagstiftning som fanns före 1900-talet handlade om förbud mot smink. Tidiga oskrivna förbud hade religiös grund (sminkning våldför sig på Guds skapelse) eller moralisk (sminkning är en form av bedrägeri).
• Mer kosmetikahistoria.
Begränsat innehåll Slutligen har man anfört att smink är ohälsosamt, som 1924 när staten New York övervägde att förbjuda läppstift därför att det kunde skada ... männen som kysste kvinnorna. Där var man lite sent ute; förslaget gick inte igenom.
Omsorg om människors hälsa har varit lagstiftarnas vanligaste (uttalade) motiv, t. ex. 1787 när den tyskromerske kejsaren Josef II med hänvisning till hälsoriskerna förbjöd vitt smink (det byggde vanligen på blyvitt).
"Food, Drug and Cosmetic Act" (USA 1938) var den första lag som på allvar skiljde kosmetika från läkemedel, i betydelsen att om tillverkare hävdade medicinska egenskaper hos ett preparat så skulle det också lyda under läkemedelslagstiftningen. Den principen gäller fortfarande, också i Europa och Sverige.
Till att börja med behövs alltså en definition: Vad är kosmetika?

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/lag.html
Datum: 2021 12 04 - Uppdaterad: 2009 01 18
Cookieinfo
Made with a Mac