Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Historia

Kronologi f. Kr.
F.Kr. • 0-9991000-17991800-tal1900-


Europa
Övriga världen
10.000 f. Kr. Europa: Sista istiden slut.    
10000- 1800 f. Kr. Norden: Stenålder. Jakt, jordbruk, boskap. Dösar, gånggrifter, hällkistor. 8.000 f. Kr. Västasien: Vete odlas.
7000 f. Kr. Norden: Björk det dominerande trädslaget. 6000 f. Kr. Peru: Vilda potatis-sorter samlas.
4000 f. Kr. Europa: Hästen tämjs och rids. 4.500 f. Kr. Irak: Området kring Eufrat och Tigris (Mesopotamien) börjar bevattnas. Viktigaste odlade växt: sesam.
    4000 f. Kr. Irak: Sumerisk kultur i stadsstater som Ur. Kraftig sminkning på både män och kvinnor; henna och giftig cinnober i rouge och läppstift. Sumeriska lertavlor visar hur saffran används som medicin.
Egypten:Ricinbuske och vinranka odlas.
    3200 f. Kr. Irak: Sumerer uppfinner hjulet och första skrifen, kilskrift.
    3100- 2700 f. Kr. Egypten: Nedre och övre Egypten enat. Thinitisk tid (första och andra dynastin).
    3000 f. Kr. Irak: Sumerisk kilskrift beskriver såptillverkning.
    3000- 2500 f. Kr. Indien, Pakistan: Ögonsminkning med lampsvärta och grön lera.
    2900 f. Kr. Egypten:Rouge av rödockra, kalciumkarbonat, fett.
    2700 f. Kr. Irak: Kung Gilgamesh i Nedre Mesopotamien, huvudperson i Gilgamesheposet nedtecknat två årtusenden senare.
    2600-tal f. Kr.

Kina: Kejserlige livläkaren Qi Bo påbörjar medicinklassikern "Nei Jing", "Gule kejsarens råd vid invärtes sjukdomar".

    2686- 2150 f. Kr. Egypten: Gamla Riket (tredje till sjätte dynastin) med regeringssäte Memfis söder om dagens Kairo. Pyramider byggs. Sju etablerade parfymsalvor.
    2680- 2560 f. Kr. Egypten: Fjärde dynastin med bl. a. Keops. Mest använda ögonsminket: grön malakit.
    2500- 1700 f. Kr. Pakistan: Induskulturens höjdpunkt. Mohenjo Daro största stad (40.000 inv.), byggd runt badbassäng för rituell rening. Rött sandelträ och rödockra som rouge. Kläder av bomull.
    2300- 2000 f. Kr. Irak: Sumerisk blomstringstid. Mäktigast stadsstat: Ur.
2200- 1450 f. Kr. Kreta: Minoisk kultur på Kreta; kungapalatset i Knossos har magnifika badrum. 2200 f. Kr. Egypten: Sminkpinnar börjar användas för att lägga på ögonsmink.
    2150- 1552 f. Kr. Egypten: Mellersta riket (sjunde till sjuttonde dynastin).
    2040- 1780 f. Kr. Egypten: Tebe vid dagens Karnak religiöst centrum (elfte och tolfte dynastin).

    2000 f. Kr. - Irak, Egypten: Järnålder.
2000 f. Kr. Sverige: Vete odlas. 2000 f. Kr. Egypten:: Vanligaste ögonsminkningen: Svart kol kombinerad med grön malakit. Papyrus berättar om gåva av "myrra, fin olja, olika vällukter, blyglans till ögonen samt giraffsvansar".
Arabiska halvön: Kamelen tämjs.
Irak: Babylonier besegrar Sumer, förstör Ur.
Kina: Tidigaste kända saltskatten. Soja börjar odlas.
Indien: Eposet Ramayana.
    2000- 1600 f. Kr. Palestina: Jakobs bröder får se "ett tåg av ismaeliter komma från Gilead, och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum; de var på väg med detta ned till Egypten" (1 Mosebok).
    1900- 1850 f. Kr. Irak, Palestina: Judar ledda av Abraham vandrar från Mesopotamien till Kanaan (1 Mosebok).
1800- 500 f. Kr. Norden: Bronsålder. Hällristningar. Milt klimat. Havre börjar växa. 1800- 1200 f. Kr. Västasien: Hettiterna stormakt.
    1792- 1750 f. Kr. Irak: Kung Hammurabi. Erövrar Sumer, Assyrien, enar Mesopotamiens stadsstater till första babyloniska riket med Babylon som huvudstad.
  1792- 1500 f. Kr. Västasien: Första babyloniska riket: Persiska viken till Medelhavet, Egypten.
    1780- 1560 f. Kr. Egypten:: Andra intermediet (trettonde till sjuttonde dynastin). Stor export av ögonkhol till bl. a. Babylonien.
  1552- 1085 f. Kr. Egypten: Nya Riket (artonde till tjugonde dynastin) med huvudstad Tebe, templen i Luxor och Karnak. Riket som störst, omfattande Egypten, Mellanöstern.
    1550 f. Kr. Egypten: Receptsamlingen Papyrus Ebers sammanställs.
1500- 800 f. Kr. Medelhavet: Fenicierna från Syrien-Libanon behärskar handeln. Främsta koloni: Kartago. 1500 f. Kr. Pakistan: Arier från Västasien erövrar Induskulturen.
    1491 f. Kr. Egypten: Reliefer i drottning Hatscheputs gravtempel nära Luxor beskriver hur hon skickar sina skepp för att hämta kanel och myrra från Punt.
1450- 1100 f. Kr. Grekland: Egeiska kulturen med centrum Mykene tar över när den minoiska på Kreta går under i vulkanutbrott. Storskalig tillverkning och export av örtolja. 1372- 1350 f. Kr. Egypten: Nefertite, gift med Echnaton.
    1354 f. Kr. Egypten: Amenhotep IV (artonde dynastin), gift med Nefertite, svärson till Tutanchamon, tar sig namnet Echnaton och inför statsdyrkan av Aton istället för Ammon.
    1290- 1224 f. Kr. Egypten: Ramses II (nittonde dynastin) farao i 67 år. Judarnas vistelse i Egypten; lär sig använda smink och rökelse.
  1275- 1240 f. Kr. Turkiet: Troja förstörs av grekerna; greken Akilles rakar av sig håret som sorgetecken när vännen dör i strid och smörjer in liket med örtolja.
Palestina: Judarna återvänderfrån Egypten till Kanaan i norra Palestina, ledda av Moses.
Sinaihalvön: Judarna ledda v Moses vandrar 40 år i öknarna Sur och Sinai; Gud lämnar recept på smörjelseolja och helig rökelse (2 Mosebok).
    1235 f. Kr. Palestina: Moses folk intar Jeriko norr om Döda havet (Josua, Domarboken).
    1200- 1030 f. Kr. Palestina: Judarnas domartid, Simsons kraft i håret (Domarboken).
    1200- 150 f. Kr. Mellanöstern: Gamla Testamentet skrivs. Ytterligare text skriven 100 f. Kr. - 100 e. Kr. hittas 1947 (Döda havsrullarna).
    1190 f. Kr. Egypten: Ramses III låter förteckna landets rikedom av rökelse.
    1152 f. Kr. Egypten: Gravbyggare går i strejk för att de inte får sin ricinolja som solskydd.
    1085- 341 f. Kr. Egypten: Sentid (tjugoförsta till trettionde dynastin).
1030- 1015 f. Kr. Palestina: Saul enar delar av Palestina till ett kungarike (1 Samuelsboken).
    1012- 972 f. Kr. Palestina: Davids kungadöme (2 Samuelsboken).

1000 f. Kr.- Europa: Järnålder.
Norden: Gran österifrån.
1000 - 612 f. Kr. Västasien: Assyriska riket.
    1000- 500 f. Kr. Indien: Ayur Veda-skrifterna nedtecknas.
    972- 922 f. Kr. Jerusalem: Salomos kungadöme. Bygger Libanonskogshuset och Jerusalems första tempel (1 Konungaboken).
    972- 586 f. Kr. Jerusalem: Salomos tempel av libanonceder i Jerusalem i södra Palestina.
    950 f. Kr. Jerusalem: Drottningen av Saba (dagens Jemen) reser till kung Salomo med bl. a. sandelträ för att diskutera affärer.
    922- 722 f. Kr. Palestina: Salomos rike delat i Israel i norr, Juda med Jerusalem i söder (1, 2 Konungaboken).
    814 f. Kr. Tunisien: Fenicier grundar handelsstationen Kartago.
    800-tal 700-tal f. Kr. Palestina: Kung Asa dör och hedras med en stor rökelseförbränning.
700-tal f. Kr. Grekland: Greker börjar kolonisera Medelhavsområdet. 700-tal f. Kr. Palestina: Susanna i badet.
700-tal f. Kr. Grekland: Homeros' nedtecknar "Illiaden" och "Odyssén".    
776 f. Kr. Grekland: Första olympiaden, därefter vart fjärde år vid första fullmåne efter sommarsolståndet.    
753 f. Kr. Rom: Romulus grundar enligt traditionen staden Rom. 762 f. Kr. Irak: Bagdad grundas.
730 f. Kr. Italien: Grekiska kolonisatörer når italienska halvön och Sicilien. 722 f. Kr. Irak: Assyrien erövrar Babylon.
Palestina: Assyrien erövrar Israel i norra Palestina; "de tio stammarna" bortskickas till och försvinner i Assyrien (2 Konungaboken).
600-tal f. Kr. Ryssland: Skyterna stöter på mesopotamisk såpa. 600-tal f. Kr. Västasien: Assyriska rikets höjdpunkt. Täcker ungefär det gamla babyloniska: Persiska viken till Medelhavet, Egypten plus Assyrien. Huvudstaden Nineve Orientens centrum.
    612 f. Kr. Västasien: Assyriens fall när babylonier och meder (perser) gör uppror och förstör Nineve.
    612- 539 f. Kr. Västasien: Andra babyloniska väldet, Persiska viken till Medelhavet (2 Konungaboken).
594 f. Kr. Grekland: Solon förbjuder salvkokeri och parfym i Hellas. 604- 562 f. Kr. Irak: Nebukadnessar II kung i Babylonien. Återuppbygger Babylon 9 mil söder om dagens Bagdad till världens största stad (200.000 inv.), med hängande trädgårdar och stadsguden Marduks tempel med sitt 90 m höga "Babels torn" (1 Mosebok). Besegrar Egypten, Jerusalem.
565 f. Kr. Rom: Import av orientaliska doftämnen förbjuds. 587- 539 f. Kr. Jerusalem: Nebukadnessar II av Babylonien förstör Jerusalem och Salomos tempel.
Irak: Delar av Jerusams befolkning i slaveri i Babylonien ("babyloniska fångenskapen") tills perserrikets grundare Cyrus erövrar Babylon och låter dem återvända till Palestina.
    563- 483 f. Kr. Nepal: Siddharta Gautama (Buddha), som bara använder det finaste sandelträ.
    551- 479 f. Kr. Kina: Konfutsius (Kung-fu-tse) - älskar ingefära.
    539- 333 f. Kr. Perserriket under Cyrus, det dittills största i världen tills Alexander införlivar det i sitt: Egypten och Nordafrika med Cyrene, Turkiet, Armenien, Iran, Irak (gamla Babylonien och Assyiren), Afghanistan, till Indien och Kina.
    525- 404 f. Kr. Egypten: Persisk dynasti härskar (tjugosjunde).
516 f. Kr. Grekland: Darius I går över Hellesponten från Turkiet och erövrar östra Grekland. 522- 486 f. Kr. Perserriket: Darius I (Gamla Testamentets Darajaves) kung i perserriket.
510- 323 f. Kr. Grekland: Klassisk grekisk tid - Aten blir demokratisk republik. 515 f. Kr. Palestina: Nytt tempel (det andra) i Jerusalem ersätter Salomos.
509 f. Kr. Rom: Jupitertemplet invigs på Capitolium.    
509-27 f. Kr. Rom: Romerska republiken.    
506 f. Kr. Rom: Första prisregleringen på salt.    

500- 449 f. Kr. Grekland: Perserkrigens tid; persisk invasion avstyrs.    
500 f. Kr.- 800 e. Kr. Norden: Järnålder. Börjar med Fimbulavinter - vete kan inte längre odlas.    
400-tal f. Kr. Rom: Befriar sig från etruskernas makt. 400-tal f. Kr. Turkestan: Bowers handskrift på sanskrit nämner bl. a. ingefära och ricinolja som läkemedel.
490 f. Kr. Grekland: Grekerna besegrar perserkungen Darius I vid Maraton utanför Aten.    
480 f. Kr. Grekland: Perserkungen Xerxes I invaderar Grekland; den snabbyggda bron över Hellesponten beströs med myrten. Slaget vid Thermopyle då 300 spartaner uppehåller 800.000 perser. 486- 465 f. Kr. Perserriket: Xerxes I kung i perserriket.
484- 425 f, Kr, Grekland: Herodotos som upplevt perserkrigen i sin barndom vill skriva dess historia och gör det så bra att han idag gäller som "historieskrivningens fader".    
469- 399 f. Kr. Grekland: Filosofen Sokrates.    
460- 377 f. Kr. Grekland: Hippokrates, Duktig läkare och skribent som idag gäller som "den västerländska medicinens fader". 465- 424 f. Kr. Perserriket: Artaxerxes I (Gamla Testamentets Artasasta) kung i perserriket.
    450- 430 f. Kr. Irak: Grekiske historikern Herodotos, "historieskrivningens fader", besöker Babylon och skriver sedan under ett par årtionden "Historia" om perserkrigen och den kända världen.
432 f. Kr. Grekland: Parthenon, minnesmärke över perserkrigen, färdigt på Akropolis i Aten.    
431- 404 f. Kr. Grekland: Peloponnesiska kriget; Sparta besegrar Aten.    
427- 347 f. Kr. Grekland: Filosofen Platon. 423- 404 f.Kr. Perserriket: Darius II kung i perserriket.
400 f. Kr.- 100 ca Europa: Kelter sprider sig i Europa. 404- 359 f. Kr. Perserriket: Artaxerxes II kung i perserriket.
300-tal f. Kr. Grekland: Damers rouge och läppfärg: Kvicksilvercinnober och alkannarot. 300-tal f. Kr. Japan: Silkesmasken - en kinesisk import - börjar odlas.
386 f. Kr. Rom: Kelter intar Rom.    
384- 322 f. Kr. Grekland: Filosofen Aristoteles, Platons elev, Alexander den stores lärare.    
370- 285 f. Kr. Grekland: Theofrastos - Aristoteles' elev, Alexander den stores naturforskare, "botanikens fader".    
356- 323 f. Kr. Makedonien: Alexander den store. Kung vid 20 års ålder. 358- 338 f. Kr. Perserriket: Artaxerxes III kung i perserriket, som börjar falla sönder.
    341- 332 f. Kr. Egypten: Siste inhemske faraon (trettionde dynastin) flyr till Nubien - andra perserväldet i Egypten.
338 f. Kr. Grekland: Filip II av Makedonien, Alexander den stores far, tvingar grekerna till enhet mot perserna. 338- 330 f. Kr. Perserriket: Darius III kung i perserriket.
335 f. Kr. Grekland: Theofrastos skriver "De Odoribus" om grekiskt parfymeri och örtolja.    
    334- 326 f. Kr. Asien: Alexander den stores fälttåg: Erövrar Grekland, Balkan, Egypten, perserriket, Pakistan. Skickar hem 13 ton frankincense.
    332- 30 f. Kr. Egypten: Alexander den store erövrar Egypten från perserna och grundar Alexandria. Greker härskar i riket tills Rom erövrar det.
    331 f. Kr. Irak: Alexander den store besegrar Darius III, hittar parfym i hans tält.
    330 f. Kr. Libanon: Alexander den store når Libanonberget och finner att all libanonceder är nedhuggen, besegrar Fenicien.
Irak:
Alexander förstör Marduktemplets 90 m höga torn ("Babels torn") i Babylon.
    330- 165 f. Kr. Palestina: Alexander den store intar Jerusalem. Greker härskar i Jerusalem.
    327- 326 f. Kr. Pakistan: Alexander den store går över Indus. Armén tröttnar, vänder om.
323- 30 f. Kr. Grekland: Hellenistisk tid, från Alexander den stores död till Roms erövring av Egypten. 323 f. Kr. Irak: Alexander den store dör 33-årig av malaria i Babylon.
    304- 30 f. Kr. Egypten: Ptolemeiska kungahuset, ättlingar till Alexanders officerare, regerar riket.
300-tal f. Kr. Italien: De första barberarna kommer från Sicilien. 300-tal f. Kr. Kina: Tidigaste kända saltmonopolet.
    269- 232 f. Kr. Indien: Ashoka (Maurya-dynastin) kung i stora delar av dagens Indien.
264- 146 f. Kr. Medelhavet: Puniska krigen mot fenicierna gör Rom till härskare över Medelhavet. 266 f. Kr. Kina: Besökare som får audiens hos kejsaren ges kryddnejlika att tugga på.
264- 241 f. Kr. Medelhavet: Första puniska kriget: Kartago måste avstå Sicilien, Sardinien och Korsika till Rom.    
218- 201 f. Kr. Medelhavet: Andra puniska kriget; Hannibal tåga över Alperna - med hjälp av vinäger - men besegras av Rom. 221- 206 f. Kr. Kina: Quindynastin, Kinas första ening.
    206- 220 e. Kr. Kina: Handynastin.
188 f. Kr. Rom: Salvförsäljning förbjuds.    
186 f. Kr. Rom: 7.000 personer fängslas eller avrättas efter skandalösa backanaler.    
181 f. Kr. Rom: Cato driver igenom beskattning av parfym och andra onödigheter.    
168 f. Kr. Grekland: Rom erövrar Makedonien.    
149- 146 f. Kr. Medelhavet: Tredje och sista puniska kriget som befäster Roms makt över Medelhavet. 146 f. Kr. Tunisien: Tredje puniska kriget avslutas med att feniciernas handelsstation Kartago i dagens Tunisien förstörs och saltas ner.
    136 f. Kr. Palestina: Cedrat odlas i Jaffa.
58-52 f. Kr. Frankrike, Belgien: Julius Caesars fälttåg i Gallien. 63- 14 e. Kr. Palestina: Rom behärskar Jerusalem och hela Judéen (Juda).
    50 f. Kr. Egypten: Julius Caesar intar Alexandria; säkrar Roms makt genom att ge Kleopatra XII den omstridda kronan.
46 f. Kr. Rom: Galliske ledaren Vercingetorix förs med i Caesars triumftåg i Rom och avrättas.    
44 f. Kr. Rom: Julius Caesar mördas.    
43- 17 e. Kr. Rom: Ovidius, författare till bl. a. "Metamorfoser". 40-4 f.Kr. Palestina: Herodes den store romersk lydkonung i Judéen i södra Palestina.
    30 f. Kr. Egypten: Markus Antonius och Kleopatra, sista ptolemeiska regenten, besegras av Octavianus, begår självmord. Egypten införlivas med Rom.
27 f. Kr. - 14 e. Kr. Rom: Romersk kejsartid börjar med Octavianus som tar sig kejsarnamnet Augustus. 24 f. Kr. Saudiarabien: Romersk expedition söker olibanums källor men luras på villovägar.
    20 f. Kr. Jerusalem: Herodes tempel (det tredje) klart på gamla templets plats.

4 f. Kr. - 65 e. Kr.

Rom: Seneca d.y., författare och Neros lärare. 7 f. Kr. - 29 e. Kr. Palestina: Jesus i Galiléen i norr, Judéen i söder.

Fler historiska nedslag F.Kr. • 0-9991000-17991800-tal1900-

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/hikron-0.html
Datum: 2021 09 27 - Uppdaterad: 2008 09 19
Cookieinfo
Made with a Mac